Konkursid

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Ühenduse Eesti Elulood kogumisvõistlus „Kirjad minu elus“

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kuulutavad välja kogumisvõistluse „Kirjad minu elus“.

„Kuna paberile kirjutatud kirjad on praeguseks ajalukku kadunud nähtus, kutsume üles saatma Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi nii kirjavahetusi kui ka mälestusi ja mõtisklusi sellest, mida on tähendanud kirjade vahetamine,“ selgitab Ühenduse Eesti Elulood esinaine Maarja Hollo.

Uuendatud: 30/10/2020
Uuendatud: 5/11/2021
Uuendatud: 6/10/2021
Uuendatud: 19/05/2021

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 „Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” § 2 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus ja teadusministri 24. jaanuari 2019. a käskkirjaga nr 12 moodustatud konkursikomisjoni 6. oktoobri 2021. a ettepanekule:
1. Kuuluta n välja 202 2 . a õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss
2. Kinnitan konkursi eelarveks 11 400 eurot.
3. Kinnitan konkursi tasemekategooriad järgmiselt:
1) põhikooli õpilaste teadustööd;

Uuendatud: 2/11/2021
Uuendatud: 2/09/2021