KOOSTÖÖ ÜLIKOOLIDEGA

Sellele leheküljele on koondatud teave HTG ja ülikoolide ühiste tegemiste kohta ning informatsioon võimalustest, mida HTG peamised koostööpartnerid treffneristidele pakuvad.

Lisainformatsioon ja ettepanekud: arendusjuht Aare Ristikivi (aare.ristikivi [at] htg.tartu.ee)

 

Tartu Ülikool

Reaal- ja loodussuuna praktikumid

HTG-s õpetatakse mitut erikursust koostöös Tartu Ülikooliga. TÜ õppejõudude poolt ja/või TÜ laborites viiakse läbi loodussuuna bioloogia ja toiduainete tehnoloogia kursusi ja praktikume, keemia praktikumi ning reaalsuuna füüsika ja materjalitehnoloogia praktikume.

Kristiina Kurg)Kristiina Kurg)

"Loodusharu 10. klassi õpilaste zooloogia välipraktikum toimus Alam-Pedja looduskaitsealal, juhendajateks Tartu Ülikooli õppejõud Urmas Kokassaar ja Mati Martin. Efektiivsemaks tööks jaotusid õpilased nelja rühma, millel oli ka spetsiialülesanne lisaks üldisele eesmärgile koguda ja nõelastada vähemalt 100 erineva putukaliigi esindajad. Teemadeks olid kalad, muu vee-elustik, linnud ja imetajad. Esimesel päeval peeti Utsali väljaõppekeskuses teoorialoeng, järgnes entomoloogiliste võrkudega teostatud putukapüük vihmasajus. Teisel päeval jätkus täiel hool ja suure entusiasmiga nii putukate püüdmine kui ka eriülesannete täitmine. Kalastajad said saaki juba esimesel õhtul ning imetajate rühmale osutus edukaks öine valve, tulemuseks kaks näidislahkamist, mida tulid uudistama isegi kaitseliitlased. Kirjutama hakati ka kokkuvõtteid, mis lõpetati alles järgmise päeva hommikul, mil toimus oma tööde kaitsmine, kus tuli vastata mitmele juhendajate küsimusele. Mul on ääretult hea meel, et loodusklasside õppekavasse on lisatud selline suurepärane võimalus, mis harmoonilise tasakaalu loob. See võimaldab arendada rühmatööoskust, hankida paralleelselt uut infot ning panna teoorias omandatu professionaalide juhendamisel praktikasse - seda kõike tehakse aga tavapärasest erinevas keskkonnas."

Laura Valli C8

Andekate VÕTA

TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond arvestab varasema õpikogemusena HTG-s läbitud materjalitehnoloogia, analüütilise keemia ning füüsika praktikume. LOTE-s õppides on üliõpilasel need ained võimalik vabaainetena üle kanda.

TÜ matemaatika-informaatikateaduskond arvestab varasema õpikogemusena HTG-s läbitud reaalsuuna informaatika 2. ja 3. kursust. Need kursused on võimalik matemaatika-informaatikateaduskonnas õppides vabaainetena üle kanda. Kumbki kursus annab 1 EAP.

Vaata lähemalt:http://www.ut.ee/et/oppimine/koolidele

Laboripraktika

2010. aasta kevadest astuvad treffneristid Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning keemia instituudi teadlaste juhendamisel ülikooli laborites oma esimesi samme teadustöös. Laboripraktika annab võimaluse pärast tundide lõppu ülikooli laborites üliõpilast "mängida" ja päris teadust teha.

Kui oled laboripraktikast huvitatud, võta ühendust kooli arendusjuhiga!

 

Tallinna Tehnikaülikool

Uudis!

Alates 2010. aasta sügisest on Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna, energeetikateaduskonna ja mehaanikateaduskonna esimese aasta õpet võimalik läbida Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis.

Õpe toimub järgnevatel erialadel:

· keskkonnatehnika (ehitusteaduskonna eriala)
· transpordiehitus (ehitusteaduskonna eriala)
· elektroenergeetika (energeetikateaduskonna eriala)
· elektriajamid ja jõuelektroonika (energeetikateaduskonna eriala)
· mehhatroonika (mehaanikateaduskonna eriala)
· tootearendus ja tootmistehnika (mehaanikateaduskonna eriala)

Teise õppeaasta algusest on võimalik õpinguid jätkata Tallinna Tehnikaülikooli vastavas teaduskonnas Tallinnas või vabade insenerieriala kohtade olemasolul TTÜ Tartu kolledžis. Mõnikord vabanevad TTÜ Tartu kolledžis ka riigieelarvelised kohad, samas on õpingute jätkamine riigieelarvevälistel kohtadel garanteeritud kõigile soovijaile.

Suvepraktika

Treffneristidel on juba kahel suvel olnud võimalus veeta kaks nädalat praktikal TTÜ instituutides ja laborites. Nüüdisaegset teadust on käinud lähemalt uudistamas väga erinevate erialade huvilised alates geneetikast ja kliinilisest meditsiinist kuni mehhatroonika ja tsiviilehituseni.

Kui tunned huvi mõne eriala vastu, kus ei ole suvepraktika kohti välja kuulutatud, anna teada (aare.ristikivi [at] htg.tartu.ee) - kooli ja TTÜ koostöös püüame leida õpilasele sobiva praktikavõimaluse.

"Käisime 10.-21. augustil 2009. a TTÜ-s suvepraktikal. Sigrid praktiseeris Cecilia Sarmiento juures geenitehnoloogia erialal ning Mari-Liis ja Madis olid Kaiu Priki juhendatavad kliinilise meditsiini erialal. Väga põnev oli ennast teadustöös proovile panna ja samas koolitarkust meelde tuletada. Sigrid eraldas näiteks rakust DNA-d ja RNA-d, Mari-Liis ja Madis värvisid ja uurisid valgeid vererakke. Õppisime tundma teaduse telgitagust ja saime aimu sellest, mis meid ülikoolis ees ootab – need kaks nädalat olid seda väärt."

Sigrid Laas, Mari-Liis Suits ja Madis Hurt, B7

"Olin kaks nädalat praktikal TTÜ mehhatroonikainstituudis. Tegelesin seal mitme asjaga: mikrokontrollerite programmeerimisega (AVR ATMega128 mikrokontroller), elektroskeemidega, kirjutasin erinevaid demonstratsioonprogramme ja aitasin natuke kaasa TTÜ projektis UKU, mis on autonoomne ATV, mille eesmärk on arendada välja erinevaid algoritme ja tegutsemisviise eri ülesannete täitmiseks (nt territooriumi valverobot, kojamees jne). Abistasin insener Mikk Leinit õpetajatele mõeldud kursuste läbiviimisel, aitasin seal eri koolide õpetajaid ja vastasin nende küsimustele mikrokontrollerite programmeerimise alal."

Sander Tammesoo, A7 

Sisseastumise lisapunktid

2010. aasta sisseastumisel arvestas TTÜ ühe sisseastumise lisapunkti kõigile 2009. ja 2010. aastal HTG lõpetanud tehnika- ja loodusteaduste üliõpilaskandidaatidele, kes olid Treffneris õppimise ajal läbinud füüsika ja tehnoloogia praktikumid (reaalharus) või keemia ja bioloogia praktikumid (loodusharus) hinnetele „väga hea” või „hea”.

 

Eesti Maaülikool

Reaalsuuna praktikum

HTG reaalsuuna tehnoloogiapraktikumide raames viiakse koostöös Eesti Maaülikooliga läbi EMÜ tehnoloogiaid tutvustavat praktikumi, mida koordineerib Juhani Püttsepp EMÜ õppeosakonnast.

"Meil oli võimalus võtta osa Eesti Maaülikooli korraldatud praktikumist, mida juhatas kogu oma muheduses HTG vilistlane Juhani Püttsepp. Praktikumi läbivaks teemaks oli “Kümme meest räägivad veest” ning selle käigus avanes meil võimalus kuulata EMÜs tegutsevate oma ala professionaalide loenguid. Veetemaatikale oli lähenetud õige mitme nurga alt ning kindlasti leidus midagi igale maitsele. Näiteks toodi meile lausa koju kätte Riho Grossi ja Aleksander Maastiku loengud kalade geneetikast ja vee ringkäigust looduses. Eredalt jäid meelde õppekäigud EMÜ teadusasutustesse, kindlasti oli paljude jaoks eriliseks kogemuseks retk Võrtsjärve limnoloogiajaama, kus mõnel meist õnnestus anda teaduse tegemisse ka oma isiklik panus. Seda esialgu küll ainult jäässe augu raiumisel, aga eks ole ju levinud tõde, et kõik suured teod saavad alguses millestki väikesest. Limnoloogiajaamas oli meil võimalus teha tutvust järvemuuseumiga ning kuulata põnevat loengut sellest, kuidas kalad häält teevad. Kahtlemata oli praktikumist palju kasu meie bioloogiaõpingute jaoks ning kindlasti aitas see rakendada ka juba olemasolevaid teadmisi."

Madis Hurt, Hanna Maria Muischnek, Rasmus Rajando ja Elo Sinisaar (B7)

Uuendatud: 15/06/2024