Urmas Kokassaare nimeline stipendium

Vilistlaskogu juhatus kinnitas 29. sept. 2016. a.  otsusega Urmas Kokassaare nimelise stipendiumi statuudi ning  kuulutab  välja konkursi Urmas Kokassaare nimelisele  stipendiumile.

Stipendiumi statuut

Stipendiumifond on kuni 500 eurot, välja anda kuni 2 stipendiumi.

Stipendiumid määratakse HTG õpilastele või kõrgkoolides bakalaureuseastmes õppivatele HTG vilistlastele edasise enesetäiendamise võimaldamiseks loodusteaduste valdkonnas.
Stipendiumitaotlusi hindab komisjon kuhu kuuluvad HTG direktor ja õppealajuhataja, vilistlaste esindajad ning Urmas Kokassaare perekonna esindaja.
Konkursi läbiviimine, stipendiumikonkursi võitjate väljaselgitamine ja  stipendiumite väljamaksmine teha ülesandeks HTG Vilistlaskogu MTÜ juhatusele.
Stipendiumid maksta stipendiumikonkursi võitjatele välja ühekordse maksena 2016. aasta jooksul. 
Stipendiumikonkursi kandidaatide esitamise tähtajaks on 20. november 2016. a. Taotlused esitada kirjalikult koos stipendiumitaotleja allkirjaga koolidirektorile või digiallkirjastatud e-postile ott.ojaveer@htg.tartu.ee

Uuendatud: 31/03/2018