Töötajad

Õpetajad


Priidu Beier 
 Õppeaine: kunstiajalugu 
Tööruum: 104
 e-post: priidu.beier@htg.tartu.ee

Rudolf Bichele 
 Õppeaine: bioloogia 
Tööruum: 226
 e-post: rudolf.bichele@htg.tartu.ee

Marcus Hildebrandt (10a klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel, ladina keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 225
 e-post: marcus.hildebrandt@htg.tartu.ee

Erika Hunt (12c klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310
 e-post: erika.hunt@htg.tartu.ee

Ülle Hüva (12a klassijuhataja)
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 136
 e-post: ylle.hyva@htg.tartu.ee

Mari Jõgiste 
 Õppeaine: kunstiajalugu 
Tööruum: 104
 e-post: mari.jogiste@htg.tartu.ee

Toomas Jürgenstein 
 Õppeaine: religioonilugu, filosoofia 
Tööruum: 104 Koduklass: 203
 e-post: toomas.jyrgenstein@htg.tartu.ee

Saima Kaarna (10c klassijuhataja) 
 Õppeaine: bioloogia 
Tööruum: 226 Koduklass: 225
 e-post: saima.kaarna@htg.tartu.ee

Ülle Keerberg 
 Õppeaine: muusikaõpetus 
Tööruum: 201 Koduklass: 220
 e-post: ylle.keerberg@htg.tartu.ee

Hele Kiisel 
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 135
 e-post: hele.kiisel@htg.tartu.ee

Helen Köhler (11a klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 220
 e-post: helen.kohler@htg.tartu.ee

Raimond Lepiste 
 Õppeaine: joonestamine 
Tööruum: 201
 e-post: raimond.lepiste@htg.tartu.ee

Mall Matto (10d klassijuhataja)
 Õppeaine: saksa keel 
Tööruum: 201 Koduklass: 102
 e-post: mall.matto@htg.tartu.ee

Anneli Mägi 
 Õppeaine: informaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 206
 e-post: anneli.magi@htg.tartu.ee

Tiina Niitvägi-Hellamaa
 Õppeaine: prantsuse keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 136
 e-post: tiina.niitvagi-hellamaa@htg.tartu.ee

Katrin Ojaveer  (10b klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 312
 e-post: katrin.ojaveer@htg.tartu.ee

Siim Oks
 Õppeaine: füüsika 
Tööruum: 214 Koduklass: 213
 e-post: siim.oks@htg.tartu.ee

Kerli Orav-Puurand
 Õppeaine: matemaatika, informaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 202
 e-post: kerli.orav-puurand@htg.tartu.ee

Eha Paabo
 Õppeaine: keemia 
Tööruum: 218 Koduklass: 217
 e-post: eha.paabo@htg.tartu.ee

Jaan Paaver 
 Õppeaine: füüsika 
Tööruum: 214
 e-post: jaan.paaver@htg.tartu.ee

Priit Parisoo 
 Õppeaine: kehaline kasvatus 
Tööruum: 150 Koduklass: 228
 e-post: priit.parisoo@htg.tartu.ee

Andre Pettai (12d klassijuhataja)
 Õppeaine: ajalugu 
Tööruum: 104
 e-post: andre.pettai@htg.tartu.ee

Monika Piirimäe 
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104
 e-post: monika.piirimae@htg.tartu.ee

Tiina Pluum (11e klassijuhataja)
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104 Koduklass: 102
 e-post: tiina.pluum@htg.tartu.ee

Aimar Poom 
 Õppeaine: kehaline kasvatus 
Tööruum: 150 Koduklass: 228
 e-post: aimar.poom@htg.tartu.ee

Kristiina Punga
 Õppeaine: ajalugu, rootsi keel 
Tööruum: 104 Koduklass: 144
 e-post: kristiina.punga@htg.tartu.ee

Helgi Pähno 
 Õppeaine: keemia 
Tööruum: 218
 e-post: helgi.pahno@htg.tartu.ee

Maris Põkka
Õppeaine: eesti keel
Tööruum: 104
e-post: maris.pokka@htg.tartu.ee

Madis Reemann 
 Õppeaine: füüsika 
Tööruum: 214 Koduklass: 213
 e-post: madis.reemann@htg.tartu.ee

Aare Ristikivi (11d klassijuhataja)
 Õppeaine: ajalugu 
Tööruum: 104 Koduklass: 141
 e-post: aare.ristikivi@htg.tartu.ee

Ülli Roostoja (11b klassijuhataja)
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 308
 e-post: ylli.roostoja@htg.tartu.ee

Aive Roots
 Õppeaine: saksa keel 
Tööruum: 201 Koduklass: 105
 e-post: aive.roots@htg.tartu.ee

Külli Rootsi 
 Õppeaine: inglise keel 
Tööruum: 310 Koduklass: 107
 e-post: kylli.rootsi@htg.tartu.ee

Uve Saar 
 Õppeaine: etiketiõpetus, tantsuõpetus 
Tööruum: 313
 e-post: uve.saar@htg.tartu.ee

Anneli Saarva (12b klassijuhataja)
 Õppeaine: kehaline kasvatus 
Tööruum: 146 Koduklass: 107
 e-post: anneli.saarva@htg.tartu.ee

Ülle Seevri (12c klassijuhataja)
 Õppeaine: geograafia, maj. õpetus 
Tööruum: 226 Koduklass: 227
 e-post: ylle.seevri@htg.tartu.ee

Karin Soodla 
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104
 e-post: karin.soodla@htg.tartu.ee

Liisa Tepp  lapsehooldupuhkusel
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104
 e-post: liisa.tepp@htg.tartu.ee

Helgi Tering 
 Õppeaine: eesti keel 
Tööruum: 104
 e-post: helgi.tering@htg.tartu.ee

Ehtel Timak 
 Õppeaine: matemaatika 
Tööruum: 137 Koduklass: 139
 e-post: ehtel.timak@htg.tartu.ee

Ljubov Titova (10e klassijuhataja) 
 Õppeaine: vene keel 
Tööruum: 201 Koduklass: 302
 e-post: ljubov.titova@htg.tartu.ee

Olga Titova (12e klassijuhataja)
 Õppeaine: vene keel 
Tööruum: 201 Koduklass: 301
 e-post: olga.titova@htg.tartu.ee

 

Viimati muudetud: 
2018-02-13 12:35

Juhtkond ja tugispetsialistid


Ott Ojaveer 
Amet: direktor 
Tööruum: 207
 e-post: ott.ojaveer@raad.tartu.ee

Aime Punga 
 Amet: õppealajuhataja 
Tööruum: 209
 e-post: aime.punga@htg.tartu.ee

Uve Saar 
 Amet: huvijuht, tantsimine, etiketiõpetus 
Tööruum: 313
 e-post: uve.saar@htg.tartu.ee

Heivo Kikkatalo 
 Amet: infojuht 
Tööruum: 140
 e-post: heivo.kikkatalo@htg.tartu.ee

Aare Ristikivi 
 Amet: arendusjuht, ajalugu 
Tööruum: 104 Koduklass: 141
 e-post: aare.ristikivi@htg.tartu.ee

Ave Rikas 
 Amet: raamatukogu juhataja 
Tööruum: 109
 e-post: ave.rikas@htg.tartu.ee

Ketlin Taidre 
 Amet: sekretär 
Tööruum: 101
 e-post: kantselei@htg.tartu.ee

Jaanika Saarepuu 
 Amet: kooli meditsiiniõde (tel. ...) 
Tööruum: 205
 e-post: jaanika.saarepuu@htg.tartu.ee

Triin Ulst 
 Amet: psühholoog 
Tööruum: 311
 e-post: triin.ulst@htg.tartu.ee

Trine Uusen 
 Amet: õpilasnõustaja 
Tööruum: 219

Margit Augla 
 Amet: valvur 
Tööruum: 101

Aino Saar 
 Amet: valvur 
Tööruum: 101

Hando Tinni 
 Amet: valvur 
Tööruum: 101