Konkursid

Uuendatud: 10/05/2021

2021. aasta õpilasleiutajate riiklik konkurss

2021. aasta õpilasleiutajate riikliku konkursi väljakuulutamine
Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 2 lõike 1 alusel ning tuginedes haridus- ja teadusministri 21. septembri 2016. a käskkirjaga nr 241 moodustatud konkursikomisjoni 16. juuni 2021. a ettepanekule:
1. Kuulutan välja 2021. a õpilasleiutajate riikliku konkursi (edaspidi konkurss).
2. Kinnitan konkursi kategooriad järgmiselt:
2.1 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste;

Uuendatud: 29/06/2021

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Ühenduse Eesti Elulood kogumisvõistlus „Kirjad minu elus“

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kuulutavad välja kogumisvõistluse „Kirjad minu elus“.

„Kuna paberile kirjutatud kirjad on praeguseks ajalukku kadunud nähtus, kutsume üles saatma Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi nii kirjavahetusi kui ka mälestusi ja mõtisklusi sellest, mida on tähendanud kirjade vahetamine,“ selgitab Ühenduse Eesti Elulood esinaine Maarja Hollo.

Uuendatud: 30/10/2020
Uuendatud: 19/05/2021
Uuendatud: 2/09/2021