Presidendi tervitus kooli juubeliks

Vabariigi President 
Hugo Treffneri Gümnaasiumi 140. aastapäevaks 
9. detsembril 2024 

Treffneristid, head sõbrad! 

Iga maa on oma hariduse nägu. Iga rahva tulevik on tema teadmiste ja oskuste kogusumma. Meil on seni hästi läinud. Siin on Eesti palge kujundamisel olnud suur ja tähenduslik osa teie koolil ja muidugi teil endil - kõigil treffneristidel. Ärkamisaja ideaalidest sündinuna olete katkematult kandnud ja hoidnud selle aja meelsust ja ärksust, olgu Eestile puhumas vastu- või pärituuled. 

Kuid nii nagu Eestis üldse peame ikka ja alati mõtlema sellele, kuidas nutikamalt edasi liikuda, nii peab ka Treffneri kool oma tulevikku seadma. Et kuidas teadmisi – ja milliseid teadmisi oma õpilastele parimal moel pakkuda. Mõnikord tuleb parema saavutamiseks teha julgeid otsuseid, teie olete neid ikka teinud ja see julgus on Treffneris end ka ära tasunud. Kuid ärme unusta, et kindlasti peavad kooli jääma innukad ja õpihuvist pakatavad õpilased, mitmekülgne koolielu, ühtsustunne ja pidev mõtlemine sellele, kuidas aidata ja toetada oma õpilasi ja kindlasti ka õpetajaid. Kokkuvõtvalt: märkamine ja hoolimine on oluline osa kaasaegsest tugevast koolist. 

Head sõbrad! 

Teie kool on väärikas osa meie haridusloost. Hoidke oma kooli, oma õpilasi ja õpetajaid. Hoidke Eestit. 

Õnne Treffneri koolile! 

Teie

Alar Karis (Härma koolist)

 

Uuendatud: 22/02/2024