Viimase koolikella aktusel

  • tunnustas kool matemaatikaõpetajat Hele Kiiselit skulptor Tanel Kriisa poolt loodud taiesega Indrek. Vilistlaste hinnangutes ja mälestustes on õpetaja Hele Kiisel suurepärane õpetaja, kes pani õpilased oma peaga mõtlema ning kes oma õpetusega ja oma isiksusega on jätnud neile sügava jälje. Tavaliselt loetakse matemaatikat raskeks õppeaineks, kuid õpilased ja vilistlased hindavad õpetaja Hele Kiiseli õpetuses suuresti seda, et ta on oma õpetamisega teinud matemaatikast nauditava aine tänu lihtsatele seletustele ja sidus aine igapäevaeluga. Õpetaja Hele Kiisel pälvis Indreku südame ja suure pühendumusega tehtud töö eest, kes on olulisel määral treffneristides kujundanud teatri-armastust;
  • tunnustas vilistlaskogu keemiaõpetajat Helgi Pähnot õpetajastipendiumiga, kes on oma õpetusega jätnud sügava jälje mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel;
  • andis vilistlaskogu õpetaja enesetäiendamise stipendiumi füüsikaõpetaja Siim Oksale. Nimetatud stipendium võimaldab Siim Oksal osaleda kas astronoomia- või robootika õpetamise alasel koolitusel välismaal. Stipendiumit rahastas kooli vilistlane Erik Raudsepp (vil 2009)

Pildid /pildistas Madis Reemann/

Uuendatud: 22/06/2019