Infoleht 02.03.2020 nr 19

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ljubov Titovat ning õpetaja Eve Paapi ja segakoor Anima lauljaid, kes aitasid korraldada vabariigi aastapäeva aktust;
 • õpetajaid Priidu Beierit, Mari Jõgistet ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 3. märtsil ja kolmapäeval, 4. märtsil pärast 4. tundi teatavad aineõpetajad III perioodi hinded ja märgivad need 4. märtsil ka Stuudiumisse. 3. märtsil algab 5. tund kell 14.45 ja lõpeb kell 16.00. Kolmapäeval, 4. märtsil toimub 5. tund tavapärasel ajal.
  Teisipäeval, 3. märtsil kell 14.15–14.45 ootavad õpetajad õpilasi järgmistes ruumides:
  Ülle Hüva                               136
  Joana Jõgela                           216
  Mari Jõgiste                            303
  Toomas Jürgenstein                203
  Saima Kaarna                         225
  Ave Külter                             139
  Ott Maidre                             227
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Eve Paap                                220
  Jaan Paaver                            214
  Tiina Pluum                            102
  Aimar Poom                           228
  Kristiina Punga                      144
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Anneli Saarva                         228
  Age Salo                                107
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            135

  Kolmapäeval, 4. märtsil pärast 4. tundi ootavad õpetajad õpilasi järgmistes ruumides:
  Marcus Hildebrandt               220
  Erika Hunt                             135
  Raimond Lepiste                    202
  Katrin Ojaveer                       141
  Indrek Pajur                           105
  Monika Piirimäe                     107
  Kristiin Rohtsalu                    309
  Ülli Roostoja                          308
  Aive Roots                             201
  Ljubov Titova                        302
  Olga Titova                            301
  Õpetajad Kersti Lepajõe ja Sandra Sagar teatavad hinded ainetunnis ning õpetajad Ülle Seevri teavitab õpilasi hinnete märkimisest õpinguraamatutesse pärast NordPlus projekti õpirändelt naasmist.

 • Neljapäeval, 5. märtsil toimub õppetöö analüüs – kell 14.25–15.40 11. klassid ning kell 15.45–17.00 10. klassid. Kõigi aineõpetajate osavõtt on vajalik.
 • Reedel, 6. märtsil 3.-4. tunni ajal algab 11.c klassil toiduainete tehnoloogia kursus, mille viivad läbi Eesti Maaülikooli õppejõud. 6. märtsil toimuvad tunnid ruumis 227, edasised praktiliste tööde läbiviimise kohad lepitakse kokku õppejõududega.
 • Esmaspäeval, 9. märtsil räägib USA politoloog dr. Thomas F. Schaller kell 9.00‑9.45 auditooriumis (221) USA presidendivalimistest. Õp. S. Sagari inglise keele rühm (10.c) ja õp. Ü. Roostoja inglise keele rühm (10.d) kuulavad ettekannet inglise keele tunni raames (nende tund algab sel päeval 20 minutit varem). Teistest 10. ja 11. klassidest saavad huvilised ennast loengule registreerida (https://tinyurl.com/schaller2020). Eeldus on, et 2. tunni aineõpetaja on nõus, et registreeritud õpilased tulevad tema tundi 20 minutit hiljem (ca. 9.45). Kui registreeritud õpilane osaleb vabaaines, siis on ka vaja vastava vabaaine õpetaja luba.
 • Tartu linna õigekirjaolümpiaadi koolivoor toimub kolmapäeval, 11. märtsil kell 13.00-14.15 auditooriumis. Osalemissoovist palun teada anda oma eesti keele õpetajale hiljemalt esmaspäeval, 9. märtsil.
 • Lauatennise mängimine on aatriumis alates teisipäevast, 3. märtsist tundide ajal keelatud, sest see segab õppetööd klassiruumides 135 ja 136.

 

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 3. märts
10.a     1. tund füüsika õp S. Oks - 213, toimub ka 2. tund
3. tund eesti keel õp K. Lepajõe - 227
10.b     5. tund jääb ära
10.c     1. tund matemaatika õp A. Külter - 227
10.d     2. tund keemia õp J. Jõgela - 227
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221

10.e     2. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
12.b     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 225, toimub ka 3. tund
12.e     1. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 203
12.d     3. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 136
kolmapäev, 4. märts
10.a     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
2. tund matemaatika õp E. Timak - 135
10.b     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
10.c     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp E. Hunt - 312
10.d     3. tund õp S. Sagari rühmal iseseisev töö õp M. Hildebrandt - 312
10.e     3. tund õp S. Sagari rühmal iseseisev töö õp M. Hildebrandt - 312
11.d     2. tund füüsika õp J. Paaver - 213
            4. tund matemaatika õp E. Timak - 213
12.bcd 4. tund õp S. Sagari rühmal jääb ära
neljapäev, 5. märts
10.a     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
10.b     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
10.c     1. tund kunst õp P. Beier - 227
10.d     3. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
10.e     2. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
3. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
11.e     1. tund matemaatika õp A. Külter - 139
4. tund ajalugu õp I. Pajur - 202
12.b     1. tund ühiskonnaõpetus õp I. Pajur - 141
12.e     2. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 203
reede, 6. märts
10.a     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
3. tund matemaatika õp E. Timak - 135
10.b     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
10.c     3. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp E. Hunt - 312
4. tund eesti keel õp K. Soodla - 105
10.e     2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein - 227
11.b     2. tund ajalugu õp I. Pajur - 141
      3. tund füüsika õp M. Reemann - 213
11.d     2. tund matemaatika õp E. Timak - 135
      3. tund ajalugu õp I. Pajur - 141
12.a     1. tund bioloogia õp S. Kaarna - 225
12.bcd 4. tund õp S. Sagari rühmal jääb ära 
12.d     1. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 202

Olümpiaadid ja võistlused

 • Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru (toimub 7.‑8. märtsil) on kutsutud meie koolist Mari Remm, Tuule Tars ja Katrin Kaareste (12.c), Johan Tamm ja Eliis Grigor (11.c), Jürgen Tihanov (10.a) ning Vesta Selg ja Eliise Mikomägi (10.c).
 • Emakeeleolümpiaadi lõppvooru 13. ja 14. märtsil Tartus on meie koolist kutsutud Madli Mägi (10.c), Ingrid Alla (11.c), Daniel Moppel (11.d), Elisabeth Rebase (11.d), Andreas Eskor (12.b) ja Johannes Sarapuu (12.a).
 • 21. märtsil toimuvasse ajaloo-olümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud teemal „Teine maailmasõda“ Orm Mõru (11.e), Martin Ottas (10.a) ja Oliver-Markus Vulf (10.a); teemal „Eesti 18. sajandil“ Liisa-Maria Komissarov (12.e), Aadi Parhomenko (10.d), Hans Martin Tomingas (11.b), Katariina Mehide (10.b) ja Jaagup Tamme (11.b); teemal „Islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal“ Elo Saal (11.e), Hanna Liisa Hõim (10.d), Estin Rand (10.e), Erika Buda (12.e), Rain Põld (11.b) ja Joel Ruuben Seene (11.e).
 • 11. veebruaril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie õpilased saavutasid järgmised tulemused:
  10. klass (21 osavõtjat): 1. Vesta Selg (10.c), 3. Martin Ottas (10.a), 4. Johanna Karp (10.c), 7. Breca Borga (10.d), 9. Krislin Säre (10.b), 10. Anita Algus (10.a), 12. Oliver-Markus Vulf (10.a);
  11. klass (17 osavõtjat): 3. Jaagup Tamme, 4. Uku Konsap, 6. Rain Põld (kõik 11.b), 7. Jaak Pärtel (11.c), 9. Katrin Kulberg (11.a), 10. Kaspar Sõukand (11.c);
  12. klass (16 osavõtjat): 1. Jürgen Öövel (12c), 2. Andreas Eskor, 4. Aleksander Tamm, 5. Sander Miller (kõik 12.b), 8. Rasmus Enno (12.c).
  Vabariiklikkusse vooru (8.-9. mai) on kutsutud Jürgen Öövel, Andreas Eskor, Vesta Selg, Aleksander Tamm ja Jaagup Tamme.
 • Meeta Kõljalg (11.e) saavutas piirkondlikul kunstiolümpiaadil 3.-4. koha.

Konkursid

 • HTG õpilaste kõnevõistlus toimub neljapäeval, 12. märtsil. Alustame kell 15.45 auditooriumis. Võistluseks tuleb ette valmistada kõne vabalt valitud teemal pikkusega 4-5 minutit. Hinnatakse kõne sisukust ja argumentatsiooni, struktuuri, esituse veenvust ja ilmekust. Osalemissoovist palun teada anda oma eesti keele õpetajale hiljemalt teisipäeval, 10. märtsil.
 • Kutsume osalema HTG Frankofoonia päeva raames toimuvale joonistusvõistlusele. Tähtaeg 12. märts. Täpsem info koolis plakatitel ning Facebookis.
 • Head treffneristid!
  Õppeainetevaheline lõiming on tänapäeva koolis oluline väljakutse. Sageli on kahe või enama õppeaine kavas ühe ja sama teema käsitlemine, see annab võimaluse vaadelda vastavat teemat erinevast küljest, tutvuda teemaga sügavuti, vahel aitab lõiming ka aega kokku hoida.  Nii näiteks õpetatakse aatomi ehitust nii füüsikas kui keemias, nii kirjanduses kui filosoofias räägitakse eksistentsialismist jne. Õpetajaid huvitab väga, kuidas õpilased ainetevahelist lõimingut tajuvad. Seepärast kuulutame välja võistluse kõigile HTG õpilastele. Ülesandeks on mõelda oma senistele õpingutele HTGs ja tuua välja häid näiteid õppeainetevahelisest lõimingust ja nendest võimalustest, kus lõiming oleks võinud toimuda. Ootame analüüse mahus 1-1,5 lehekülge, osaleda võib üksinda või kuni kolmeses rühmas. Valmis töö tuleks tuua 9. märtsiks Toomas Jürgensteinile (temalt saab ka lisainfot) või saata e-mailile toomas@htg.tartu.ee. Võitjatele on ette nähtud auhinnad!
 • Eesti NATO Ühing kuulutas välja loomekonkursi „Disaini meile slogan!“. Tööde esitamise tähtaeg on 29. märts, täpsem info https://www.facebook.com/events/526599207983248.
 • Kirjandusfestival Prima Vista kutsub osalema fänniloomingu konkursil. Tööde esitamise aeg on 30. märts.
 • Tartu Kunstimuuseum kutsub osalema kunstikonkursil „Öko“, tööde esitamise tähtaeg on 15. aprill, täpsem info https://tartmus.ee/uritus/oko.
 • Rahvusarhiiv ootab osalema loovkonkursil „Mina ja arhiiv“. Tööde esitamise tähtaeg on 31. oktoober, täpsem info http://www.ra.ee/arhiivikool/loovkonkurss.

Teated

 • Kooli meditsiiniõe meeldetuletus seoses viiruste hooajaga: koolikeskkond on soodne pinnas nakkushaiguste levikuks, kuid viirusi on võimalik vältida - lihtsaim viis on kätepesu, selleks on koolil kõik vahendid olemas. Palun kasutage neid! Olge füüsiliselt aktiivne, jalutage värskes õhus, magage piisavalt, vältige stressi, jooge piisavalt vedelikke ja sööge täisväärtuslikku toitu.
 • Teisipäeval, 3. märtsil kell 16 on kõik oodatud ajalooringi, et mõtiskleda teemal „Kas õiget ajalugu saab üldse olemas olla?“. Arutelu aluseks 1905. aasta sündmused mõisniku, üliõpilase ja tulihingelise naisrevolutsionääri vaatenurgast. Arutelu ja illustreerivad lühifilmid juhatab sisse Ela Lõhmus (12.d). 
 • 3.-6. märtsini viibivad Nordplus projekti raames Riias Hannes Palu, Iris Kreinin, Aleksander Kattel (kõik 11.a), Hanna Anepaio, Mia Marii Märks (mõlemad 11.c) ning õpetajad Ülle Seevri ja Aare Ristikivi.
 • Reedel, 6. märtsil sõidab treffneristide esindus külla Tallinna Reaalkoolile. Väljasõit kell 8.15 Vanemuise alumisest parklast.

Õpetajad

 • Õpetaja Ülle Seevri viibib õpilastega NordPlus projekti õpirändel Riias 3.-6. märtsini ning arendusjuht Aare Ristikivi 4.-6. märtsini.
 • Õpetajad Age Salo ja Karin Soodla osalevad koolitusel 4. märtsil.
 • Õpetaja Sandra Sagar on õppetööst eemal 4.‑6. märtsini.

Sport

 • Üleriiklikul koolidevahelisel meistrivõistlusel õhkrelvadest laskmises sai meie kooli võistkond 4. koha. Individuaalselt sai Hele-Mai Viltrop (10.b) 24. koha, Kristjan Hordo 8. koha, Oskar‑Filip Tammik 12. koha ning Maire Pärn (kõik 11.c) 15. koha.
 • Vaheajal toimus HTMi töötajate ja HTG õpetajate vahel järjekordne saalihoki võistlus, mis lõppes seisuga 19:12 meie õpetajate kasuks.

Eelteated

 • III perioodi järelarvestused toimuvad 10.-16. märtsini. Kui õpilane ei saa väga mõjuval põhjusel (haigestumine või mitme arvestuse samal ajal toimumine) järelarvestust sooritada, siis on järelarvestust võimalik sooritada 18. märtsil toimuvas õnnetunnis. Järelarvestuste toimumise täpsed ajad avaldatakse 9. märtsi infolehes.
 • Teisipäeval, 10. märtsil kell 15.45–17.15 toimub raamatukogu lugemissaalis klassivanemate ümarlaud, kuhu on oodatud kõikide klasside ja õpilasomavalitsuse esindajad.

Koolisöökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele märtsikuu toiduraha
  *tava- ja taimetoit: 22 päeva x 0.70 eurot = 15.40 eurot;
  *poisteports: 22 päeva x 1.05 eurot = 23.10 eurot.
   

HTG meespere soovib oma naisperele
päikeselist naistepäeva! 

 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40