Lühijutuvõistlus „Inimene ja masin“

Lühijutuvõistlus „Inimene ja masin“ Tartu linna ja maakonna 5.–12. klasside õpilastele

2020. aasta on Kultuuriministeeriumi poolt nimetatud digikultuuri teema-aastaks.

Suur osa kultuurist, milles me igapäevaselt elame, luuakse, levitatakse ja kasutatakse digitaalselt. Kõigile ootamatult on seda protsessi plahvatuslikult kiirendanud ülemaailmne pandeemia, mis on sundinud loovisikuid improviseerima uusi digiväljundeid, haridussüsteemi minema üle e-õppele, kultuuriasutusi mõtestama ümber oma teenuseid digiruumis ja pööranud pea peale kultuurivälja majandusmudelid.

Aga kuidas säilitada inimlikkus, soojus, hingelähedus, sõprus, armastus muutuvas maailmas?

2020. aasta jutuvõistlus on inspireeritud digikultuurile pühendatud aastast. Lood võivad teemat otseselt kajastada, kuid samuti võib antud teemadel lasta fantaasial lennata. Oluline on terviklugu.

Teemad:

  1. Äpp äpi haaval
  2. Minu ideaalmaailm
  3. Räägi minuga!
  4. Kuidas jääda digiellu?
  5. Hetkes edasi, hetkes tagasi
  6. Tehnoloogia ja inimese suhetest
  7. Säuts, Tiktok, hashtag

Võistlusele ootame lugusid pikkusega 200–400 sõna. Töö ülemisele paremale nurgale märkida:

Autori ees- ja perekonnanimi

Kool

Klass

Juhendaja nimi

 

Töid ootame 9. novembriks 2020 aadressil silja.russak@reiniku.edu.ee.

Võistlustööd sisaldava e-kirja teemaks märkida „Jutuvõistlus“.

Iga õpilase töö lisada eraldi failina, kus on kirjas töö autori ees- ja perekonnanimi ning klass.

Uuendatud: 25/09/2020