Koosolekud

Lastevanemate koosolekud 2021/2022

08.09.2021 kell 18.00  toimub üldkoosolek 10. klasside õpilaste vanematele. Järgnevad klassikoosolekud. Koosolekust võtavad osa 10. klasside juhatajad. Koolimaja on vanematele avatud alates kella 17st. Lastevanematele saadetakse koosoleku teade m-klj kaudu ning koosoleku toimumise nädalal avaldatakse teade infolehes. 

Korraldame 10. klasside lastevanemate koosoleku koolimajas (8. septembril kell 18.00), kuid koolimajja ootame neid, kel esitada koroonapass. Teistele loome võimaluse saada koosolekust osa veebi kaudu (lingi saadame Stuudiumisse). 

Ajavahemikus 08.-19.11.2021  toimub koosolek 11.-12. klasside õpilaste vanematele. Lapsevanemaid teavitavad koosolekust ja koosoleku viivad läbi klassijuhatajad. Kui lapsevanem soovib kohtuda aineõpetajatega, peab ta hiljemalt kolm päeva enne koosolekut oma soovist teatama kas klassijuhatajale või õppealajuhatajale.

Ajavahemikus 30.03.- 01.04.2022  toimub koosolek 10. ja 12. klasside õpilaste vanematele, millest võtavad osa 10. ja 12. klasside juhatajad. 12. klasside vanematele algab kell 18.00 üldkoosolek, järgnevad klassikoosolekud. 10. klasside vanematele toimuvad ainult klassikoosolekud. 

Viimati muudetud: 
2021-09-06 10:50