Infoleht 27.04.2020 nr 21

HTG INFO doc

Koolilpere õnnitleb

 • õpetaja Ülle Hüva, kellele vilistlaskogu aseesimees Mart Orav andis viimase koolikella virtuaalaktusel üle vilistlaskogu õpetajapreemia;
 • õpetajaid Tiina Pluumi ja Jaan Paaverit, kellele vilistlane Juhani Püttsepp andis viimase koolikella virtuaalaktusel üle vilistlaskogu enesetäiendamise stipendiumid.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Joana Jõgelat, Saima Kaarnat, Mall Mattot, Tiina Niitvägi-Hellamaad, Kerli Orav-Puuranda, Eha Paabot, Tiina Pluumi, Kristiina Pungat, Age Salot, Karin Soodlat, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • kõiki vilistlasi, kelle annetuste toel on vilistlaskogu andnud välja õpetaja elutööpreemiat ning enesetäienduse stipendiume. Eriline tänu kuulub Juhani Püttsepale (vil 1982) ja Erik Raudsepale (vil 2009), kes hoolitsesid enesetäienduse stipendiumite väljaandmise eest.

Õppetöö

 • V perioodi lõpuni, 5. juunini jätkub õppetöö distantsõppel. Tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel. Arvestusi V perioodil ei toimu, hindamise reeglitest teavitavad aineõpetajad.
 • 10. ja 11. klasside õpilastel on kohustus õppepäeva jooksul (kell 9.00 - 16.30) õppetöös osalemine, haigestumise korral tuleb klassijuhatajat teavitada tavapärasel viisil Stuudiumis. Õpilased, kes ei osale nt videotunnis, märgitakse tunnist puudujaks.
 • Kui õpilane ei esita õpetaja poolt ettenähtud töid õigel ajal, on õpetajal õigus ettenähtud tähtajast hiljem saadetud töö hinnata "mittearvestatuks" ning tööde esitamata jätmise korral märkida Stuudiumisse "0".
  Järelarvestusi distantsõppe tingimustes V perioodil ei toimu.
Kui eriolukord leeveneb ja 15. maist taastatakse osaline koolitöö, võib tekkida võimalus
 • konsultatsioonide ja mõningate praktikumide läbiviimiseks;
 • IV ja V perioodi ebaõnnestunud arvestuste uuesti sooritamiseks tavapärasel viisil koolimajas;
 • õppeaasta jooksul tekkinud võlgade ja ebaõnnestunud kursuste järelvastamiseks.
Teavitame õpilasi praktikumide ja konsultatsioonide ning järelarvestuste toimumisest infolehes ja e-kirja teel Stuudiumis.
 • Kõigil soovijatel on võimalik osaleda ladina keele 2., joonestamise 2. ja psühholoogia vabaaine kursusel.
 • 11. mail kell toimub 11. klasside õpilastel UPT-21 juhendajaseminar. Täpse kohtumise korra ja aja teatavad teile UPT juhendajad.

Abiturientidele

 • V perioodil toimuvad matemaatika 15. kursuse tunnid ning eesti keele riigieksamit toetavad konsultatsioonid. Kui eriolukord leebub, võib tekkida võimalus eesti keele ja matemaatika konsultatsioonideks koolimajas.
 • Kõigil soovijatel on võimalik osaleda ladina keele 2., joonestamise 2. ja psühholoogia vabaaine kursusel.
 • Stuudiumis on kuni 29. aprillil kella 14.00ni avatud registreerumine kordusarvestuste sooritamiseks (Küsimustikud>Kordus-arvestustele registreerumine). Palun kõigil, kes soovivad sooritada kordusarvestusi, õigeaegselt registreeruda. Pärast 29. aprilli esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada, sest kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu, mis toimub 4. mail.
  Võimalus on kirjutada avaldus kuni kahe arvestuse kordussoorituseks. Avaldusse tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.
  Kas ja millal kordusarvestused toimuvad, sõltub eriolukorra reeglitest. Praeguste plaanide kohaselt võiksid kordusarvestused toimuda juunikuus.
 • 2020.a. lennu koolieksam loetakse sooritatuks 11. ja 12. klassis toimunud arvestuste tulemuste põhjal, koolieksami II osa läbi ei viida. Hindamise reegleid arutab õppenõukogu 4. mail.
 • Ka UPT-20 viimase kaitsmise kohta saame täpsemalt teateid jagada pärast 4. mail toimuvat õppenõukogu koosolekut.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis I preemia Hipp Saar (12.d) töö „Eesti lemmikloomanimed koolipärimuse 2018. aasta kogumisvõistluse andmete põhjal“ eest (juhendaja Karin Soodla), II preemia said Paul Erik Olli (12.a) töö „Metall-õhk patarei“ eest (juhendajad Tavo Romann ja Eha Paabo) ja Liisa-Maria Komissarov (12.e) töö „A. H. Tammsaare pentaloogia „Tõde ja õigus“ ning V. Mobergi tetraloogia „Väljarändajad“ võrdlev analüüs“ eest (juhendaja Kristiina Punga). III preemia vääriliseks tunnistati Ingrid Alla (11.c) töö ”Inimesed ajaloo keerdkäikudes: Andres Luige (1864–1938) suguvõsa lugu” eest (juhendajad Marju Kõivupuu ja Kristiina Punga). Hipp Saar sai Swiss Youth in Science eriauhinna, milleks on osalemine Šveitsi talendifoorumil 2021. aastal. Paul Erik Olli esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil ning pälvis lisaks Eesti Energia eriauhinna ja Kaitseministeeriumi eriauhinna ja Tallinna Tehnikaülikooli eriauhinna. Liisa-Maria Komissarov pälvis Eesti Keele Instituudi eriauhinna. Argo kirjastuse eriauhinna pälvisid Rasmus Enno (12.c) ja Kaur Oskar Kõrgvee (11.c) töö „Miracle Mineral Solution-i ehk MMS-i keemilise koostise analüüs ja mõju epidermise koekultuurile“ eest (juhendajad Külli Jaako, Koit Herodes, Saima Kaarna). Eesti Keele Instituudi eriauhinnaga tunnustati ka Miina Aleksandra Piho (12.e) tööd “Juhani Püttsepa eestikeelse lasteraamatu “Väikese hundi lood” tõlkimine võru keelde” eest (juhendaja Age Salo). Eesti Loodusmuuseumi eriauhinna ja Eesti Loodusuurijate Seltsi auhinna pälvis Mari Remm (12.c) töö “Eesti levinumate roolinnuliikide (Acrocephalus sp.) rändekiirus ja -suund” eest (juhendajad Kristjan Adojaan ja Ehtel Timak). Haridus- ja teadusministeeriumi eriauhinnaga pärjati Agnes-Erika Kalm (12.e) töö “Õpetaja Erika Astmäe lugu” eest (juhendaja Mall Matto). Tartu Ülikooli Raamatukogu eriauhinna sai Andreas Eskor (12.b) tööga “Erinevused eesti ja vene emakeelega õigeusklike vahel ikoonide näitel” (juhendajad Tiina Niitvägi-Hellamaa ja Liina Eek). TÜ Tartu Observatooriumi eriauhinna pälvis Anni Varjo (12.d) töö „Tähistaevaluulest kuue eesti naisluuletaja loomingu põhjal“ eest (juhendaja Tiina Pluum).
 • Rahvusvahelise võistluse "Noored Euroopa Metsades" (YPEF) 2020. aasta Eesti finaalvõistlusele ehk 15 parima hulka pääses meie kooli võistkond koosseisus Jaak Pärtel, Tõnis Leib ja Kristjan Hordo (kõik 11.c klassi õpilased).
 • 10. märtsil 2020. aastal selgusid Euroopa statistikavõistluse Eesti võistluse lõpptulemused. Võistluse I vooru registreerus 139 võistkonda ja ligi 400 õpilast, teise vooru pääses kummastki vanuserühmast 34 võistkonda.
  Vanemas vanuserühmas saavutas 2.-3. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond Nemo  koosseisus Triin Sild, Paula Timmi ja Piibe Lotte Volke (12.b klass). Nemad osalevad ka võistluse Euroopa voorus.
  Meie kooli esindajatest esinesid lisaks tublisti 5. kohale tulnud võistkond Virsik (Liisa-Maria Komissarov ja Marie Helene Puurand, 12.e klass), 6. koha sai võistkond Metsis (Tõnis Leib, Jaak Pärtel ja Kaspar Sõukand, 11.c klass) ning 9. koha saavutas võistkond Laminaat (Toomas Roosma ja Karl-Martin Voovere, 12.a klass).
 • 16. aprillil toimusid Nutispordi Eesti meistrivõistlused ning karikavõistlused. Tegu oli online-võistlusega. Meie kooli õpilased saavutasid kolmikvõidu individuaalses arvestuses, esikohale tuli Jaan Otter, teisele kohale Argo Ers ja kolmanda koha saavutas Andres Sõmer (kõik 11.b). Võistkondliku karikavõistluse võitis teist aastat järjest HTG Tiim, kuhu kuulusid lisaks eelmainitutele ka Ingrid Alla (11.c), Oliver Tennisberg (10.b), Toomas Tennisberg ning Kristina Mumm (mõlemad vil. 2019). 
 • Meie kooli õpilasfirmad Baik [Sarah Maasikmets (11.c), Karel Somelar ja Ingemari Org (mõlemad 11.a)], Münt [Marilin Berg, Eva Maria Ilves (mõlemad 11.b), Aksel Joonas Reedi (11.a) ja Märten Kala (11.c)] ja Wakey [Hanna Anepaio, Mia Marii Märks ja Merette Möldre (kõik 11c)] said „Eesti parim õpilasfirma 2020“ finaali (kandideeris 47 õpilasfirmat, kellest valiti välja 24).
   Superfinaalis 29. aprillil saavad edasi võistelda 12 õpilasfirmat, kelle hulgas meie koolist on õpilasfirmad Baik ja Münt.

Konkursid

Teated

 • 10. ja 11. klasside klassipildistamine lükkub sügisesse.
 • 15. maiks planeeritud kevadkontsert jääb sel õppeaastal ära.
 • Järgmine infoleht ilmub 11. mail.

 
 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40