Richard Luhtaru võitis rahvusvahelisel olümpiaadil hõbemedali

Eesti õpilased tegid rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil ajalugu

Eesti võistkond esines rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil üliedukalt. Võistlusel, kus osaled 250 õpilast 42 riigist, pälvis kuldmedali Tallinna reaalkooli 12. klassi õpilane Taavet Kalda.

Hõbemedali sai Hugo Treffneri gümnaasiumi 10. klassi õpilane Richard Luhtaru ning pronksi sama kooli vilistlane Jonathan Kalmus.

Diplomiga naaseb kodumaale Paul Kerner Tõnismäe reaalkooli 12. klassist ning tunnustusega tuleb koju Carel Kuusk Tallinna reaalkooli 12. klassist. 

Eesti õpilasi saatsid võistkonna juhendajatena Tartu observatooriumi teadurid Tiit Sepp ja Tõnis Eenmäe. Võiskonna juhendaja Tiit Sepa sõnul on saavutus ajalooline, kuna nii rikkalikku medalisaaki pole Eesti õpilased astronoomiaolümpiaadilt veel toonud.

Meie õpilaste saavutuse väärtust tõstab seegi, et rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil on medali lävend suhtelisel kõrge. „Erinevalt enamusest teistest olümpiaadidest, kus medaleid jagatakse protsendipiiridega paremusjärjestuse alusel, jagatakse IOAA’l (olümpiaadi rahvusvaheline lühend) medaleid protsendilävendiga kolme parima töö keskmisest, mistõttu on IOAA’l  raskem medalit saada. Näiteks kui üleilmsel füüsika- ja matemaatikaolümpiaadil saab kulla umbes 8% osalejatest siis IOAA’l sai kulla alla 6% võistlejatest, pronksmedali piirid on seetõttu IOAA’l veelgi kõrgemad, võrreldes teiste olümpiaadidega,“ rääkis Tiit Sepp.

Ülesanded olid seekordsel olümpiaadil mitmekesised. Õpilased pidid leidma näiteks LIGO  gravitatsioonilainete observatooriumi vaatlusandemete järgi laineid tekitanud keskse musta augu massi. Veel tuli uurida näiteks eksoplaneete eri vaatlusmeetoditest lähtudes ning Saturni kuu Titaani atmosfääri stabiilsust. Vaatlusvoorus hindasid võistlejad näiteks Plejaadide heledemate tähtede heledusi ja uurisid, milline paistaks tähistaevas Uraanilt.

Lisaks võistlusvoorudele said osalejad tutvuda ka India elu-oluga ja külastada mitmeid India eri religioonide templeid, millest olulisim oli päikesejumalale pühendatud Konarki tempel.

10. rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad toimus 10-18. detsembril Indias Bhubaneswaris.

Eesti õpilaste lähetamist rahvusvahelistele võistlustele rahastab haridus- ja teadusministeerium ning korraldab TÜ teaduskool.

Uuendatud: 18/05/2024