Esseekonkurss „Muusika ja mina – mina ja muusika“

Esseekonkurss „Muusika ja mina – mina ja muusika“


Kutsume gümnasiste kõikjalt Eestist osalema esseekonkursil „Muusika ja mina – mina ja muusika“. Essees tuleks otsida vastust ühele või mitmele järgnevatest küsimustest:

(1) Millised on tänapäeva gümnasisti vaated ja ootused muusikamaailmale?

(2) Milline võiks olla autori roll muusikamaailmas – kas ainult tarbija või midagi enamat?

(3) Mis on autori unistused seoses muusikamaailmas aktiivse osalemisega?

(4) Kuidas saaks Eestis noorte hulgas muusikat ja muusika tegemist tõhusamalt õpetada ja paremini propageerida?

(5) Kuidas võiks Eesti muusikaelu paremini korraldada?

Konkursile esitatud essee peab olema pikem kui üks lehekülg, aga mitte enam kui kolm lehekülge (vahemikus 4000–10 000 tähemärki koos tühikutega). Essee tuleb saata hiljemalt 6. aprilliks aadressile eerik@eamt.ee. Essee peab olema varustatud järgmise infoga: autori nimi, vanus, klass ja kool.
Esseekonkurssi korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond. Esseekonkurssi esimene preemia on 100 eurot, teine preemia 50 eurot ja kolmas preemia 40 eurot. Preemiad makstakse välja stipendiumina – kõiki esseekonkursil osalejaid käsitletakse stipendiumikonkursil osalejatena. Lisaks peapreemiale antakse välja üllatus-eripreemiad. Võitjad kuulutatakse välja lahtiste uste õhtul, mis algab 20. aprillil kell 16.00 ruumis A207. Lisaks võitjate autasustamisele tutvustatakse lahtiste uste õhtul osakonnas õpitavaid erialasid, süüakse pitsat, näidatakse akadeemia ruume ja arutletakse muusika õppimise üle laiemalt. Lahtiste uste õhtule palutakse ennast registreerida hiljemalt 16. aprilliks, aadressil eerik@eamt.ee.

Lisainfo https://eamt.ee/esseekonkurss-muusika-ja-mina-mina-ja-muusika-gumnasistidele/

Uuendatud: 12/03/2020