Eestimaa õpib ja tänab 2016

Koolipere õnnitleb Richard Luhtaru (10.a), kes sai tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õppuri auhinna. 

Samuti õpetaja Marcus Hildebrandti ja direktor Ott Ojaveeri, kes valiti tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ gümnaasiumiõpetaja ja koolijuhi kategooriates nominentideks.

Saade on järelvaadatav ETV portaalis.

Pildid galalt.

HM lehel kirjutati:
Richard Luhtaru

Rahvusvahelise loodusteaduste olümpiaadi kuldmedal (Korea Vabariik 2015); Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi hõbemedal (Vietnam 2015); võistkondlik kuldmedal Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil 2016. aastal Tartus.

Ernst Marcus Hildebrandt

Ernst Marcus on õpetaja, kes läheneb õpetavatele ainetele süsteemselt, innovaatiliselt ja õpilasi kaasavalt. Marcus toob ainetundidesse briti ja ameerika ajaloo ning kirjanduse, koos õpilastega arutletakse ühiskonnas toimuva üle. Õpetades ainetundides inglise keelt lõimunult teiste ainetega on esiplaanil õppija rahulolu, tema teadmised ja väärtused.

Marcuse õpilased on tulemuslikult esinenud erinevatel konkurssidel, sh rahvusvahelisel tasandil. Tema eestvedamisel on Hugo Treffneri Gümnaasium saanud CAE-sertifikaadi (Certificate in Advanced English) ja väga paljud Marcuse õpilased on sooritanud CAE eksami mitmete aastate vältel väga kõrgel tasemel (C1 ja C2).

Marcus õpetab õpilasi oma isikliku eeskujuga, olles elukestva õppe põhimõtete järgija. Suurepäraseks näiteks on Marcuse perfektne eesti keele oskus, mis omakorda innustab ka õpilasi hästi õppima.

Vaata Marcuse kohta tehtud videot.

Ott Ojaveer

HTG direktor Ott Ojaveer peab väga oluliseks suhete arendamist teiste koolidega Eestis ja väljaspool seda.

Peale pikaajalise traditsiooniga Viie Kooli Võistluse (koos Miina Härma Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Viljandi Gümnaasiumiga) korraldamise, on tema juhtimisel pandud alus Kolme Kooli Kohtumisele (koos Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Keskkooliga).

Põnevaid võimalusi end proovile panna ning silmaringi avardada, on õpilastele pakkunud Ott Ojaveeri juhtimisel kirjutatud rahvusvahelised projektid. Suuresti Ott Ojaveeri isiklik usaldusväärsus on toonud koolile suuri toetussummasid vilistlastelt, samuti on Ojaveeril oluline panus raha hankimisel stipendiumite jaoks andekate õpilaste toetamiseks.

Ott Ojaveeri eestvedamisel on loodud koostöövõimalusi Tartu linna kõrgkoolide ja mäluasutustega. HTG on üks Tartu Ülikooli innovatsioonikoolidest. Kõik see on võimaldanud HTG õpilastel jõuda suurepäraste tulemusteni nii Eesti kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel.

Ott Ojaveer on pööranud suurt tähelepanu kogu kollektiivi pidevale arendamisele, väärtustades arengut ja õppimist. Sümpaatset tuge kooli arengule pakub Ojaveeri arusaam, et ka häid asju saab alati edasi arendada. Ta on püüdnud sünteesida vanu ja väärtuslikke kooli traditsioone uuendusliku ja teedrajavaga.

Ojaveer on Eesti hariduselus aktiivselt tegutsenud. Ta oli aastaid Tartu koolijuhtide ühenduse eestvedaja ning üks peamisi Tartu õpetajate sügisfoorumi korraldajaid.

Ott Ojaveeri energiline ja sihikindel tegevus on väga oluliselt kaasa aidanud sellele, et HTGst on saanud igati tänapäevane, avatud ning kõrge akadeemilise tasemega õppeasutus, kus peetakse oluliseks kõigi õpilaste igakülgset arengut.

Uuendatud: 18/05/2024