Uuendatud: 2/02/2023

...

Hariduse Hääle artiklid

Need ja ka teiste koolide artiklid on lugemiseks Tartu Hariduse Hääle veebilehel.

Rahvusvahelise kogemuse kaudu paremaks maailmakodanikuks. Mõni sõna HTG Erasmus+ projektist

Maailm on valla ja vaevalt on Tartus mõni kool, kus ei ole rahvusvahelise koostöö projekte. Erandiks ei ole ka Hugo Treffneri Gümnaasium.

Meil on olnud toredaid kogemusi mitme programmiga üle terve Euroopa, kuid kõige pikemaaegsemad partnerid on Erasmus+ raames olnud Urspringschule Schelklingenist Saksamaal, Sint-Paulusschool Waregemist Belgias, Xántus János gümnaasium Budapestist Ungaris ja Wallace Hall Academy Thornhillist Šotimaal.

Ühiseid projekte on olnud eri teemadel, näiteks on muretsetud maailma kultuurilise mitmekesisuse ja  jätkusuutlikkuse pärast. Projekt, mis selle kevadega lõpu saab, keskendus aga sotsiaalsele sidususele. Alustasime sellega aastal 2019, nii et mõistagi vajutas projektile oma pitseri esmalt koroona ning seejärel sõda Ukrainas. Nii oligi see õppeaasta eriti tihe – kõik õpiränded pidid toimuma väga lühikese ajaperioodi jooksul, kogu aeg tuli tegeleda kas piletite broneerimise või vastuvõtu korraldamisega. Omaette väljakutse oli leida lapsevanemad, kes oleksid valmis väliskülalisi majutama, sest täieliku kultuurikogemuse saavutamiseks elasid võõrsilt tulnud kodudes.

Rõõmu oli siiski rohkem, õpilased tulid projektikohtumistelt tagasi säravate silmadega ning välismaalaste tagasiside Eesti kohtumistele oli läbinisti positiivne. Enamikule oli see ka esimene kord meie riiki ja üldse seda piirkonda külastada. Tartu sai külalistele üsna mitme kandi pealt tuttavaks, kuid et keskendusime vähemusrahvuste temaatikale, viisime oma külalised ka Narva.

Suur tänu koostöö eest Tartu Puškini koolile ja Annelinna Gümnaasiumile!

Uuendatud: 30/05/2023

Varasemad uudised

KIMM 2023

Seitsmendal Tartu gümnaasiumide kirjanduslikul mälumängul osales 12 võistkonda kokku 43 kirjandushuvilisega seitsmest Tartu koolist. Treffneri gümnaasium oli väljas lausa viie võistkonnaga.

Uuendatud: 24/09/2023
Uuendatud: 24/09/2023

Suurepärased tulemused õpilaste teadustööde konkursil!

Treffneri õpilastel läks teadustööde konkursi lõppvoorus väga hästi. Pääsesime sinna lausa 11 tööga.

Leene Pärtel (12.c) pälvis töö „Taimede elurikkus XX sajandi eesti maalikunstis“ (juhendaja Ott Maidre) eest I preemia ja õiguse esindada Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil. Leenele anti ka Keskkonnaministeeriumi eriauhind, Eesti Teaduste Akadeemia 1. auhind, Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhind ja Eesti Rahva Muuseumi eriauhind.

Eesti Teaduste Akadeemia põhjenduse järgi lubas „Eesti kunstnike maalidel kujutatud taimeliikide taksonoomiline analüüs teha autoril huvitavaid üldistusi nii elurikkuse kui ka ühiskonnas levinud vaadete ja ideoloogiate muutumisest 20. sajandi jooksul. Väga originaalne töö, kus on kombineerunud humanitaar-, sotsiaal- ja keskkonnateaduste erinevad aspektid.“

Kristiine Kaldmaa (12.b) sai töö „Matemaatikaülesannete keelekasutuse ja tulemuste vaheline seos aastate 2014–2021 riigieksamite näitel“ (juhendajad Julia Polikarpus, Kati Ain) eest Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhinna, Eesti Teaduste Akadeemia 2. auhinna ja Eesti Keele Instituudi eriauhinna.

Kea Rael Kukk (12.c) pälvis töö „Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomid ning legaalsete stimulantide tarvitamine“ (juhendajad Anett Pillmann, Kariina Laas) eest Sotsiaalministeeriumi eriauhinna, Tervise Arengu Instituudi eriauhinna ja õiguse esindada Eestit London International Youth Science Forum’il 2023.

Marie Loog (12.c) sai töö „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste valuvaigistite tarbimisharjumused ning õpilaste teadlikkus valuvaigistite tarbimise mõjust“ (juhendaja Ott Maidre) eest Sotsiaalministeeriumi eriauhinna.

Kauri Ilves (12.c) pälvis töö „Makoto Yukimura manga „Vinland Saga" ajalooline täpsus“ (juhendaja Kristiina Punga) eest Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhinna.

Johan Värv (12.b) sai töö „Soome-ugri ainestik Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis“ (juhendajad Monika Piirimäe, Tuuli Tuisk) eest Eesti Keele Instituudi eriauhinna.

Veera Beljajeva (12.e) pälvis töö „Priit Strandbergi lavastuse „Naiste kool“ rollide analüüs“ (juhendajad Monika Piirimäe, Karin Allik) eest Eesti Ajaloomuuseumi eriauhinna.

Holger Eric Hain (12.c) sai töö „Emataimeefekti olemasolu ja selle mõju hariliku odra taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele“ (juhendajad Saima Kaarna, Susanna Vain) eest Swiss Youth in Science eriauhinna ja õiguse esindada Eestit International Wildlife Research Week’il 2023.

Kõikide lõppvoorus osalenud tööde plakatitega on võimalik tutvuda HTG aatriumis.

Uuendatud: 24/09/2023

EV 105 aktus

23. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud aktus.

Aktusekõne pidas Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk (vil 1994). Aktusel tänati ja tunnustati 12. klasside õpilasi, kelle esinemised olümpiaadidel, ainekonkurssidel ja võistlustel olnud tulemuslikud. Tänati ka õpilasi juhendanud õpetajaid. Aktuse muusikalise-tantsulise poole kujundasid segakoor Anima ja tantsuansambel Tantsutallad. 

Aktuse lõpuks ulatas õpilaskogu president Anna Malena Kuris õpilaste poolt  sünnipäevalaulu saatel õppealajuhataja Aime Pungale sünnipäeva puhul lillesülemi.

Uuendatud: 24/09/2023