Uuendatud: 2/02/2023

...

Hariduse Hääle artiklid

Need ja ka teiste koolide artiklid on lugemiseks Tartu Hariduse Hääle veebilehel.

Suursaadikute veebruar
Võõrkeelte tundides ei tegele õpetajad ja õpilased ainult keelega, vaid tutvuvad ka vastavat keelt rääkivate inimeste kultuuriga. Seetõttu kutsutakse Treffneri gümnaasiumisse aeg-ajalt külalisi, kes õpilastele oma maad tutvustavad. Eriti tihe koostöö on HTG-l saatkondadega.

22. veebruaril külastas Treffneri kooli Suurbritannia suursaadik Ross Allen, kellele kooli õpilased kõigepealt koolimaja ning kooli ajalugu kajastavat muuseumi näitasid. Kohvilaua ümber arutlesid suursaadik ning inglise keele õpetajad inglise keele staatuse üle Eestis. Päeva kõrghetk oli aga kohtumine 10. ja 11. klassidega, kus Ross Allen rääkis diplomaadi karjäärist ning vastas õpilaste küsimustele. Muide, suursaadik räägib väga hästi ka eesti keelt! Õpilastele oli Suurbritannia suursaadiku külaskäik teretulnud vaheldus ning silmaringi avardav kogemus.

Juba järgmisel päeval, 23. veebruaril oli HTG kooliperel külas aga Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk (vil 1994). Kõigepealt pidas suursaadik 10. ja 11. klasside õpilastele ettekande oma viimasest aastast Ukrainas ning elust Kiievis keset komandanditunde, õhuhäireid ja elektrikatkestusi. Muu hulgas nägime oma silmaga, mida olulist sisaldab seljakott, mis peab praegu Ukrainas kaasa haaramiseks alati pakitud olema.

Vabariigi aastapäeva aktusekõnes kogu koolile rõhutas suursaadik Kaimo Kuusk, et Eesti eduloo oluline märksõna on olnud koostöö. Tänutäheks pika päeva eest Treffneris sai suursaadik kingiks HTG lipsunõela. Ootame kõik pinevalt aega, kui Ukrainas on jälle tavaks lipsu kanda!

Uuendatud: 13/03/2023

Varasemad uudised

Tartu rahu aastapäev

Tartu gümnaasiumitel on tavaks tähistada Tartu rahu aastapäeva 2. veebruaril kõnekoosolekuga Jaan Poska Gümnaasiumi ees.

Kõnelesid linnapea Urmas Klaas, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja selleaastast üritust korraldava Miina Härma Gümnaasiumi õpilasesinduse president Annabel Raig. Kõikide kõnekoosolekul osalenud koolide esindajad süütasid küünla Jaan Poska bareljeefi ees.

Meie kooli esindasid õpilaskogu liikmed, klassivanemad ja huvijuht Uve Saar.

Uuendatud: 19/03/2023

Õp. Kerli Orav-Puuranda autasustati prof. Gerhard Rägo medaliga

5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 3. detsembril prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal sai nimetatud medali Kerli Orav-Puurand, TÜ MSI matemaatikahariduse lektor, HTG  matemaatikaõpetaja.

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Uuendatud: 19/03/2023

HTG 139 aktus

Koolipere tähistas aktusega kooli 139. sünnipäeva. Aktusel esinesid  kooli näitering ja tantsuansambel Tantsutallad, õpilaste nimel kõneles värske õpilaskogu president Anna Malena Kuris. Tunnustati parimaid kooli ajaloo tundjaid 10. klasside õpilaste seast. .
Aktusel avaldasime tänu Leena ja Karl Treffnerile, kelle annetuste toel on õpetajad saanud käia õppekäikudel - kingime taiese "Indrek", mille saadame neile kaugele Austraaliasse.

Fotod: pildistas Siim Oks
Aktuse video

Uuendatud: 19/03/2023

Õpilased Robotexil

25.-26. novembril toimunud rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex osalesid ka meie õpilased. Noormehed võistlesid 3kg LEGO sumo kategoorias ja neiud spetsiaalselt õrnemale soole mõeldud Starship tuletõrjumise võistlusel. Osalesid meie õpilased 11. reaalklassidest.

Uuendatud: 24/02/2023