Õp. Kerli Orav-Puuranda autasustati prof. Gerhard Rägo medaliga

5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 3. detsembril prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal sai nimetatud medali Kerli Orav-Puurand, TÜ MSI matemaatikahariduse lektor, HTG  matemaatikaõpetaja.

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 32. korda.

Uuendatud: 22/02/2024