Valikainete kirjeldused ja aastaplaan

Valikaine infoleht perioodide kaupa 23/24õ.a


Vabaainete kirjeldused 2023/24 õ.a 
>> Vabaainete tabel uues aknas /on veel täiendamisel/

Valikainete esimese nädala ajakava:

  • valikainete kursust/kursuseid tutvustav info veebilehele
  • valikainete laat võimlas E 4.sept.14.05-14.45
  • Valikainete kursustele registreerumine Stuudiumis al. E 4. sept 18.00 kuni K 6. sept 23.00
  • N 7. sept. kl. 12.00 on selgunud valikainete kursustele registreerunud õpilaste arv. Kinnitatakse valikainete aastaplaan.
  • N ja R 5. tunni ajal toimub I perioodi valikainete kursuste esimene tund. Majandusõpetuse tunnid jäävad sel nädalal ära.

Vabaainete kursuste tunnid toimuvad üldiselt esmaspäeval 1. tunni, neljapäeval  ja reedel 5. tunni ajal. Täpsem info stendil.

 Igal perioodil saab õpilane valida vaid ühe valikaine ajal toimuva kursuse.  E-kursuseid, mis ei toimu vabaainete tunniplaani ajal, saab valida nii palju, kui soovi on. 
Õppeaastat läbivate kursuste toimumise aega peab jälgima õpilane. Kursuse algusest teavitatakse infolehes.

Kui vabaaine kursusele on registreerutud, on selle läbimine kohustuslik. Erandkorras saab kursusel osalemisest loobuda kokkuleppel aineõpetajaga.
Kui sügisel ei ole kursusele registreerutud ja õppeaasta jooksul tekib soov kursusel osalemiseks, annab selleks loa kursust läbi viiv õpetaja.

Uuendatud: 14/09/2023