Infoleht 03.02.2020 nr 17

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Saima Kaarnat ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
 • Kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid kaasa Tartu rahu ürituste õnnestumisele.

Õppetöö

 • III perioodi arvestused toimuvad 10.-14. veebruarini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Klassides, kus on III perioodil 6 arvestust, toimub esimene arvestus kas reedel, 7. veebruaril või kuues arvestus IV perioodi esimeses ainetunnis.
  Reedel, 7. veebruaril toimub
  10.c     keemia arvestus õp E. Paabo
  IV perioodi esimeses ainetunnis
  11.d     matemaatika arvestus õp E. Timak
  11.e     matemaatika arvestus õp A. Külter
  Kooli lõpueksami osana toimub 12.c, 12.d ja 12.e klassidel ühiskonnaõpetuse arvestus.
  Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 7.45‑14.30.

 

 • Kolmapäeval, 5. veebruaril toimub ruumides 107 ja 221 matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor.
 • Kolmapäeval, 5. veebruaril ruumis 107 kell 15.45 toimuvasse õnnetundi (90 min) tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 3. veebruaril. Registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • 10. veebruaril kell 12.15-15.30 toimub õpetajate koolitus, mille viib läbi psühholoog Kristi Raava.
 • 13. veebruaril kell 14.00 kohtuvad HTG-s Tartu Tamme gümnaasiumi, Võru Gümnaasiumi ja HTG juhtkonnad, kus arutatakse koolijuhtimisega seonduvat (kooliarenduse töörühmade töö, aineosakondade vastutuse valdkond, kooli arengukava ja õppeaasta tööplaanide koostamise põhimõtted ja selle täitmise eest vastutavad isikud). Seekordsetes aruteludes osaleb ka Võru Kreutzwaldi Kooli juhtkond.
 • IV perioodi tunniplaan valmib 14. veebruaril.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 04.02
10.a     4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp M. Hildebrandt - 312
10.b     4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp M. Hildebrandt - 312
10.d     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
4. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
10.e     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 312
5. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
11.a     5. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal jääb tund ära
11.e     5. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal jääb tund ära
kolmapäev, 05.02
11.d     4. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 225
12.c     3. tund kirjandus õp A. Salo - 217
12.e     1. tund muusika õp kirjandus õp A. Salo - 141
neljapäev, 06.02
10.d     4. tund kooli psühholoog T. Ulst ja õpilasnõustaja T. Uusen - 102
10.e     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
11.c     3. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 102
12.a     3. tund muusika õp E. Paap – 220
12.d     2. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 102
12.e     1. tund muusika õp E. Paap – 220
            3. tund kirjandus õp A. Salo – 203
RK3    5. tund rootsi keel õp K. Punga jääb ära
reede, 07.02
10.a     2. tund kirjanik ja loodusmees V. Mikita loeng aulas
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandti ja K. Ojaveeri rüma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 107
10.b     2. tund kirjanik ja loodusmees V. Mikita loeng aulas
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandti ja K. Ojaveeri rüma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 107
10.c     2. tund kirjanik ja loodusmees V. Mikita loeng aulas
10.d     2. tund kirjanik ja loodusmees V. Mikita loeng aulas
10.e     2. tund kirjanik ja loodusmees V. Mikita loeng aulas
11a      2. tund UPT teine test õp A. Ristikivi – 303
11c      3. tund UPT teine test õp A. Ristikivi – 303
11d      4. tund UPT teine test õp A. Ristikivi – 303
11e      1. tund UPT teine test õp A. Ristikivi – 303
12.a     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
12.b     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
12d      2.-3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102

Abiturientidele

 • Õppealajuhataja ootab abiturientide koolieksami II osa valikuid hiljemalt 6. veebruaril. Koolieksami juhend on kättesaadav kooli veebilehel.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Laupäeval, 1. veebruaril toimus bioloogia-olümpiaadi piirkonnavoor. Meie õpilaste tulemused olid järgmised:
  10. klass (23 osalejat): 1. Vesta Selg, 2.-5. Elise Mikomägi (mõlemad 10.c) ja Jürgen Tihanov (10.a), 7.-8. Kristiina Ernits, 11.-14. Anette Kikkas ja Roberta Leppik (kõik 10.c), 15.-16. Anita Algus (10.a);
  11. klass (18 osalejat): 1. Johan Tamm, 2. Eliis Grigor, 3.-5. Jaak Pärtel, Tõnis Leib ja Olaf Hendrik Tamm, 6.-7. Piia Kängsep (kõik 11.c), 12.-13. Rain Põld (11.b);
  12. klass (19 osalejat): 1. Mari Remm; 2. Tuule Tars, 3. Katrin Kaareste, 6.-7. Rasmus Enno (kõik 12.c), 15.-16. Robert Paju (12.e).
 • Õpilasfirma Münt - Marilin Berg, Eva Maria Ilves (mõlemad 11.b), Aksel Joonas Reedi (11.a) ja Märten Kala (11.c) - sai  Lõuna-Eesti suurimal noorte äri- ja projektiideede võistlusel Kaleidoskoop peaauhinna.

Teated

 • Meeldetuletus õpilastele: vahetunnil kooli aulas pärast lauatennise mängu lõpetamist tuleb viimasel lahkujal kustutada laevalgustus. Vastasel korral ei ole kahjuks võimalik vahetundidel aulas lauatennise mängu jätkumine.
 • Meeldetuletus õpilastele: koolimajja tuleb koolipäeva jooksul siseneda kas Rüütli tänava peaukse või õueukse kaudu. Võimla rõivistu kaudu koolimajja sisenemine on keelatud maja puhtuse ja turvalisuse eesmärgist lähtudes.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 4. veebruaril kell 15.50 ruumis 141, et võtta Eesti Vabariigi juubeliperiood kokku Hardi Volmeri filmiga „Elavad pildid“.
 • Neljapäeval, 30. jaanuaril toimunud traditsioonilisel humanitaarsuuna konverentsil esinesid Lehti Saag (2010. aasta vilistlane), Jass Reemann (12.b), Markus Laanoja (12.d), Grete Isabel Huik (12.d), Mariliis Pärn (12.d), Hanna Raudsepp (12.e), Juhan Pikamäe (12.d), Agnes-Erika Kalm (12.e), Kätriin Pullerits (12.e), Marie Helene Puurand (12.e), Liisbet Teemaa (12.e). Humanitaarainete õpetajad ja esitlusi kuulanud õpilased tänavad sisukate ja inspireerivate ülesastumiste eest.
 • Märtsis alustab taas vabariiklik spordimälumänguvõistlus „Bumerang“. Kooli meeskonna komplekteerimiseks palume kõikidel soovijatel endast veebruari esimese nädala jooksul õpetaja Aimar Poomile teada anda.
 • Kolmapäeval, 5. veebruaril viibib kooliõde Jaanika Saarepuu koolitusel, kabinet on suletud.
 • Sellel õppeaastal viimast korda on meie kooli õpilastel võimalus uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal 13. veebruaril kell 9.00-11.45. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Kasutage ära pakutud võimalus! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
 • Reedel, 14. veebruaril toimub roheliste huviringi ööakadeemia.
 • Järgmine infoleht ilmub 17. veebruaril.

Õpetajad

 • Direktor Ott Ojaveer ja õpetaja Katrin Ojaveer on tööst eemal 3. ja 4. veebruaril. Õppealajuhataja Aime Punga osaleb koolijuhtide suurkogul Pärnus 6.-7. veebruaril. Huvijuht Uve Saar viibib korralisel puhkusel 17. veebruarini. Õpetaja Tiina Pluum osaleb koolitusel 6. veebruaril ning õpetaja Saima Kaarna 7. veebruaril. Õpetajad Kristiina Punga ja Toomas Jürgenstein sõidavad õpilastega õppekäigule Pärnusse 6. veebruaril ning Katrin Ojaveer ja Marcus Hildebrandt Tallinnasse 7. veebruaril.

Sport

 • Neljapäeval, 6. veebruaril kell 18:00 algab kooli võimlas lauatenniseturniir. Vahetusjalatsid on kohustuslikud! Parimatele auhinnad. Lisainfo Facebooki ürituses.

Kooli hoolekogu

 • 28. jaanuaril toimunud koosolekul kuulas hoolekogu õppealajuhataja Aime Punga ülevaadet õpilaste õppeedukusest kahe esimese õppeperioodi jooksul, hoolekogu kooskõlastas vastuvõtutingimused 10. klassidesse vastuvõtuks eeloleval kevadel, hoolekogu tegi ettepaneku vilistlaskogule Mauruse stipendiumikonkursi väljakuulutamiseks. Hoolekogu arutab maikuus toimuval koosolekul kooli kodukorda, mis on koosoleku toimumise ajaks kaasajastatud, lähtudes muutunud õigusaktidest.

 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40