Konkursid

Videokonkurss "MINU MAAILM 60 SEKUNDIGA"

Ameerika keskus Tallinna Tehnikaülikoolis kuulutab välja 1-minuti videokonkursi "MINU MAAILM 60 SEKUNDIGA".

Peaauhind: droon Ryze Tech Tello Boost Combo. Teisteks auhindadeks on spordikaamerad ja erinevad elektroonikaseadmete lisad.

Tööde esitamise tähtaeg on 22. november 2019 kell 17.00.
Võitjad tehakse teatavaks 2. detsembril. Auhindade üleandmine toimub 09. detsembril Ameerika keskuse jõulupeol.

Uuendatud: 20/09/2019

Meemikonkurss

Projekti S.P.A.M. eesmärk on suunata inimeste tähelepanu mõõdukale ja vastutustundlikule nutiseadme ja selle rakenduste tarbimisele. Nutiseadmed on meie igapäevane elu osa ja lihtsustavad meie elu väga mitmel moel. Nii nagu kõige muu liigtarbimisega, kaasnevad ka nutiseadmete liigse tarbimisega negatiivsed küljed. Seda nii füüsilisele kui vaimsele tervisele,
sotsiaalsusele oskustele ning laiemalt võib see mõju avaldada üleüldisele elukvaliteedile.

Uuendatud: 19/11/2019

Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

Uuendatud: 28/09/2019

Ilon Wiklandi noore kunstniku preemia

ILON WIKLANDI NIMELISE NOORE KUNSTNIKU PREEMIA KONKURSI REGLEMENT

I ÜLDSÄTTED

1.1. „Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia” on asutanud Ilon Wikland ja Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, eesmärgiga julgustada noort kunstnikku tema loomelise rännaku alguses.

1.2. Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia väljakuulutamine ja üle andmine toimub igal aastal  5. veebruaril, Ilon Wiklandi sünnipäeval.

Uuendatud: 28/09/2019

Vee-alaste uurimistööde konkurss

Vee-alaste uurimistööde konkurss
MTÜ Ökokratt, Puhta vee teemapark, Ubari Loodustarkuse Keskus ja vee asjatundjate grupp koos õpetajatega kuulutavad välja üleriigilise üliõpilaste ja õpilaste vee-alaste uurimistööde konkursi!

Ootame konkursile töid, milles käsitletakse:
✔oma kokkupuuteid joogiveega
✔kogemusi vee tarbimisel/kasutamisel
✔vee mõju tervisele, sooritusvõimele
NB! Vesi on uurimistöö üldteema, mitte täpne teema ega pealkiri - kitsama valdkonna valib ja pealkirjastab iga uurija iseseisvalt.

Uuendatud: 11/11/2019
Uuendatud: 2/09/2019