Kooli tutvustus

HTG on asutatud 1883. a poeglaste erakoolina.

Iseseisvuseelsel perioodil õppis Hugo Treffneri koolis märkimisväärne osa tulevase Eesti Vabariigi võrsuvast haritlaskonnast. Iga uus lend treffneriste on oma tegevusega lisanud HTG küpsustunnistusele soliidsust ja kaalukust.

Järgime Hugo Treffneri põhimõtteid, et panna koolis alus sõltumatu ja avara mõistusega inimese arengule. Meie kooli uksed on lahti uutele, edasiviivatele ideedele.

Vaimne iseseisvus, oskus õppida, valikuid teha ja nende eest vastutada on praegusel sajandil edukuse eelduseks. Treffoonias on õppimisele ja õpetamisele alati kõrged nõuded olnud, see on taganud enamikule treffneristidest juurdepääsu kõrgharidusele.
Siin saad arendada oma võimeid ja suunata õpinguid nende ainete kaudu, mis sulle enim huvi pakuvad. Seda kõike toetab koostööle orienteeritud õpetajaskond ning tänapäevane õpikeskkond.

Meie kooli pääsemiseks pead olema edukalt lõpetanud põhikooli ning sul peab olema tõsine tahe ja valmidus oma õpinguid jätkata.

Ott Ojaveer
Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor

Uuendatud: 31/01/2022