Toitlustuse korraldus

Koolitoidu eest tasumine

Gümnaasiumiastme koolilõunale rakendub riigipoolne toetus summas 1.15 € koolilõuna kohta.
!!! Koolilõuna toetust saab gümnasist kasutada ainult juhul, kui on tasutud omapoolne osamaks summas:

• Vastavalt linnavalitsuse korraldusele on alates 1. sept. 2023
           koolilõuna maksumuseks 2.51 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 1.36 eurot.

Kooli hoolekogu kehtestas alates 1. sept. 2023
            taimetoidu hinnaks 2.90 eur, millest lapsevanem maksab 1.75 eurot ja
            XL-portsu hinnaks 3.50 eurot, millest lapsevanem maksab 2.35 eurot.

 
Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
- tavatoit 17 päeva x 1.36 eurot = 23.12 eurot, XL ports 17 päeva x 2.35 eurot = 39.95 eurot ja taimetoit 17 päeva x 1.75 = 29.75 eurot;
* kui õpilane ei söö arvestuste nädalal:
- tavatoit 12 päeva x 1.36 eurot = 16.32 eurot, XL ports 12 päeva x 2.35 eurot = 28.20 eurot ja taimetoit 12 päeva x 1.75 = 21.00 eurot.
Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Kõik menüüd esitatakse uueks kalendrikuuks. Menüüdega saab tutvuda HTG kodulehel söökla alamrubriigis ja "Arno" süsteemis kus on  toodud nii perioodi maksumused ja arveldamistingimused.

>> Tartu koolitoitlustuse korraldus

     1. Koolist puudumised ja arvestuste nädal :
Puudumise korral  tuleb õpilane toidult maha võtta teavitades sellest ARNO e-keskkonna kaudu „Teatan puudumisest“ enne kella 15.00 on õpilane toidult maha võetud järgmisest toidupäevast. Teavitamisel peale kella 15.00 ülejärgmisest päevast.
Puudumispäevad mis on ette teada võib ka terve kooliaasta kohta ära märkida ARNO süsteemis.
Kui õpilane  ARVESTUSTE nädalal  ei soovi koolis  süüa tuleb märkida need päevad puudumiseks.
NB!  Kui Te EI OLE märkinud „Teatan puudumisest“ siis olenemata toiduraha tasumisest arvestatakse seda tellitud toiduna ja toidupäeva maksumuse rahasumma  võetakse õpilase kontolt maha. Õpilase kontol on selle päeva osas näha „Registreerimata söömine“.

2. „Toidupaketist loobumine“        
Toidu eest tasumine ja koolilõuna tellimine on kaks erinevat tegevust.
Kui  õpilane  ei soovi üldse koolis süüa, siis tuleb KINDLASTI teha vastav valik - „Toidupaketist loobumine“. See on samas kohas kus valisite toidupaketi.
!! Oluline teada: Kui laps on 18-aastaseks saamise hetkel ARNO-s olemas, siis tekib vanemale (kes oli enne lapsega seotud) volitus. Laps saab vanemalt volituse ära võtta ja tagasi panna.
Kui lapse ja vanema andmed tekivad ARNO-sse peale seda, kui laps on saanud 18-aastaseks (nt mujalt õppima tulnud laps), siis volitus esialgu puudub, kuid laps saab selle vanemale lisada.

Kui kolmas isik  (ja üle 18 a. õpilase lapsevanem), kes ei näe  õpilase andmeid soovib makset teha, siis on selle tarbeks loodud ARNO e-keskkonnas ilma sisse logimata  maksmise võimalus kasutades viitenumbrit:
Sisenedes keskkonda: www.tartu.ee/arno  tuleb (avalehe ülevalt menüüst, paremalt poolelt)  valida „Koolilõuna“. Avanevalt lehelt valik:  „Koolilõuna makse“ ja jõudes  järgmisele lehele valida  „Makse andmed“ ja kasutada kindlasti seal olevat viitenumbrit.

Toiduraha tasumiseks sisene siit: http://tartu.ee/arno   /juhend/
 TOITLUSTAMINE   TOIMUB  AINULT    ÕPILASPILETI   ALUSEL !!!
Tasutud ja toidult mahavõetud päevade toiduraha summa jääb järgmise perioodi ettemaksuks.

  HTG koolisöökla pakub hommikupudru menüüd  kell 7.30-9.30 iseteeninduse põhimõttel. Menüü koosneb päevade lõikes erinevatest putrudest koos sobiva lisandiga (moos, hapukoor, või jms.) ning joogina koolipiimast või joogiveest. Valikus on neljaviljapuder, tatrahelbepuder, kaerahelbepuder, täistera-neljaviljapuder, mannapuder, 8-viljahelbepuder kliidega, rukkihelbepuder, odrajahupuder, hirsipuder, maisimannapuder jm. Ettetellimisel maksab hommikupudru komplekt 1,00 eurot.  Pudru eest tasumine toimub sarnaselt koolilõunaga ARNO keskkonnas. Pudrumenüüst loobumisel tuleb kindlasti registreeruda sarnaselt koolilõunaga: „loobu koolitoidust - hommikupuder“.
Kui õpilane on end märkinud puudujaks, siis ei valmistata talle määratud vahemikul ühtegi valitud menüüd. Puudumispäevad mis on teada võib ARNO süsteemis terve kooliaasta kohta ära märkida.
Hommikuputru saab osta puhvetist ka üksikkomplektina maksumusega 1.20 eurot

Toitlustajale edastatava lisainfo e-posti aadress: tartu.htg@daily.ee telefon: 54510548.
või vajadusel püüab aidata kooli kantselei - tel. 746 1715
 

Koolilõuna toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvestusel aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määruse nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" lisa 4  gümnaasiumiaste.
XL menüü sisaldab 25% suuremat energiakogust kui koolilõuna.

 
 

Viimati muudetud: 
2023-09-21 12:16