Õppeainetevaheline lõiming

Head treffneristid!
Õppeainetevaheline lõiming on tänapäeva koolis oluline väljakutse. Sageli on kahe või enama õppeaine kavas ühe ja sama teema käsitlemine, see annab võimaluse vaadelda vastavat teemat erinevast küljest, tutvuda teemaga sügavuti, vahel aitab lõiming ka aega kokku hoida.  Nii näiteks õpetatakse aatomi ehitust nii füüsikas kui keemias, nii kirjanduses kui filosoofias räägitakse eksistentsialismist jne.

Õpetajaid huvitab väga, kuidas õpilased ainetevahelist lõimingut tajuvad. Seepärast kuulutame välja võistluse kõigile HTG õpilastele. Ülesandeks on mõelda oma senistele õpingutele HTGs ja tuua välja häid näiteid õppeainetevahelisest lõimingust ja nendest võimalustest, kus lõiming oleks võinud toimuda. Ootame analüüse mahus 1 -1,5 lehekülge, osaleda võib üksinda või kuni kolmeses rühmas. Valmis töö tuleks 9. märtsiks tuua Toomas Jürgensteinile (temalt saab ka lisainfot) või saata e-mailile toomas@htg.tartu.ee.

Võitjatele on ette nähtud auhinnad!

Uuendatud: 1/03/2020