Infoleht 22.05.2023 nr 32

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Anett Pillmanni, Tiina Pluumi ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid läbi viia sõbrapäeva Tallinna Reaalkooliga;
 • vilistlasi Ants Siimu, Kaarel Siimu, Janar Saksa (kõik vil 2009) ja Madis Hurti (vil 2010) vilistlaste mälumängu läbiviimise eest ning Mart Oravat ja Indrek Ilometsa (mõlemad vil 1976) auhinnalaua täitmise eest raamatutega.

Õppetöö

 • Neljapäeval, 25. mail kell 16.00 algab õpetajate toas (208) õppenõukogu, kus otsustatakse 10. ja 11. klasside õpilaste lubamine kordusarvestustele.
 • Õppeaasta viimases õnnetunnis reedel, 26. mail kell 16.00 ruumis 221 on võimalus kirjutada  V perioodil ebaõnnestunud või sooritamata jäänud hindelisi töid. Registreerumine õnnetundi Stuudiumis (menüü all ☰ >Registreeri) lõpeb 24. mail või kui õnnetundi on registreerunud 40 osalejat.
 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad 2022/2023. õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti sooritada, peavad esitama õppenõukogule taotluse kordusarvestuse loa saamiseks.
 • Kordusarvestuse taotlust saab esitada Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) veel täna, 22. mail. Kõigil, kes soovivad sooritada kordusarvestusi, palutakse õigeaegselt registreeruda, pärast 22. maid esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada. Kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 25. mail.
 • Avalduses tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.
 • Kordusarvestused 10. ja 11. klasside õpilastele toimuvad 16.-20. juunini.
 • V perioodi arvestused toimuvad 1.-7. juunini. Kuna 11.a ja 11.b klassil algavad 5. juunil tehnoloogiakursused Tartu Rakenduslikus Kolledžis, toimuvad füüsika ja matemaatika arvestused 29. ja 31. mail ainetunni ajal.
 • 24.05.-29.05. toimub 11. klasside rahuloluküsitlus, täpne ajakava on tunniplaani muutuste all. Osalemine küsitluses on kõikidele 11. klassi õpilastele kohustuslik.

Mudatused tunniplaanis

teisipäev, 23.05
10.b     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.c     4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.e     1. tund matemaatika õp A. Külter – 139
5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
11.a     2. tund matemaatika õp J. Polikarpus – 136
11.b     1. tund matemaatika praktikum õp J. Polikarpus – 136
3. tund matemaatika õp J. Polikarpus – 136
kolmapäev, 24.05
10.a     1. tund matemaatika õp E. Timak – 135
2. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
10.c     5. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.b     1. tund ajalugu õp I. Pajur – 141      
3. tund füüsika õp S. Oks – 213
4. tund rahuloluküsitlus õpilastele, kes ei osale füüsika praktikumis õp A. Ristikivi – 303
neljapäev, 25.05
11.a     4. tund rahuloluküsitlus õpilastele, kes ei osale füüsika praktikumis õp A. Ristikivi / M. Piirimäe – 303
11.b     3. tund füüsika õp S. Oks – 213
reede, 26.04
10.c     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom
            3. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
10.d     1. tund religioonilugu õp T. Jürgenstein – 203
            3. tund kirjandus õp T. Pluum102
11.a     2. ja 3. tund matemaatika õp J. Polikarpus – 136
11.b     1. ja 4. tund matemaatika õp J. Polikarpus – 136
3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom
11.c     3. tund rahuloluküsitlus õp A. Ristikivi / M. Piirimäe – 303
11.d     1. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
3. tund religioonilugu õp T. Jürgenstein – 203
laupäeval, 27.05 toimub kursuse Etikett 2 praktikapäev.
esmaspäev, 29.05
10.b     2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 203
10.c     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 203
10.d     4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 213
10.e     3. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 141
11.a     5. tund füüsika arvestus õp S. Oks – 213
11.b     4. tund füüsika arvestus õp S. Oks – 213
5. tund inglise keel õp s. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 202
11.d     2. tund rahuloluküsitlus õp A. Ristikivi / M. Piirimäe – 303
11.e     3. tund kunstiajalugu õp R. Lepiste – 202
4. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 204
5. tund rahuloluküsitlus õp A. Ristikivi  – 303
teisipäev, 30.05
11.d     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
            4. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
11.e     5. tund jääb ära
kolmapäev, 31.05
11.a     3. tund matemaatika arvestus õp Ü. Hüva – 136
11.b     1. tund matemaatika arvestus õp Ü. Hüva – 136

Abiturientidele

12. klasside tunniplaan 22.-31. maini:
esmaspäev, 29. 05
12.a, 12.b ja 12.d
            3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
            4.-5. tund keemia õp E. Paabo – 217
12.c     2. tund keemia õp E. Paabo – 217
            3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
12.e     4.-5. tund keemia õp E. Paabo – 217
teisipäev, 23.05 ja 30.05
12.a, 12.b ja 12.d
3. tund keemia õp E. Paabo – 217
            4.-5. tund füüsika õp S. Oks – 213
12.c     4.-5. tund füüsika õp S. Oks – 213
12.e     3. tund keemia õp E. Paabo – 217
kolmapäev, 24. 05
12.c     2.-3. tund keemia õp E. Paabo – 217
 
neljapäev, 25.05 ja kolmapäev, 31.05
12.a, 12.b ja 12.d
            1.-2.. tund keemia õp E. Paabo – 217
            3.-4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
12.c     3.-4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
12.e     1.-2.. tund keemia õp E. Paabo – 217
reede, 26.05
12.a, 12.b, 12.c ja 12.d
            4. tund füüsika õp S. Oks – 213
 • V perioodil toimuvad 12. klasside klassijuhatajate infominutid klassijuhatajatega kokkulepitud ajal.
 • Kirjalikud kordusarvestused toimuvad:
  Reedel, 26.05. kell 9.15 – 10.45 ruumis 221 – ajalugu, eesti keel, füüsika, kirjandus ja ühiskonnaõpetus
  Teisipäeval, 30.05. kell 10.15 – 11.45 ruumis 221 – bioloogia, inglise keel, keemia, matemaatika (matemaatika proovieksam toimub kell 8.30 – 12.30 ruumis 209), muusika, religiooniõpetus ja saksa keel.
  Suulise kordusarvestuse aeg (vene keel ja kunstiajalugu) tuleb kokku leppida aineõpetajaga ja sooritada hiljemalt 30.05.
 • Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad:
  ajalugu
  – isiklikul kokkuleppel õpetaja Aare Ristikiviga
  füüsika - isiklikul kokkuleppel õpetaja Siim Oksaga
  informaatika - isiklikul kokkuleppel õpetaja Anneli Mägiga
  joonestamine – reedel, 26. mail kell 13.10 ruumis 220. Kohtumise ajal lepitakse kokku ka järgmise konsultatsiooni aeg
  kunstiajalugu - neljapäeval, 25. mail kell 13.10 ruumis 202. Kohtumise ajal lepitakse kokku ka järgmise konsultatsiooni aeg
  kirjandus - isiklikul kokkuleppel õpetaja Karin Soodla ja Tiina Pluumiga
  muusika -teisipäeval, 23. mail kell  kl 9.30 - 10.45 (2. tunni ajal ) ruumis – 220 teisipäeval, 30. mail kell  kl 14.00 - 15.30 (4.-5. tunni ajal ) ruumis – 220
  vene keel - isiklikul kokkuleppel õpetaja Ljubov Titovaga
  ühiskonnaõpetus - kolmapäeval, 24. mail kell 13.10 – 14.25 (4. tunni ajal) ruumis – 221 reedel, 26. mail kell 11.20 – 12.35 (3. tunni ajal) ruumis – 221 kolmapäeval, 31. mail kell 11.20 – 12.30 (3. tunni ajal) ruumis – 221

 

 • Koolieksamid toimuvad:
  ajalugu
  - reedel, 2. juunil kell 9.00 ruumis 221
  bioloogia - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221
  füüsika - neljapäeval, 1. juunil kell 9.30 ruumis 213
  informaatika - neljapäeval, 1. juunil kell 8.30 ruumis 206
  joonestamine - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221
  keemia - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221
  kirjandus - neljapäeval, 1. juunil kell 9.00 ruumis 105
  muusika - teisipäeval, 6. juunil kell 10.00 ruumis 220
  ühiskonnaõpetus - reedel, 2. juunil kell 9.00 ruumis 221
  kunstiajalugu - teisipäeval, 6. juunil kell 9.00 ruumis 220
  vene keel - teisipäeval, 6. juunil kell 12.15 ruumis 221

 

Olümpiaadid ja võistlused

Teated

 • Laupäeval, 20. mail külastasid kooli 50 aastat tagasi lõpetanud ja tegid vilistlaskogule õpetajate stipendiumifondi sihtotstarbelise annetuse.
 • Teisipäeval, 23. mail kell 16.00 on raamatukogu lugemissaalis õpilaskogu koosolek.
 • Kolmapäeval, 24. mail kell 16.00 algab võimlas selle õppeaasta viimane saalihokivõistlus HTG SV ja Õpside vahel. Tule ja saa sellest osa!
 • Neljapäeval, 25. mail tähistame ausambapäevaga Hugo Treffneri monumendi püstitamist Ülejõe parki 1997. aastal. Õpilaskogu annab kooli asutaja pronkskujule uue ilme.
 • Reedel, 26. mail toimub kell 13.00 - 15.00 ruumis 107 TÜ teaduskooli nõukogu ja üleriigilisi aineolümpiaade korraldavate žüriiliikmete nõupidamine.
 • Ajalooring lõpetas sel nädalal hooaja, kõige aktiivsem klass osalejate poolest oli 12.d, kõige enim kordi osa võtnud õpilased olid Ats-Artur Ploomipuu (10.e), Ivan Kleštšin (11.e) ja Magnus Puija (10.e), kooli töötajatest sekretär Ketlin Taidre, vilistlastest Rando Künnapuu (vil 2017). Ajalooõpetajad tänavad kõiki, kes hooaja õnnestumisse oma panuse andsid, kohtume taas septembris!
 • 2007. aasta vilistlane Eva-Maria Kersalu (end Kikkas) lõpetas oma sportlaskarjääri EMÜ saalihoki väravavahina ja kinkis oma varustuse koolile. Suur aitäh!
 • Esmaspäeval, 29. mail algab kell 16.15 kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt õpilastele ja õpetajatele. Kutsutavate nimekiri on infolehe lisas.

Õpetajad koolist eemal

 • Õpetajad Ülle Hüva ja Kerli Orav-Puurand osalevad matemaatika riigieksamitööde parandamise komisjoni töös 22.-26. maini.
 • Õpetaja Sandra Sagar on õppetööst eemal 29. mail.

Sport

 • 19. mail toimus HTG discgolfi individuaalturniir. Esikoha saavutas. Oskar Männik (12.a), teise koha Lucas Lausing (11.a), kolmanda koha Robert Nirk (11.b). Eriauhinna sai Karl Aksel Männik (10.e)
 • Spordipäeva korraldajad Henrik Kreinin (11.b) ja Joosep Rand (11.c) tänavad kõiki osalenuid ja kohtunikke.
  10. klasside arvestuses võitis 10.a, II koha saavutas 10.e ja III koha 10.b.
  11. klasside arvestuses võitis 11.a, II koht 11.e ja III koht 11.c.
  Pendelteatejooksu võitsid 10.a ja 11e. 
  Võitnud klasside autasustamine toimub kolmapäeval, 24. mail.
   

Kooli hoolekogu

Kooli hoolekogu koosolekul 15. mail 

 • andis õppealajuhataja hoolekogule ülevaate õpilaste õppeedukusest;
 • tehti kooli vilistlaskogule ettepanek Mauruse stipendiumite väljaandmiseks;
 • arutati 10. klasside vastuvõtu korraldamist;
 • arutati õpilaste toitlustamisega seonduvat, sh toitlustaja leidmiseks järgmiseks viieks aastaks välja kuulutatud riigihanke konkurssi ja erimenüüde (taimetoit ja XL-menüü) hinda uueks õppeaastaks;
 • arutati linnavalitsusele tehtavat ettepanekut HTGs 2023/32024. õppeaasta suvise koolivaheaja kehtestamiseks.


Esmaspäeval, 29. mail algab kell 16.15 kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt.
Kutsututed nimed on PDF infolehes >

 

Viimati muudetud: 
2024-06-15 13:54