Toitlustuse korraldus

Koolitoidu eest tasumine

Gümnaasiumiastme koolilõunale rakendub riigipoolne toetus summas 1.15 € koolilõuna kohta.
!!! Koolilõuna toetust saab gümnasist kasutada ainult juhul, kui on tasutud omapoolne osamaks summas:

• Hugo Treffneri Gümnaasiumi hoolekogu koosolekul 12.detsembril kehtestati erimenüüde uued hinnad alates 01. jaanuarist 2023:
a) XL menüü hind 3 €,   omaosalus 1,85 €
b) taimetoidu menüü hind 2,50 €,  omaosalus 1,35 €

Koolilõuna maksumus ei muutunud: koolilõuna 2.15 €, omaosalus 1€.

• Orientiiriks lapsevanematele juunikuu toiduraha:

* kui õpilane sööb arvestuste nädalal:
- tavatoit 5 päeva x 1 eurot = 5.00 eurot, XL ports 5 päeva x 1.85 eurot = 9,25 eurot ja taimetoit 5 päeva x 1.35 = 6,75 eurot;
Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Kõik menüüd on esitatud kalendrikuuks. Menüüdega saab tutvuda HTG kodulehel söökla alamrubriigis ja "Arno" süsteemis kus on  toodud nii perioodi maksumused ja arveldamistingimused.

>> Tartu koolitoitlustuse korraldus

     1. Koolist puudumised ja arvestuste nädal :
Puudumise korral  tuleb õpilane toidult maha võtta.
Teavitades sellest ARNO e-keskkonna kaudu „Teatan puudumisest“ enne kella 13.00 on õpilane toidult maha võetud järgmisest toidupäevast. Teavitamisel peale kella 13.00 ülejärgmisest päevast.
Puudumispäevad mis on teada võib ka terve kooliaasta kohta ära märkida ARNO süsteemis.
Kui õpilane  ARVESTUSTE nädalal  ei soovi koolis  süüa tuleb märkida need päevad puudumiseks.
NB!  Kui Te EI OLE registreerinud „Teatan puudumisest“ siis olenemata toiduraha tasumisest arvestatakse seda tellitud toiduna ja toidupäeva maksumuse rahasumma  võetakse õpilase kontolt maha. Õpilase kontol on selle päeva osas näha „Registreerimata söömine“.
2. „Toidupaketist loobumine“        
Toidu eest tasumine ja koolilõuna tellimine on kaks erinevat tegevust.
Kui  õpilane  ei soovi püsivalt süüa, siis tuleb KINDLASTI teha vastav registreering ja „Toidupaketist loobuda“ valikus. See on samas kohas kus valisite toidupaketi.
NB ! Kui Te ei ole registreerinud toidust loobumist siis olenemata toiduraha tasumisest arvestatakse seda tellitud toiduna ja raha võetakse õpilase kontolt maha. Õpilase kontol on selle päeva osas näha „Registreerimata söömine“.
!! Oluline teada: Kui laps on 18-aastaseks saamise hetkel ARNO-s olemas, siis tekib vanemale (kes oli enne lapsega seotud) volitus. Laps saab vanemalt volituse ära võtta ja tagasi panna.
Kui lapse ja vanema andmed tekivad ARNO-sse peale seda, kui laps on saanud 18-aastaseks (nt mujalt õppima tulnud laps), siis volitus esialgu puudub, kuid laps saab selle vanemale lisada.

Kui kolmas isik  (ja üle 18 a. õpilase lapsevanem), kes ei näe  õpilase andmeid soovib makset teha, siis on selle tarbeks loodud ARNO e-keskkonnas ilma sisse logimata  maksmise võimalus:
Sisenedes keskkonda: www.tartu.ee/arno  tuleb (avalehe ülevalt menüüst, paremalt poolelt)  valida „Koolilõuna“. Avanevalt lehelt valik:  „Koolilõuna makse“ ja jõudes  järgmisele lehele valida  „Makse andmed“.
Anonüümse  maksjana  peab olema õpilase  või tema vanema  käest saadud unikaalne viitenumber. Viitenumbri saab alaealise õpilase vanem või täisealine õpilane ise ARNO-sse sisse logides.  Nõutud viitenumbri lisamine  tagab teostatud makse sidumise õpilase isikliku kontoga ARNO e-keskkonnas
Vastava teate võib edastada  ka   htg@toidutorn.ee

!! Õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Toiduraha tasumiseks sisene siit: http://tartu.ee/arno   /juhend/
 TOITLUSTAMINE   TOIMUB  AINULT    ÕPILASPILETI   ALUSEL !!!

  HTG koolisöökla pakub hommikupudru menüüd  kell 7.30-9.30 iseteeninduse põhimõttel. Menüü koosneb päevade lõikes erinevatest putrudest koos sobiva lisandiga (moos, hapukoor, või jms.) ning joogina koolipiimast või joogiveest. Valikus on neljaviljapuder, tatrahelbepuder, kaerahelbepuder, täistera-neljaviljapuder, mannapuder, 8-viljahelbepuder kliidega, rukkihelbepuder, odrajahupuder, hirsipuder, maisimannapuder jm. Ettetellimisel maksab hommikupudru komplekt 1,00 eurot.  Pudru eest tasumine toimub sarnaselt koolilõunaga ARNO keskkonnas. Pudrumenüüst loobumisel tuleb kindlasti registreeruda sarnaselt koolilõunaga: „loobu koolitoidust - hommikupuder“.
Kui õpilane on end märkinud puudujaks, siis ei valmistata talle määratud vahemikul ühtegi valitud menüüd. Puudumispäevad mis on teada võib ARNO süsteemis terve kooliaasta kohta ära märkida.
Hommikuputru saab osta puhvetist ka üksikkomplektina maksumusega 1.20 eurot

Juhul kui õpilane on haige või puudub:
Toidult mahavõtmise teavitamiseks sisene siit: sisene siit: http://tartu.ee/arno
Kui teade on registreeritud enne kella 13.00, on õpilane toidult maha võetud teatamisele järgnevast toidupäevast alates.

Toitlustajale edastatava lisainfo e-posti aadress: htg@toidutorn.ee
telefon 740 7188 (kontakti mittesaamisel kooli kantselei tel. 746 1715)

Tasutud ja toidult mahavõetud päevade toiduraha summa jääb järgmise perioodi ettemaksuks.

Oleme liitunud     Euroopa Liidu koolikava toetuse programmiga.

Koolikava toetuse raames pakutakse lasteaialastele ning kooliõpilastele kvaliteetset piima ja piimatooteid, et aidata kaasa tervisliku eluviisi väljakujunemisele ja toitumisalase teadlikkuse tõstmisele.

Joogivesi on kättesaadav vastavalt õpilase vajadusele.
Koolitoidu hinna kehtestamise aluseks on Tartu linnavalitsuse 16.01.2018.a. korraldus nr. 51 ning erimenüüde hinna kehtestamiseks hoolekogu otsustus.
Koolilõuna toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvestusel aluseks võetud Sotsiaalministri 15.01.2008.a. määruse nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" lisa 4  gümnaasiumiaste. XL menüü sisaldab 25% suuremat energiakogust kui koolilõuna.

Menüüd koostas ning toiduenergia- ja toitainetesisalduse arvutas
HTG koolisöökla peakokk Heli Põder
tel. 539 414 61
e-post: htg@toidutorn.ee

 
 

Viimati muudetud: 
2023-05-24 06:25