Riigikohtu kaasuskonkurss

Mis see on?

Riigikohtu kaasuskonkurss pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega puutuvad kohtunikud kokku iga päev. Konkurss toimub sel aastal juba 16. korda.

Kuidas konkursil osaleda?

Nii nagu varasematel konkurssidel, saab ka sel aastal valida kolme kaasuse vahel: esindatud on kriminaal-, tsiviil- ja haldusõigus. Kaasuse lahendamiseks on mitu võimalust – kirjaliku kohtulahendina või loovas vormis.

Kuidas kaasust lahendada?

  1. Nii, nagu seda tehakse kohtus. Esita esmalt lühidalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil. Seejärel too välja kohtuniku argumentatsioon ja otsus. Kaasuse lahendamisel võib õigusaktidest tugineda üksnes Eesti Vabariigi põhiseadusele. Žürii hindab töid kahes vanuserühmas: 9. ja 10.–12. klassi arvestuses.
  2. Loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Lahendusel ei pea olema kindlat struktuuri ning seaduste kasutamine otseselt lisapunkte ei anna, kuid kui soovid neid oma töösse põimida, on see loomulikult lubatud. Žürii hindab töid kahes vanuserühmas: põhikooli ja gümnaasiumi arvestuses.

Kõige olulisem on, et lahendus lähtuks sinu õiglustundest ja väärtushinnangutest!
Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

Kuidas vormistada?

  • Kaasuse maksimaalne pikkus võib olla neli A4 lehekülge arvutikirjas (v.a loovtöö), kirjastiilis Times New Roman, kirjasuurusega 12 punkti ning 1,5-kordse reavahega.
  • Märgi peale oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendaja nimi ja e-post. Võttes konkursist osa iseseisvalt, pole juhendaja nime tarvis märkida. Juhendaja võib olla nii õpetaja kui ka lihtsalt õigusvaldkonnast huvitatud inimene.

Töö palume saata hiljemalt 14. novembriks e-posti aadressile konkurss@riigikohus.ee või saata/tuua paberkujul Riigikohtusse, aadressile Lossi 17, Tartu 50093. Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna „Kaasuskonkurss“.

Mõlema vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti loovkategooria võitjad ja nende juhendajad on oodatud 14. jaanuaril Riigikohtu 101. aastapäeva aktusele, kus neid tänab Riigikohtu esimees.

Möödunud aasta parimad töid saab vaadata leheküljelt https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2019/

Kaasused leiad siit: https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2020/

Uuendatud: 23/10/2020