Täiendav õppetöö

Täiendavale õppetööle jäänud õpilastel on võimalik sooritada kirjalikke arvestusi

esmaspäeval, 17. augustil kell 9.00 ruumis 208 -  keemia 3. kursuse arvestus ja õpilased, kellel on õppealajuhatajaga individuaalselt kokku lepitud arvestused

teisipäeval, 18. augustil kell 9.00 ruumis 208 - bioloogia 1. ja 2. kursuse ning  matematemaatika 2. ja 9. kursuse arvestus

kolmapäeval, 19. augustil kell 9.00 ruumis 208 - matemaatika 4., 5., ja 10. kursuse arvestus, eesti keele 3. kursuse, kirjanduse 4. kursuse ja füüsika 5. kursuse arvestus.

Suulised järelvastamised tuleb sooritada ajavahemikus 24.-26. august aineõpetajatega individuaalselt kokku lepitud ajal.

Uuendatud: 18/08/2020