Vastuvõtuinfo

Lapsevanem esitab kooli vastuvõtmiseks avalduse ja õpilase dokumendifoto keskkonnas ARNO hiljemalt 28. juunil.

:: Treffneri kooli tutvustus

:: HTG vastuvõtutingimused 2024

:: Tartu ühiskatsete kord

 

Tartu gümnaasiumidesse kandideerimise meelespea (lühikokkuvõte Tartu gümnaasiumide ühiskatsete korrast)

 1. Ühiskatsetele registreerimine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemis
  https://sisseastumine.ee/tartu,
  kuhu sisestad nõutud andmed. Ka kogu infovahetus (vestlusele kutsumise ajad, tunnistuse linkide/failide jagamine jms) toimub selles süsteemis.
 2. Tartu ühiskatsete infosüsteem on registreerimiseks avatud 1.–15. aprillini.
 3. Registreerumisel märgi ära, kui oled osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste, matemaatika, prantsuse keele või individuaalse ühiskonnaõpetuse üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis ja/või oled 9. klassis kutsutud eelpool nimetatud aineolümpiaadi lõppvooru või juba osalenud lõppvoorus. Sellisel juhul on sul võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest lähtuvalt koolide vastuvõtu korrast. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul. Testidest vabastuse taotlemiseks tuleb sul end registreerida Tartu ühiskatsete infosüsteemis 1.–10. aprillini.
 4. Pärast registreerimist saad Tartu ühiskatsete infosüsteemist teada, kus koolis ja millises ruumis sa testid sooritad. Tartu ühiskatsete infosüsteem määrab testide sooritamise koha automaatselt, see ei sõltu sinu koolieelistustest.
 5. Ühiskatsete kirjalikud testid toimuvad 19. aprillil algusega kell 10.00. Mine testide soorituskohta kella 9.30-ks. Jälgi, et sul oleks kaasas isikut tõendav dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ning sinine või must kirjutusvahend, harilik pliiats, joonlaud, mall ja sirkel. Kui juhtub, et sul puudub isikut tõendav dokument, pöördu soorituskohas oleva õpetaja poole.
 6. Kui sa ei saa haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu teste sooritama tulla, kirjuta sellest enne testide algust Tartu ühiskatsete infosüsteemis koolile, kus pidid teste sooritama.
 7. Kirjalike testide sooritamiseks on sul aega koos vaheajaga kaks kuni neli tundi (120–240 minutit) sõltuvalt sellest, mitu testi sa lahendad. Kõigepealt saad kätte eesti keele ja matemaatika testid, mille lahendamiseks on aega kaks tundi (120 minutit). Pärast 30-minutilist pausi saad sa kätte loodusainete (bioloogia, keemia ja füüsika) ja inglise keele testi, mille lahendamiseks on sul aega kokku 1,5 tundi (90 minutit).
 8. Testide sooritamisel ei ole lubatud kasutada kalkulaatorit ega teisi IT-vahendeid.  Kõik vajalikud andmed on ülesannete juures kirjas ja seega ei ole vaja ka perioodilisuse tabelit. Väljalülitatud mobiiltelefonid, kõrvaklapid ja nutikellad pane testide sooritamise ajaks enda kotti.
 9. 7. mail kell 17.00 avalikustatakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis testide tulemused, vestlustele kutsumise otsused ja esimese eelistuse vestluse täpne aeg. Teise eelistuse vestluste täpne aeg avalikustatakse 15. mail, kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse vestluse aeg  22. mail. Kui sa ei saa ühtegi kutset vestlusele, siis ei ole sa ühegi ühiskatsetes osaleva kooli õpilaskandidaatide seas.
 10. Vestlused toimuvad vastavalt Tartu ühiskatsete infosüsteemis märgitud eelistustele järgmiselt:
  9.–15. mai esimese eelistuse koolis;
  16.22. mai teise eelistuse koolis;
  23.29. mai kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse koolis.
 11. Koolid võtavad kümnendasse klassi õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, õpilase esitatud klassitunnistust (sh õpingute hindeid, infot käitumise, hoolsuse ja puudumiste kohta) ning vestluste tulemusi.
 12. Iga kooli nõuded on erinevad, võidakse arvestada erinevaid teste erineva kaaluga, vestlused on erinevalt üles ehitatud ning testide, põhikooli hinnete, vestluste osakaal lõppotsuses on erinev. Samuti võib iga kool kasutada täiendavaid kriteeriume. Iga kooli vastuvõtutingimused on sõnastatud selle kooli vastuvõtukorras, mis on leitavad iga kooli kodulehel.
 13. Kui testide ja vestluse tulemuse põhjal otsustab kool sind nimetada õpilaskandidaatide nimekirja, väljastatakse sulle hiljemalt 29. mail kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Kui oled ootenimekirjas, siis õppekoha vabanemisel võtab kool sinuga ise ühendust.
 14. Kandideerija kinnitab valitud kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis
  hiljemalt  3. juunil kell 10.00.
 15. Lapsevanem esitab kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid keskkonnas ARNO hiljemalt 28. juunil.
 16. Koolil on õigus õpilast mitte vastu võtta, kui
 • õpilaskandidaadi põhikooli lõputunnistusel on õppeaine hinnatud hindega „nõrk” või „puudulik“ või
 • ühtse põhikooli lõpueksami tulemus on alla 50% võimalikust ja õpilane on eelneval põhjusel sooritanud koolieksami või
 • õpilaskandidaat on rikkunud üldtunnustatud käitumisnorme.    
Uuendatud: 19/06/2024