Võistlus „Salakeel II“

7.–13. detsembrini toimub veebikeskkonnas viktoriinid.ee võistlus „Salakeel II“. Kui eelmise „Salakeele“ võistluse eesmärk oli tutvustada andmebaase ja sõnastikke, siis seekordne võistlus on pühendatud meediatekstide põnevale maailmale.

Võistlus on mõeldud 7.–12. klassi õpilastele, kes jagunevad kolme vanuserühma: noorem vanuserühm (7.–8. klass), keskmine vanuserühm (9.–10. klass) ja vanem vanuserühm (11.–12. klass). Osalemine on individuaalne.

Ülesannete lahendamiseks on aega 45 minutit.

„Salakeel II“ ülesanded põhinevad 2019/2020. õppeaastal eriolukorra tõttu ära jäänud emakeeleolümpiaadi lõppvooru ülesannetel. Need on praeguse võistluse tarbeks kohandatud nii, et ülesanded oleksid jõukohased kõigile emakeelehuvilistele.

Ülesanded on seotud meediatekstidega, kuid hõlmavad eri keelevaldkondi. Komplekti kuulub ülesandeid, mis eeldavad nii faktiteadmisi kui ka tõlgendusoskusi, kuid kõige tähtsam on huvi emakeele vastu.

Iga vanuserühma parimaid ootavad auhinnad, mille on välja pannud Tartu Ülikooli teaduskool ning eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Võistlemisest

Võistlusest saab osa võtta internetiühendusega arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel. Viktoriini alustamisel teeb õpilane endale viktoriinid.ee keskkonda kasutaja (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti aadress). Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed.

Võistlusperioodi jooksul saavad osalejad lahendamiseks valida endale meelepärase aja, kuid peavad arvestama sellega, et ülesannete tegemiseks on aega 45 minutit. See tähendab, et võistlemist alustades tuleb kõigile küsimustele vastata 45 minuti jooksul.

Oluline on, et võistleja ei vajutaks „Lõpeta võistlemine” nuppu enne, kui ta on ülesannetega tõepoolest lõpetanud ja kõik vastused üle kontrollinud. „Lõpeta võistlemine” nupule vajutades võistlus sulgub ja võistleja ei saa enam käimasolevas voorus ülesandeid lahendada.

Pärast võistlust näevad õpilased viktoriinide keskkonnas oma tulemusi.
Õpetajatele avaldame tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal (kelli.hanschmidt@ut.ee).

viktoriinid.ee lehel sisse logides kuvatakse õpilasele kõik võistlused, millest ta on seni osa võtnud. Võistlusele vajutades avaneb tagasiside vaade, kus õpilane näeb iga ülesande kohta saadud punkte, enda pakutud vastust ja ka õiget vastust.

Ülesandeid koostasid Külli Habicht, Katrin Kern, Renate Pajusalu, Helin Puksand, Külli Prillop, Riina Reinsalu, Ann Siiman ja Maigi Vija.

Veebivõistluse jaoks kohandasid ülesandeid Külli Prillop ja Riina Reinsalu.

Lisateave:
Sisulised küsimused: Külli Prillop, Tartu Ülikooli eesti fonoloogia teadur, kulli.prillop@ut.ee
Tehnilised küsimused: Kelli Hanschmidt, Tartu Ülikooli teaduskooli õppetegevuse peaspetsialist, 529 8272, kelli.hanschmidt@ut.ee

Uuendatud: 23/11/2020