Suurepärased õpilaste teadustööde konkursi tulemused

Sirvi: HTG teadustööde postrid

Täpsem info ja veel pilte ETAG veebis

Foto esmaspäevast, kui õpilased esitlesid oma postreid koolis. Sissejuhatus Monika Piirimäelt.

Õpilaste teadustööde konkurss oli meie õpilastele väga edukas.

Annika Moppel (12.d) tööga „Venemaa propagandavõtted infosõjas: Krimmi silla plahvatuse ja Rossiiskaja Gazeta näitel“ (juhendajad Monika Piirimäe ja Olga Einasto) võitis konkursi I preemia ja esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, lisaks pälvis ta Kaitseministeeriumi eripreemia ja Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhinna. 

Annika Rääbis (12.c) tööga „Kuivamise ja külmumise mõju sambla mikrofauna koosluste struktuurile: pilootuuring niidukähariku (Rhytidiadelphus squarrosus) näitel“ (juhendajad Ott Maidre ja Taavi Virro) esindab Eestit konkursil International Wildlife Research Week ning pälvis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eripreemia. 

Marja Järv (12.e) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste suhtumine humanitaarainetesse ja humanitaarteadustesse“ (juhendaja Age Salo) pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhinna, 

Arabella Antons (12.c) uurimistööga „Eesti naissportlase ühiskondlik kuvand ja enesemääratlus aastatel 1945–1960“ (juhendajad Kristiina Punga ja Kaarel Antons) teenis välja Kultuuriministeeriumi tänukirja, Tallinna Ülikooli eriauhinna ja Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhinna.

Mart Nikopensius (12.b) tööga „Hugo Trefneri Gümnaasiumi õpperuumide akustika ja selle sobivus ruumi otstarbele“ (juhendajad Eve Paap ja Riho Ringinen) sai Kultuuriministeeriumi tänukirja ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu eripreemia. 

Liisa Viktooria Puurand (12.b) tööga „Kitsa ja laia matemaatika ainekavade erinevused“ (juhendaja Ehtel Timak) pälvis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu eripreemia.

Anna Malena Kuris (12.c) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste söömiskäitumine ja seda mõjutavad tegurid“ (juhendaja Triin Ulst) sai Tallinna Ülikooli eriauhinna.

Vladlena Kotenko (12.c) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus rasestumisvastastest vahenditest ja raseduse katkestamisest ning hoiakud nende suhtes“ (juhendajad Ott Maidre ja Triin Ulst) pälvis Tallinna Ülikooli eriauhinna.

August Lippus (12.c) tööga „Noorte eesti keele kõnelejate suulise kõne refereerimisviisid“ (juhendajad Tiina Pluum ja Liina Lindström) teenis välja Eesti Keele Instituudi eriauhinna, 

Maria Helena Lõhmus (12.b) tööga „Internetitrollide fenomen Vene-Ukraina infosõjas Eesti sõjablogide Facebooki kommentaariumi näitel“ (juhendajad Monika Piirimäe ja Olga Einasto) pälvis Vabamu eriauhinna, 

Sander Sarapuu (12.c) tööga „Alumiinium-ioonaku konstrueerimine“ (juhendajad Joana Jõgela ja Tavo Romann) sai teaduskeskuse AHHAA eripreemia.

Lisaks neile olid õpilaste teadustööde konkursi teise vooru kutsutud järgmised meie õpilased:

Kirke Linda Kuuse ja Laura-Liis Rull (12.b) tööga „10. klasside õpilaste uskumused Hugo Treffneri Gümnaasiumis õppimise kohta“ (juhendaja Age Salo).

Hilda Laidmets (12.d) tööga „Vanavanaema 1988. a. päeviku toiduteemaliste sissekannete analüüsimine“ (juhendaja Kristiina Punga).

Carolyn Prits (12.c) tööga „Asustustiheduse ja lestade mõjud ning koosmõjud ogakärblase Hermetia illucens elukäigule“ (juhendajad Ott Maidre ja Toomas Esperk).

Rutha Pärt ja Lydia Helene Teder (12.c) tööga „Alumiinium-õhkpatarei elektrolüüdi arendamine ja kasuteguri määramine erineva puhtusega anoodide korral“ (juhendajad Joana Jõgela ja Tavo Romann).

Eva-Maria Raudsepp (12.a) tööga „Eestis esinevate geenivariantide mõju TSC1 ja TSC2 geenidelt tulenevate valkude struktuurile ning funktsioonile“ (juhendajad Saima Kaarna ja Erik Abner).

Leen Vallikivi (12.a) tööga „Autoriteedi mõju käitumisele Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilaste näitel“ (juhendaja Trine Lepp).

Kertu Virumäe (12.c) „Ilukirjanduslike düstoopiate võrdlus Aldous Huxley ,,Hea uue ilma” ja Kazuo Ishiguro ,,Ära lase mul minna” näitel“ (juhendaja Tiina Pluum).

Uuendatud: 18/05/2024