Infoleht 09.03.2020 nr 20

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Ülle Hüva, Saima Kaarnat, Kerli Orav-Puuranda, Ülle Seevrit, Ehtel Timakut ja Olga Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Kristiina Pungat, kes pälvis Rahvusarhiivi tunnustuse koostöö eest.

Õppetöö

 • III perioodi järelarvestused toimuvad 10.-16. märtsini. Kui õpilane ei saa väga mõjuval põhjusel (haigestumine või mitme arvestuse samal ajal toimumine) järelarvestust sooritada, siis on järelarvestust võimalik sooritada 18. märtsil toimuvas õnnetunnis.
  Järelarvestused toimuvad:
  teisipäev, 10. märts
  kell 15.45 matemaatika kõik matem. õpetajad - 221
  kell 15.45 füüsika kõik füüsikaõpetajad - 213
  kell 15.45 kirjandus õp Age Salo - 107
  kolmapäev, 11. märts
  kell 15.45 saksa keel õp Mall Matto - 204
  kell 15.45 eesti keel ja kirjandus õp K. Soodla - 105
  kell 15.45 bioloogia ja geograafia õp S. Kaarna, O. Maidre ja Ü. Seevri - 227
  kell 15.45 keemia õp E. Paabo - 217
  neljapäev, 12. märts
  kell 15.45 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 141
  kell 14.30 ajalugu õp Indrek Pajur - 135

 

 • Tartu linna õigekirjaolümpiaadi koolivoor toimub kolmapäeval, 11. märtsil kell 13.00-14.15 auditooriumis. Osalemissoovist palun teada anda oma eesti keele õpetajale hiljemalt esmaspäeval, 9. märtsil.
 • HTG õpilaste kõnevõistlus toimub neljapäeval, 12. märtsil  kell 15.45 auditooriumis. Võistluseks tuleb ette valmistada kõne vabalt valitud teemal pikkusega 4-5 minutit. Hinnatakse kõne sisukust ja argumentatsiooni, struktuuri, esituse veenvust ja ilmekust. Osalemissoovist palun teada anda oma eesti keele õpetajale hiljemalt teisipäeval, 10. märtsil.
 • Neljapäeval, 12. märtsil on võimalik saada koordinaatoritelt konsultatsiooni UPT-20 viimaseks esitamiseks. Vajalik eelregistreerimine Moodles, registreerimine lõpeb 11. märtsil kell 16.00.
 • Neljapäeval, 12. märtsil algusega kell 9.30 toimub Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis saksa keelediplomi (DSD I) kirjalik eksam. Täpsem informatsioon õp M. Mattolt.
 • Emakeelepäeva üritusena toimub TÜ raamatukogus etteütlus reedel, 13. märtsil kell 10.00. Kool on saanud raamatukogu töötajatelt kutse üritusel osaleda.
  Meie koolist kirjutavad etteütlust:
  10.e klassist Sofia Simone Lammas, Bettina Päri, Stella Päri, Jaak Sootak ja Kaur Rajamäe-Volmer;
  11.a klassist Priidik Meelo Västrik ja Gregory Torim;
  11.b klassist Kristelle Michelson ja Eliise Lõhmus;
  11.c klassist Kerli Kivisikk, Sarah Maasikmets ja Liis Rossner;
  11.e klassist Helo Laatspera ja Janne Rääk;
  12.c klassist Tuule Tars;
  12.e klassist Liisa-Maria Komissarov ja Liisbet Teemaa;

 

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 9. märts
10.a     2. tund eesti keel õp A. Salo - 102
10.b     3. tund eesti keel õp K. Soodla - 102
11.b     3. tund inglise keel õp E. Hunt - 141
12.d     3. tund muusika õp E. Paap – 220
12.abcde 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandti rühmal jääb ära
teisipäev, 10. märts
10.a     1. tund eesti keel õp A. Salo ‑ 107
10.b     2. tund eesti keel õp K. Soodla ‑ 107
10.e     3. tund ajalugu õp K. Punga - 144, toimub ka 5. tund
11.e     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
2. tund matemaatika õp E. Timak - 139
      5. tund eesti keel õp A. Salo - 107
12.d     4.-5. tund eesti keel õp K. Soodla - 105
kolmapäev, 11. märts
10.d     3. tund inglise keel õp M. Hildebrandti rühmal iseseisv töö õp Ü. Roostoja - 309
10.e     3. tund inglise keel õp M. Hildebrandti rühmal iseseisv töö õp Ü. Roostoja - 309
11.a     3. tunni alguses kell 11.15 rahulolu küsitlusele vastamine (õp S. Kaarna) - 303
11.b     1. tunni lõpus kell 8.45 rahulolu küsitlusele vastamine (õp M. Reemann) - 303
11.c     2. tunni alguses kell 9.30 rahulolu küsitlusele vastamine (õp T. Pluum) - 303
11.d     2. tunni lõpus kell 10.15 rahulolu küsitlusele vastamine (õp E. Timak) - 303
11.e     3. tunni lõpus kell 12.00 rahulolu küsitlusele vastamine (õp I. Pajur) - 303
12.abcde 4. tund inglise keel õp M. Hildebrandti rühmal jääb ära
LK1    5. tund ladina keel jääb ära
neljapäev, 12. märts
10.a     3. tund eesti keel õp A. Salo - 102
10.b     4. tund eesti keel õp K. Soodla - 102
10.e     1. tund matemaatika õp A. Külter - 144
11.b     2. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
      4. tund ajalugu õp I. Pajur - 105
12.d     2. tund eesti keel õp K. Soodla - 107
4. tund ajalugu õp K. Punga - 144
12.e     2. tund ajalugu õp K. Punga - 144
4. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
reede, 13. märts
10.e     1. tund eesti keel õp M. Piirimäe - 102
11.a     2. tund eesti keel õp M. Piirimäe - 102
12.b     3. tund eesti keel õp K. Soodla - 102
esmaspäev, 16. märts
10.a     2. tund eesti keel õp A. Salo - 102
10.b     2. tund saksa keel õp A. Roots - 204
            3. tund eesti keel õp K. Soodla - 102
10.c     2. tund saksa keel õp A. Roots - 204
10.d     2. tund saksa keel õp A. Roots - 204
      5. tund saksa keel õp A. Roots - 204
11.b     3. tund inglise keel õp E. Hunt - 141
11.c     4. tund saksa keel õp A. Roots - 204
11.d     4. tund saksa keel õp A. Roots - 204
12.d     3. tund muusika õp E. Paap - 220
SK15  1. tund saksa keel õp O. Titova - 204

Olümpiaadid ja võistlused

 • 5. veebruaril toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie parimad olid:
  10. klass (72 osavõtjat):
  1. Stefan Ehin (10.b), 4.-5. Pärl Pind (10.a), 4.-5. Karl Kristjan Puusepp (10.b), 8.-10. Anette Hendrikson (10.a), Grete Paat ja Peeter Pissarenko (mõlemad 10.b);
  11. klass (29 osavõtjat): 2. Andres Sõmer, 3. Jaagup Tamme (mõlemad 11.b), 4.-5. Mark Theodor Jalakas (11.a), 6.-7. Robert Kurvits ja Joonatan Ristmäe (mõlemad 11.b), 8. Priidik Meelo Västrik (11.a), 9.-11. Kaur Veere (11.b);
  12. klass (25 osavõtjat): 1.-2. Oliver Tennisberg (10.b) ja Artur Avameri (12.a), 3. Kadi Siigur (12.a), 5. Pihla Järv (12.b), 7. Toomas Roosma (12.a), 8.-10. Hannes Sidorov (10.b), 8.-10. Piibe Lotte Volke ja Paula Timmi (mõlemad 12.b).

 

 • Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud 17 õpilast: Artur Avameri, Kadi Siigur ja Toomas Roosma (12.a), Pihla Järv ja Piibe Lotte Volke (12.b), Mark Theodor Jalakas ja Priidik Meelo Västrik (11.a), Andres Sõmer ja Robert Kurvits (11.b), Joonatan Ristmäe, Kaur Veere ja Jaagup Tamme (11.b), Pärl Pind (10.a), Oliver Tennisberg, Hannes Sidorov, Stefan Ehin ja Karl Kristjan Puusepp (10.b).
 • 21. veebruaril toimunud vene keel võõrkeelena olümpiaadi piirkondlikus voorus saavutas 1. koha Elisabeth Rebase (11.d) ning on kutsutud vabariiklikusse vooru.
 • 1. märtsil toimus Peterburi linna matemaatikaolümpiaad gümnaasiumi-õpilastele. Artur Avameri lahendas ära 3 ülesannet ning võitis suurepärase III järgu diplomi. Kokku oli osalejate nimekirja kantud igas klassis ligi 100 õpilast. 
 • 3. märtsil toimus peastarvutamise võistluse Pranglimine vabariiklik finaal, kuhu olid kutsutud piirkondlike võistluste parimad õpilased. Meie õpilaste tulemused Eesti Meistrivõistlustel on noormeeste arvestuses: 1. koht Jaan Otter ja 3. koht Andres Sõmer (mõlemad 11.b). Noormehed tagasid nende tulemustega pääsu rahvusvahelisele võistlusele. 
 • 4. märtsil toimus majandus-olümpiaadi piirkonnavoor. Meie õpilaste tulemused olid järgmised: 2. Karl-Martin Voovere, 3. Toomas Roosma (mõlemad 12.a), 4.-5.  Robert Höövel (12.b), 7. Jaagup Tamme (11.b). Karl-Martin Voovere, Toomas Roosma ja Robert Höövel on kutsutud vabariiklikku vooru 4. aprillil.
 • Usundiõpetuse olümpiaadil olid meie õpilaste tulemused järgmised: 1. koht Liisa-Maria Komissarov (12.e), 2. koht Hanna Simona Allas (12.d), 5. koht Miia Nummert (11.d).
 • Bioloogiaolümpiaadi vabariiklikus voorus olid meie kooli parimad: 10. klasside arvestuses 1. koht Vesta Selg (10.c); 11. klasside arvestuses 3. koht Johan Tamm (11.c, oli ka molekulaar- ja mikrobioloogia praktikumi parim); 12. klasside arvestuses 1. koht Mari Remm ja 2. koht Tuule Tars (mõlemad 12.c). Kõik eelpool nimetatud on kutsutud ka valikvõistlusele.

Konkursid

 • Haridus- ja Teadusministeerium kutsub osalema multimeediakonkursil „Üks koht, üks lugu“. Tööde esitamise tähtaeg on 26. märts, täpsem info https://www.hm.ee/et/MPN.

Teated

 • Arendusjuht Aare Ristikivi viib 11. klassides läbi SA Innove poolt korraldatud üleriigilise rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluse. Küsitluse eesmärk on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppija heaolu ja toimetuleku jälgimiseks. Küsitlus on elektrooniline ning kestab 20-30 minutit. Küsimustele vastamise lõppedes järgneb ainetund või toimub küsimustele vastamine tunni lõpus.
 • Teisipäeval, 10. märtsil kell 15.45–17.15 toimub raamatukogu lugemissaalis klassivanemate ümarlaud, kuhu on oodatud kõikide klasside ja õpilasomavalitsuse esindajad.
 • Teisipäeval, 10. märtsil kell 16 on kõik oodatud ajalooringi, kus Miina Aleksandra Piho (12.e) tutvustab võru keelt ja praktilise tööna valminud lasteraamatu võrukeelset tõlget. Ajalooring toimub klassiruumis 141.
 • HTG Roheliste ring teatab, et 1. korrusel on kaks prügikasti taara jaoks: peaukse juures ja aatriumis. Kastid on tähistatud sildiga „TAARA“. Palun pange taara sinna ja ärge visake sinna muud prügi! Peauksest sisse tulles on kast kohvitopside jaoks (kasti peal on vastav silt). Palun pange tühjad kohvitopsid sinna. Rohelised tänavad teid!
 • 6. märtsi õhtul toimus koolis traditsiooniline d‑klasside ööakadeemia. Intellektuaalset pinget pakkunud ürituse korraldasid 11.d klassi õpilased Agnes Arumetsa ja Irma Leene Kiho. Sellel aastal keskendus ööakadeemia Tartu linnale. Valgust heideti nii noorsoo ajaveetmisharjumuste muutumisele kui ka tänavakunstile meie linnakeskkonnas. Sisukate ettekannetega esinesid korraldajad ise, Eesti Vabariigi kultuuriminister Tõnis Lukas ja tänavakunstiekspert Sirla. Korraldajad tänavad kõiki esinejaid ning osalenuid!
 • Lahtiste uste päev 9. klasside õpilastele toimub reedel, 13. märtsil kell 15.00 auditooriumis ja aulas. Üritust korraldab õpilasomavalitsus.
 • Reedel, 13. märtsil toimub a-klasside ööakadeemia. Toimuvad erinevad huvitavad, õpetlikud ning lõbusad üritused ja loengut tuleb pidama IT-ettevõtja Taavi Kotka. Üritus algab kell 20.00 ning plaanitud tegevused toimuvad kuni südaööni. Oodatud on kõik a-klasside õpilased.

Õpetajad

 • Õpetaja M. Hildebrandt on haigestunud.
 • Õpetaja Ave Külter osaleb 10. märtsil 2. ja 3. tunni ajal Nutispordi võistlusel;
 • Õpetaja Kersti Lepajõe on õppetööst eemal;
 • Õpetaja Tiina Pluum on teadmisi jagamas Tallinna Ülikoolis 13. märtsil;
 • Psühholoog Triin Ulst ja õpilasnõustaja Trine Uusen osalevad koolitusel 13. märtsil;
 • Õpetaja Mall Matto viibib Erasmus+ õpirändel 16.-20. märtsini.

Sport

 • Järjekordne saalihokikohtumine õpilaste ja õpetajate sõpruskondade vahel oli äärmiselt pingeline ning lõppes õpetajate napi võiduga 18:15.
 • Grisete võimlemisrühm, kuhu kuuluvad Christina Kodanik (10.b) ja Roberta Solom (10.d), saavutas rahvusvahelisel võimlemis-turniiril „Miss Valentine“ esimese koha. Esimene MK-etapp toimub Helsingis 12.-15. märtsil.

Eelteated

 • Neljapäeval, 19. märtsil viivad 1. ja 2. tunni ajal matemaatikaõpetajad läbi rahvusvahelise matemaatikaülesannete lahendamise võistluse KÄNGURU.
Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40