Luulevõistlus

Tartu laste- ja noortekirjanduse festival, mis toimub 14.–17. oktoobrini, on tänavu keskendunud niisugustele tegevustele, mis võimaldavad osalemist suuremaid kogunemisi ja suletud ruume vältides. Kava hõlmab nii kirjanduslikke jalutuskäike vabas õhus kui ka virtuaalkohtumisi kirjanikega ning veebiülekandeid koolides toimuvatest tegevustest.

Festival kutsub õpilasi taas ka loometööle. Kuna möödunudaastase luulevõistluse laad sai kiidusõnade osaliseks, on sel aastal valitud küll uued sõnad, aga ülesanne sama: autorilt oodatakse vabas vormis luuletust, milles tuleb kasutata vähemalt üht (aga võib ka mitut) järgmistest sõnadest: päike,  mõte, sõna, säde, vabadus.  Luuletusi oodatakse märgusõna „Luulevõistlus“ all aadressile eks@kirjandus.ee hiljemalt 5. oktoobriks. Tööd palutakse saata eraldi failina ning sinna osavõtja nime mitte märkida! Saatekirjas tuleb märkida osaleja nimi, kontaktandmed, kool ja klass ning juhendaja. Luuletajate vanust ei piirata  – osaleda võivad 1.–12. klassi õpilased.

 

Indu loometööks!

Uuendatud: 25/09/2020