Konkursid

Uuendatud: 15/01/2023
Uuendatud: 23/01/2023

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium kuulutab välja filmifestivali PEFF 2023!

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi filmifestivali “PEFF 2023” reglement
1. AEG
30. märts 2023
2. KATEGOORIAD
Filmifestivalil PEFF 2023 on oodatud tööd kahes vanusekategoorias: õpilasfilm (15-19-aastased) ja tudengifilm (19+). Kui õpilasfilmi tiimis on 19-aastane tiimiliige, kes õpib kõrg- või kutsekoolis, läheb film automaatselt tudengifilmi kategooriasse. Oodatud on nii lühifilmid, lühidokumentaalid, muusikavideod kui ka animatsioonid.
3. OSALEMISTINGIMUSED

Uuendatud: 18/01/2023

Esseekonkurss "Sõna jõud ja keele vägi"

Ootame kõiki IX–XII klassi õpilasi osalema esseekonkursil „Sõna jõud ja keele vägi“. Kuni kahe lehekülje pikkusele esseele peab olema lisatud õpilase kool, klass, kontaktandmed ja emakeeleõpetaja nimi. Esseesid ootame hiljemalt 1. märtsiks e-posti aadressile essee@toimetaja.eu või Toimetaja tõlkebüroo postiaadressile Veerenni 24 C, 10135 Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS“).

Uuendatud: 23/01/2023

Sisekaitseakadeemia finantskolledži esseekonkurss „Eesti maksusüsteem aastal 2050“

Sisekaitseakadeemia finantskolledž kuulutab esimest korda välja esseekonkursi „Eesti maksusüsteem aastal 2050“. Korraldajate eesmärk on tõsta noorte maksuteadlikkust.
Esseekonkursil osalemine annab võimaluse kaasata noori maksudebatti ja annab neile võimaluse pakkuda omalt poolt tulevikku suunatud lahendusi riigi maksusüsteemi toimimiseks.

Uuendatud: 19/01/2023
Uuendatud: 25/11/2022
Uuendatud: 21/11/2022

Kogukonnapraktika logo konkurss

Kogukonnapraktika kuulutab välja logo loomise konkurssi!

Nimelt, kogukonnapraktika, mis on kõikide programmiga seotud sihtgruppide poolt väga hästi vastu võetud ja mis tegutseb juba 9ndat õppeaastat, soovib endale luua päris enda imagot! Ja me soovime teid kõiki sellesse protsessi kaasata, kuna ilma teieta ei toimuks ka programmi.

Kuidas me oleme seda planeerinud?

Uuendatud: 20/01/2023
Uuendatud: 4/09/2022

Koolinoorte konkurss "Koos suudame"

Siseministeerium koostöös Proovikivi algatusega kutsub kõiki koolinoori osalema konkursil “Koos suudame”. 

Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna (nt kool või kodukoha kogukond) või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas üheskoos kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada. 

Kas oled valmis põnevaks väljakutseks?

Uuendatud: 24/11/2022

Mondo noortekonkurss “Teated tulevikust"

Mondo noortekonkurss on loominguline üleskutse kõikidele 7.–12. klasside õpilastele, kes soovivad rääkida kaasa meie maailma ühise tuleviku osas ning leida selles oma koht. 2022/2023. õppeaasta konkursi teema “Teated tulevikust” kutsub osalejaid kujutama maailma, mis oleks tänasest harmoonilisem ja stabiilsem – kus oleksid tagatud inimõigused ja inimväärne elu kõigile ning kus väärtustatakse mitmekesisust.

Uuendatud: 18/01/2023