Distantsõppe KKK – Hugo Treffneri Gümnaasium

Alates 16. märtsist on koolis korraldatud õppetöö distantsõppe vormis.

1) Terviseameti käitumissoovitused:
Järgige terviseohutuse nõudeid:

  • peske regulaarselt käsi ja võimalusel desinfitseerige;
  • vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
  • tuulutage ruume regulaarselt (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
  • köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käe varrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).

2) Mida tähendab distantsõpe?

Distantsõppe eesmärk on vältida inimeste omavahelisi otsekontakte, et takistada viiruse edasist levikut. Oluline on püsida kodus ja tegeleda õppetööga, mis toimub alates 16. märtsist kehtiva tunniplaani alusel distantsõppena kuni uute korraldusteni. Õppetöös osalemine on kõigile õpilastele kohustuslik.

Kõik õpilased peavad olema teadlikud ja omama pidevat ülevaadet Stuudiumis olevatest teavitustest ja korraldustest. Konkreetsed õpiülesanded on Stuudiumis nähtavad tundide sissekannete all tunni toimumise päeva hommikul hiljemalt kell 9.00. Kui õpetaja soovib õpilastega suhelda reaalajas, annab ta sellest teada hiljemalt eelmise ainetunni sissekandes.

Õpetaja poolt nõutud tööde esitamise tähtaegadega tuleb arvestada, hiljem esitatud töid ei arvestata.

3) Kui kaua distantsõpe kestab?

V perioodi lõpuni, 5. juunini jätkub õppetöö distantsõppel. Tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel. Lisainfo tuleb kooli veebilehele ja Stuudiumisse.

4) Miks mõnes muus koolis on distantsõpe teisiti korraldatud?

Haridus- ja Teadusministeerium on haridusasutustele saatnud küll juhised, aga iga kool lähtub oma kokku lepitud alustest. Koolide kaupa võibki praktika olla erinev.

5) Mis saab kõikide kooli üritustega, kui toimub distantsõpe?
Jäävad ära või on edasi lükatud. Lisainfo Stuudiumi kalendris.

6) Mis saab siis, kui mõjuvatel (ehk tervislikel ja/või perekondlikel) põhjustel ei saa õpilane kodus õppeülesandeid sooritada?

Sellisel juhul on tegemist õppetööst puudumisega. Kui õpilane puudub tervislikel või perekondlikel põhjustel, teavitab ta klassijuhatajat Stuudiumi vahendusel hiljemalt puudumise päeva hommikul kell 9.00. Haigestunud õpilasele tööde esitamiseks ajapikenduse või vabastuse andmise otsustab aineõpetaja.

7) Millal ja kuidas saab õpetajatega suhelda?

Õpetajad on kättesaadavad tööpäeviti kell 9.00 – 14.00. Suhtlemiseks kasutatakse Stuudiumit. Kui õpetaja kasutab muud suhtluskeskkonda, siis ta annab sellest õpilastele eraldi teada.

8) Kuidas saab suhelda õpilasnõustaja ja koolipsühholoogiga?

Selleks tuleb saata e-kiri õpilasnõustaja Trine Uusenile trine.uusen@htg.tartu.ee  või koolipsühholoog Triin Ulstile triin.ulst@htg.tartu.ee.

9) Kas koolimaja on suletud?
Esmaspäevast, 18. maist on koolimaja avatud 9.00 - 14.00 riigieksami konsultatsioonideks matemaatikas ja eesti keeles 12. kl. õpilastele. 

10) Mis saab riigieksamitest?

Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium kiitis 4. mail 2020 heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal.
Riigieksamid toimuvad:
eesti keel (kirjalik) – 29. mail 2020.a kell 10.00
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juunil 2020.a kell 10.00
eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juunil 2020.a
matemaatika (kirjalik) – 5. juunil 2020.a kell 10.00
Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik. Kui õpilane ei soovi 2020.a. ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis tuleb saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 11. maiks 2020.a.

11) Mis saab V perioodi arvestustest?

V perioodil planeeritud arvestusi ei toimu, tunniplaaniline õppetöö (distantsõppel) jätkub 5. juunini. See tähendab, et kõiki V perioodi kursuseid hinnatakse jooksvate tulemuste põhjal. Muutunud nõuetest kursuse läbimiseks ja hindamise põhimõtetes teavitavad õpilasi aineõpetajad.

12) Millal toimuvad 12. klasside õpilastele eksamieelsed konultatsioonid?
Esmaspäevast, 18. maist on koolimaja avatud 9.00 - 14.00 riigieksami konsultatsioonideks matemaatikas ja eesti keeles 12. kl. õpilastele. Konsultatsioonide ajad lepivad õpetajad õpilastega kokku. Koolimaja fuajees ja aatriumis on käte desinfitseerimise vahendid, konsultatsioonidel osalejatele antakse soovi korral kaitsemaskid. 

13) Kas midagi muutub 12. klassi õpilaste UPT ajakavas?
4. mai õppenõukogus otsustati, et seoses eriolukorraga ei toimu UPT-20 kaitsmisi, veel kaitsmata tööde hinded pannakse välja olemasolevate punktide alusel.

14) Kas midagi muutub ka 11. klassi õpilaste UPT ajakavas?

UPT-21 kavades suuri muudatusi pole - mais peaks toimuma II juhendajaseminar ning töö mustand peab olema esitatud 29. maiks. Sellel kevadel tööde kaitsmist ei toimu, kui töö saab valmis, siis võib selle muidugi esitada, kuid kaitsmine jääb uude õppeaastasse.

15) Kas ja kuidas pakutakse koolilõunat?
Kuna õppetööd koolimajas ei toimu, siis ka koolilõunat ei pakuta.

16) Kas kooli huviringid toimuvad?
Ei.

17) Kas praegune olukord mõjutab suvevaheaega?

Kuna õppetöö toimub, siis praeguses olukorras ei mõjuta õppevormi muutus vaheaja toimumist. Kui midagi muutub, siis sellest teavitab Haridus- ja Teadusministeerium.

18) Kelle käest saab lisainfot?

Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja. Kõik muud küsimused tuleb esitada kooli direktorile, kes vajaduse korral suunab küsimuse teisele koolitöötajale. Olulisemad kontaktid: direktor Ott Ojaveer (50 94 021, ott.ojaveer@raad.tartu.ee), õppealajuhataja Aime Punga (51 06 518, aime.punga@htg.tartu.ee), huvijuht Uve Saar (52 36 716, uve.saar@htg.tartu.ee), sekretär Ketlin Taidre (52 87 219, ketlin.taidre@htg.tartu.ee).

19) Kas me saame selle kõigega hakkama?

Jah, loomulikult!

 

 

 

Uuendatud: 12/05/2020