Vastuvõtuinfo

Tartu gümnaasiumite 2023. aasta ühised sisseastumiskatsed  

:: HTG vastuvõtutingimused 2023 /pdf/

:: Ühiskatsete kord 2023 Tartu linnas /pdf/


Sisseastujale abiks: Tartu gümnaasiumitesse kandideerimise meelespea

 

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri
Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak
Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad

reedel 21. aprillil 2023. aastal.

 


Ühiskatsetele registreerumine on avatud 14.märtsist kuni 28. märtsi kella 24.00-ni.
Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli
õpingute hindeid ja vestlust. 
Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi
(EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  
 
Sisseastumiskatsed koosnevad neljast testist: eesti keel, matemaatika, loodusained
(bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku
120 minutit. Järgneb 30 minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest ja inglise keele test,
mille kestus on vastavalt 60 minutit ja 30 minutit.
 
Testitulemuste selgumise järel saab kandideerija Tartu ühiskatsete infosüsteemis kirja
panna oma koolide eelistused.
Järgnevalt kutsutakse kandideerijad koolidesse vestlustele lähtudes testitulemustest. 

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga
võimalus õppimiseks oma õpetaja juhendamisel.  
 

Uuendatud: 3/02/2023