Koosolekud

Lastevanemate koosolekud 2022/2023

07.09.2022 kell 18.00  toimub üldkoosolek 10. klasside õpilaste vanematele. Järgnevad klassikoosolekud. Koosolekust võtavad osa 10. klasside juhatajad. Koolimaja on vanematele avatud alates kella 17st. Lastevanematele saadetakse koosoleku teade m-klj kaudu. 
 
09.11.2022  toimub koosolek 12. klasside õpilaste vanematele. Lapsevanemaid teavitavad koosolekust ja koosoleku viivad läbi klassijuhatajad. 

26.01.2023  toimub koosolek 11. klasside õpilaste vanematele. Lapsevanemaid teavitavad koosolekust ja koosoleku viivad läbi klassijuhatajad. Kui lapsevanem soovib kohtuda aineõpetajatega, peab ta hiljemalt kolm päeva enne koosolekut oma soovist teatama kas klassijuhatajale või õppealajuhatajale.
 
29.03.2023 toimub koosolek 10. ja 12. klasside õpilaste vanematele, millest võtavad osa 10. ja 12. klasside juhatajad. 12. klasside vanematele algab kell 18.00 üldkoosolek, järgnevad klassikoosolekud. 10. klasside vanematele toimuvad ainult klassikoosolekud. 

 

Viimati muudetud: 
2022-09-05 15:35