Essee- ja loovtöödekonkurss „Milline oleks vaktsiinideta maailm“

Tartu Tervishoiu Kõrgkool koostöös portaaliga Tervisegeenius kuulutavad välja essee- ja loovtöödekonkursi teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“.

Selleks, et toetada aktiivsust ühiskonnaelus kaasalöömisel ning arendada oskust arutleda päevakajalistel teemadel ootame konkursile järgmisi töid:

1. Essee teemal „Milline oleks vaktsiinideta maailm“
 
Töid hinnatakse kahes kategoorias - esiteks üldharidus- ja kutsekoolide õpilased vanuses kuni 19 aastat ning teiseks 20-aastased ja vanemad osalejad. Parimad tööd avaldatakse Tervisegeeniuse portaalis. Essee maht on maksimaalselt 8000 tähemärki, see peaks tuginema faktidele ning olema hästi loetav. Parimatele auhinnad!

2. Joonistusvõistlus teemal „Kes või mis on tervis?“
 
Töid hinnatakse kahes kategoorias - lasteaiaealised ning kooliealised lapsed. Joonistus peaks olema teemakohane, aga joonistusvahenditele piiranguid seatud pole. Lasteaiaealiste laste vanuserühma võitja saab auhinnaks enda lasteaiarühmaga või perega elamustuuri Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning kätepesuõppe. Kooliealiste laste vanuserühma võitja saab auhinnaks tehnoloogiaajakirja [digi] aastatellimuse ning meenekoti. Kõik konkursile saadetud tööd avaldame näitusena Tartu Tervishoiu Kõrkooli Facebooki lehel, kus enam meeldimisi kogunud töö saab eriauhinna.


Täpsemalt saab nii esseekonkursi kui joonistusvõistluse tingimuste kohta lugeda kodulehelt nooruse.ee/konkurss. Tööde esitamise tähtaeg on 5. juuni.

Uuendatud: 11/05/2020