Projektid

Erasmus+ koolidevaheline projekt 2020-2023 Pildiotsingu erasmus+ tulemus
Citizen 2.0 - Broader Inclusion, Broader Acceptance
Projektipartnerid Saksamaalt, Belgiast, Ungarist ja Šotimaalt

Üldleht - http://urspring4erasmus.eu/
 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne
- uuri, planeeri, teosta! Erasmus+ 2019-2021

Pildiotsingu erasmus+ tulemus

Lõppenud projektid:
Erasmus+ koolidevaheline projekt 2018-2020 Pildiotsingu erasmus+ tulemus

There is no Planet B
Projektipartnerid Saksamaalt, Belgiast, Ungarist ja Šotimaalt

LINGID:
Üldleht - http://urspring4erasmus.eu/
kohtumised HTGs - https://www.facebook.com/groups/845670245791275/ ja
 https://www.facebook.com/groups/481517675767572/
Koordineeriv õpetaja: Aare Ristikivi

Sa Innove projekt "Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" 2018

Pildiotsingu euroopa liidu struktuurifondid tulemus

Projekti raames viiakse läbi seminarid kaasava koolikultuuri   arendamiseks meie koolis. Hariduslikest erivajadustest räägib Tiina Kallavus, toimub kahepäevane seminar kaasava hariduse teemadel.

Erasmus+ kooli töötajate õpirände projekt 2015-2017

Projekti raames viibisid HTG inglise ja prantsuse keele õpetajad uueneva õpikäsitluse koolitustel Suurbritannias ja Prantsusmaal, laiendatud juhtkond külastas Helsinki ülikooli õpetajakoolituse üksust, praktikakooli ning teisi haridusuuendusega seotud õpiasutusi Helsinkis.
 

 

Erasmus+ projekt 2015-2018 

Together Everyone achieves More (T.E.A.M.)
Projektipartnerid Saksamaalt, Belgiast, Ungarist ja Shotimaalt

LINGID:
Üldleht - http://comenius.urspringschule.de/Erasmus16/index1.htm
HTG veebileht - https://htgerasmus.wordpress.com/exchange-results/
blogi - http://htgteam.blogspot.com.ee/
Koordineerivad õpetajad: Katrin Ojaveer, Triin Ulst


Erasmus+ projekt 2015-2017 

Impact of Sciences and technologies in the lives of Europeans (ISLE)
Projektipartnerid Prantsusmaalt, Saksamaalt, Belgiast ja Rootsist
Koordineeriv õpetaja: Tiina Niitvägi-Hellamaa
INFO:
http://islesintdonatus.wixsite.com/isle
https://www.facebook.com/groups/ISLE.ERASMUS/

NordPlus

Teema: Jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik majandus
Projektipartnerid Lätist ja Rootsist
Koordineerivad õpetajad: Aare Ristikivi, Ülle Seevri, Kristiina Punga

Sillamäe

Teema: Rahvuste vaheline lõiming
Koordineerivad õpetajad: Ljubov Titova, Olga Titova


Õppekava toetavad projektid

Matemaatika laager Kurgjärvel, loodussuuna praktikumid TÜ Chemicumis, bioinformaatika ja mikroskoopia praktikumid loodussuunale, reaalsuuna praktikumid TÜ Physicumis, abiturientide õppekäik Vargamäele

 

Uuendatud: 7/02/2023