Infoleht 27.01.2020 nr 16

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetaja Marcus Hildebrandti, Eha Paabot, Tiina Pluumi, Age Salo, Ülle Seevrit, Karin Soodlat ja väitlejate juhendajat Maarja Tambetit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 29. jaanuaril ruumis 107 kell 15.45 toimuvasse õnnetundi (90 min) tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 27. jaanuaril. Registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Neljapäeval, 30. jaanuaril toimub 4. ja 5. õppetunni ajal (kell 13.00-15.40) õpilaskonverents. Söökla on avatud kella 13ni.
 • Neljapäeval, 30. jaanuaril pärast viiendat tundi ja reedel, 31. jaanuaril viienda tunni ajal toimub ruumis 303 UPT-21 teise testi eelne seminar. Seminarid on sama sisuga ja osalemine on vabatahtlik. Vajalik eelregistreerimine Moodle kursusel, kirja saab ennast panna kuni kell 18.00 29. jaanuaril. Test toimub 3.-7. veebruaril, täpsed ajad teatatakse järgmises infolehes.
 • Kõikidel õpilastel, kes plaanivad IV perioodil osaleda kursusel „Ladina keel algajatele“ (LK1) (nii need, kes panid ennast juba sügisel 2019 kirja, kui ka need, kes alles nüüd on otsustanud osa võtta) palutakse registreeruda aadressil https://tinyurl.com/ladinakeel2020. Kohtade arv: 36 õpilast. Kui peaks olema rohkem kui 36 soovijat, siis on nendel õpilastel eelis, kes panid ennast kirja sügisel 2019.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 28.01
10.b     1. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak - 135
            3. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 135
            5. tund jääb ära
11.b     2. -3. tund keemia õp E. Paabo - 217
11.c     2. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 141
           3. tund matemaatika õp E. Timak - 136
11.d     2. tund matemaatika õp E. Timak - 135, toimub ka 4. tund
11.e     4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
12.d     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
kolmapäev, 29.01
12.c     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 225
12.e     3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 217
12.d     4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 225
RK3    5. tund rootsi keel õp K. Punga - 220
neljapäev, 30.01
10.e     3. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
4. ja 5. tunni ajal toimub õpilaskonverents.
Ainetunde ei toimu, va hispaania keel, mis toimub 5. tunni ajal ruumis 203.
esmaspäev, 03.02
10.d     5. tund kirjandus õp K. Soodla - 227
10.d     infominutid toimuvad ruumis - 213
11.a     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp S. Sagar - 312
11.b     4. tund UPT teine test õp A. Mägi - 303
11.b     infominutid toimuvad ruumis 303
11.c     2. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp E. Hunt - 312
11.d     2. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp E. Hunt - 312
11.e     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp S. Sagar - 312
12.a     4. tund kirjandus õp K. Soodla - 227
12.a     infominutid toimuvad ruumis – 217
12.e     5. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136

Õpilaskonverents

neljapäev, 30.01
4. tund kell 13.00 – 14.15
aula     humanitaarsuuna konverents, peaesineja Lehti Saag. Osalevad 10.d,10.e,11.d,11.e,12.d,12.e.
107      Lili Milani loeng. Osalevad 12.c ja 10.c (nimekirjas 18 esimest ) klassi õpilased.
221      Erik Puura loeng. Osalevad 10.a, 11.a, 12.a klasside õpilased.
228      Olle Kitsingu loeng. Osalevad 10.b, 11.b, 12.b klasside õpilased, 10.c klassi õpilased (nimekirja 18 viimast) ja 11.c klassi õpilastel on võimalus valida: kas osaleda Erik Puura (221) või Olle Kitsingu (228) loengus.
 
 
5. tund kell 14.25 – 15.40
aula     humanitaarsuuna konverents. Osalevad 10.d,10.e,11.d,11.e,12.d,12.e.
107      Lili Milani loeng. Osalevad 11.c ja 10.c (nimekirjas 18 viimast ) klassi õpilased.
221      Erik Puura loeng. Osalevad 10.b, 11.b, 12.b klasside õpilased
228      Olle Kitsingu loeng. Osalevad 10.a, 11.a, 12.a klasside õpilased, 10.c klassi õpilased (nimekirja 18 esimest) ja 12.c klassi õpilastel on võimalus valida: kas osaleda Erik Puura (221) või Olle Kitsingu (228) loengus.
Lehti Saag (2010. a. vilistlane) - Tartu Ülikooli genoomika instituudi teadur räägib oma doktoritööst, mis seob ajaloo ning geenitehnika ja mis kujundas ümber meie arusaama Eesti varasest ajaloost.
Erik Puura - Tartu Ülikooli arendusprorektor. „Kliimateema - kas olla pinges, streikida, vältida või otsida lahendusi?“ Räägitakse eelkõige põhjustest, tagajärgedest ja valikutest, aga ka suunatakse mõtlema isiklikele valikutele.
Olle Kitsing - kiirguseaktivist, kes räägib meid ümbritsevatest kiirgustest.
Lili Milani - Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu juhtivteadur, kes räägib valdavalt personaalmeditsiinist.

Abiturientidele

 • 178st abituriendist avaldas 176 soovi sooritada riigieksameid ning on eksamitele registreerunud.
 • Selgitus 12. klasside õpilastele inglise keele riigieksami sooritamise võimalustest.
 • Õpilased, kes sooritasid SA Innove poolt korraldatud rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksami (Cambridge Assessment English C1 Advanced) ei saa sooritada SA Innove koostatavat inglise keele riigieksamit - alus: Haridus- ja teadusministri määrus nr 54, mis jõustus 20.01.2020 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“.
 • Õpilased, kes on sooritanud CAE eksami ja registreerusid ka inglise keele riigieksamile, nende riigieksami sooritamise soov tühistatakse.
 • Kui õpilane asendab võõrkeele riigieksami rahvusvahelise eksamiga, siis ei kajastu vastava rahvusvahelise võõrkeeleeksami tulemus riigieksamitunnistusel ja rahvusvahelise eksami tulemust ei teisendata riigieksami tulemuseks ümber.
 • Õppealajuhataja ootab abiturientide koolieksami II osa valikuid hiljemalt 6. veebruaril.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Ketlin Peldes (12.c) võitis oma praktilise tööga „Osalemine noorte ettevõtlikkuse programmis Changemakers Academy“ MTÜ Mondo poolt korraldatud õpilaskonkursi „Iseseisvalt maailmahariduses(t)“.
 • 24. jaanuaril toimunud inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus (29 osalejat) olid meie õpilaste saavutused järgmised:
  3.-4. koht Adelle Altnurme (11.c), 5.-7. koht Grethen Saar (11.e), 14.-17. koht Daniel Moppel (11.d), 21. koht Priidik Meelo Västrik (11.a), 24.-26. koht Joosep Annast (11.e).
 • Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus pääsesid esikümnesse:
  10. klass (16 osalejat) - 3. koht Madli Mägi (10.c), 5. koht Annamarii Haab (10.d), 7. koht Kärg Valner (10.e);
  11. klass (22 osalejat) - 1. koht Ingrid Alla (11.c), 4. koht Helo Laatspera (11.e), 6. koht Ingrid Veermäe (11.a), 7.-8. koht Grethen Saar (11.e), 9. koht Kristian Tigane (11.d);
  12. Klass (12 osalejat) - 2. koht Andreas Eskor (12.b), 3. koht Johannes Sarapuu (12.a), 4. koht Teele Tars (12.a), 7.-8. koht Hanna Simona Allas (12.d).
 • 25. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus parimaid tulemusi saavutasid järgmised treffneristid:
  10. klass (24 osalejat): 3. Stefan Ehin (10.b), 4. Vesta Selg (10.c), 6.-7. Adele Tamm ja Emma Joonas (mõlemad 10.c), 10. Tuule Tenson (10.b);
  11. klass (10 osalejat): 2. Adelle Altnurme, 3. Kaur Oskar Kõrgvee (mõlemad 11.c) 4. Uku Konsap (11.b), 5. Helen Vaino (11.c);
  12. klass (8 osalejat): 1. Hanna-Riia Allas, 3.-4. Kadi Siigur (mõlemad 12.a), 5. Tuule Tars, 6. Markus Jõgeda (mõlemad 12.c).
 • 24.-26. jaanuaril toimus Tallinnas rahvusvaheline väitlusturniir English College Open, kus osales üle 120 väitleja kuuest erinevast riigist. Sellest hoolimata võidutsesid just HTG väitlejad. Turniiri üldvõit läks võistkonnale koosseisus Markus Laanoja (12.d), Elisabeth Eerme (11.e) ning Ellinor Sutt (TIK). Markus oli ka turniiri 3. parim kõneleja. Finaalvoorudesse jõudis oma tiimiga ka Kaur Hannes Käämbre (10.b), kes jõudis veerandfinaali. 38 tiimi hulgas jõudis 10 parima tiimi hulka veel Eliise Virumäe (11.e) võistkond.

Teated

 • Vahetunnil kooli aulas pärast lauatennise mängu lõpetamist tuleb viimasel lahkujal kustutada laevalgustus.
 • Kooli hoolekogu koosolek toimub 28. jaanuaril, kus peateemana arutatakse õpilaste õppeedukust I ja II õppeperioodi õppetulemuste põhjal. Hoolekogule teeb sellekohase analüüsi õppealajuhataja.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 28. jaanuaril kell 15.50 II korruse õpetajate tuppa (ruum 208), et koos tähistada Tartu rahu 100. aastapäeva. Loeme koos rahulepingu teksti ning püüame mõtestada selle tähendust tänases päevas.
 • Seoses akustiliste plaatide paigaldamisega 29. ja 30. jaanuaril klassiruumide 141, 144, 206 ja 225 lakke on tehtud tunniplaanis nendel päevadel muudatused.
 • Reedel, 31. jaanuaril kell 10.00 tähistatakse aastapäeva „Tartu rahu 100“ kõnekoosolekuga Jaan Poska Gümnaasiumi esisel väljakul. Sellel osaleb ka meie kooli õpilasesindus. 1. veebruari hilisõhtul toimub ERM-i juures EV100 lõpetamise pidu. Sellele järgneb lippudega rongkäik Raekoja platsile, kus kell 24.00 tähistatakse Tartu rahu sünnihetke. Nii peol kui rongkäigus lipukandjatena on meie koolipere esindatud.
 • Reedel, 31. jaanuaril kl 14.30-16.00 toimub TÜ aulas segakoori Anima ja kooli näiteringi proov. Esmaspäeval, 3. veebruaril kl 15.00 esinevad mõlemad kollektiivid TÜ aulas HTG sünnipäeva tähistamise kavaga. Esinejad lahkuvad koolimajast pärast 4. tundi.
 • Tartu linn kutsub osalema noorte omaalgatuslike projektide rahataotluses. Maksimaalne taotletav summa on 250 eurot, taotlus tuleb esitada hiljemalt kuu enne projekti algust, täpsem info https://tntk.tartu.ee/tartu-noorsootoo-keskus/noorte-omaalgatus.
 • Kooli aatriumis avati möödunud nädalal näitus Taani filosoofist Søren Kierkegaardist (1813-1855). Näituse on vahendanud Taani saatkond Eestis ning sellega tutvumine võiks anda mõtteid ja inspiratsiooni nii koolis vajalikeks esseedeks ja kirjanditeks kui ka otsuste tegemiseks edasises elus.
 • 27.-30. jaanuarini eksponeeritakse meie koolis rändskulptuuri Kõrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakonna tudengite korraldatud interaktiivselt audiovisuaalselt näituselt „NELI“.

Õpilased

 • 15. ja 23. jaanuaril osalesid Iris Kreinin, Aleksander Kattel, Hannes Palu (kõik 11.a), Mia Marii Märks ja Hanna Anepaio (mõlemad 11.c) NordPlus projekti ringlusmajanduse teemalistel videoseminaridel.
 • Piia Mari Lepp (10.c) ja Toomas Roosma (12.a) on kutsutud Eesti Polaarklubi ja Eesti Meremuuseumi poolt korraldatud polaarviktoriini finaali.

Õpetajad

 • Õpetajad Madis Reemann ja Jaan Paaver osalevad koolitusel 28. jaanuaril, õpetaja Katrin Ojaveer ja direktor Ott Ojaveer on 3.-4. veebruaril töölt eemal ning huvijuht Uve Saar on puhkusel 29. jaanuarist kuni 17. veebruarini.

Sport

 • Tartu linna ning maakonna koolide meistrivõistlustel korvpallis said HTG noormehed 4. koha. Kooli esindasid Madis Puu, Märt Kilgi, Paul Jürgens (10.a), Joonas Lepp, Kaspar Sepp, Richard-Sven Rivik (10.b), Argo Ers ja Christofer Kalda (11.b).
 • Rahvusvahelisel sisesõudevõistlusel Alfa 2020 saavutas meie kooli naiskond esikoha. Võidukasse võistkonda kuulusid Mariliis Lääniste (10.a), Keidi Kaasik (10.c), Helene Dimitrijev (11.a) ja Rachel Kõllo (12.a). Individuaalarvestuses võitis 1000m distantsil TA vanuseklassis I koha Helene Dimitrijev, Vanessa Viiding (10.a) saavutas 15. koha ja naiste arvestuses tuli Rachel Kõllo 12. kohale.

 

Õpilaskogu teated

 • 20. jaanuaril toimus klassivanemate ja õpilaskogu koosolek koos kooli juhtkonnaga. Koosoleku teemadeks olid õpinguraamatud, arvestused ning järel- ja kordusarvestused. Õpilased tõid välja mitmed asjaolud:
  - kui on 6 arvestust, siis jääb üks arvestus järgmisesse perioodi;
  - arvestus jooksvate hinnete alusel võiks olla rohkemates ainetes;
  - järelarvestused langevad samale päevale;
  - reisi tõttu arvestuselt puudumist mõistetakse erinevalt kui haiguse tõttu puudumist - kas ja miks see on vajalik;
  - kordusarvestustega suureneb õpetajate koormus.

  Arutelujärgselt jõuti kokkuleppele, et kursuse arvestuse vorm jääb õpetaja otsustada. Arvestuste hulk on õpilastele teada perioodi alguses. Kaks arvestust ühel päeval oleks õpilastele raske. Õpilastele meeldiks rohkem üks arvestus jooksva perioodi viimases ainetunnis, mitte järgmise perioodi alguses.
  Arvestuste ettetegemist üldjuhul ei toimu, sest see on õpetajale lisakoormus. Erandjuhtudel saab õpetajatega läbi rääkida. Lisaks õpetaja koormuse suurenemisele suureneb järelarvestustega ka õpilaste koormus.
  Järelarvestuste kokkulangemine ei ole tõsine probleem, sest siinkohal saavad erandjuhud alati lahendatud ning ei ole tarvilik ega otstarbekas tekitada veel ühte järelvastamise aega.
  Puudumist arvestuselt reisi tõttu ja haiguse tõttu käsitletakse erinevalt. Kokkulepped ja kohustused on täitmiseks. 
  12. klassi lõpus on võimalik vastata kolme aasta jooksul läbitud kursustest kahe erineva aine kursuse materjali uuesti. Kuna on olnud juhtumeid, et kordusarvestuse sooritamiseks avalduse esitanud õpilane jätab arvestusele ilmumata, tegi õpilaskogu koosolek ettepaneku hinnata kursus tulemusega „0“, mis jääb kehtima. Kui õpilane tahab õppida, siis tal võiks kordusarvestuse võimalus siiski säilida.
  Õpinguraamatute osas otsustati, et need jäävad alles.

Söökla teated

Orientiiriks lapsevanematele veebruarikuu toiduraha:
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
- tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.70 eurot = 10.50 eurot, poisteports 15 päeva x 1.05 eurot = 15.75 eurot;
* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
- tava- ja taimetoit 10 päeva x 0.70 eurot = 7.00 eurot, poisteports 10 päeva x 1.05 eurot = 10.50 eurot.
•    Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Eelteated

 • Esmaspäeval, 3. veebruaril lõunatavad alates kella 13.30 kooli sööklas 360 Tallinna Reaalkooli gümnasisti.
 • Kolmapäeval, 5. veebruaril toimub ruumides 107 ja 221 matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor.
 • Reedel, 7. veebruaril toimub koolimajas heategevuslik sõbrapäevalaat. Laadal müüvad meie kooli õpilased taimseid küpsetisi ja saab tutvuda õpilasfirmade toodetega. Igale klassile on ette nähtud üks müügilaud. Registreeruda saab Facebooki-lehel alates 27. jaanuarist. Müügist saadud tulu annetatakse loomakaitse-organisatsioonile Nähtamatud Loomad, seetõttu on kõik laadal müüdavad söögid lihavabad.
 • III perioodi arvestused toimuvad 10.-14. veebruarini. Kui klassil on III perioodil kuus arvestust, toimub esimene arvestus kas reedel, 7. veebruaril või IV perioodi esimeses ainetunnis.
  Reedel, 7. veebruaril 
  10.c    keemia arvestus õp E. Paabo 
  IV perioodi esimeses ainetunnis, kuna III perioodi viimasel päeval, 7. veebruaril sooritavad 11.d ja 11.e klasside õpilased UPT testi.
  11.d    matemaatika arvestus õp E. Timak
  11.e    matemaatika arvestus õp A. Külter

   

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 27.01.2020. a direktori käskkirjaga nr 10 avaldatakse kiitust

 
1.         Väga hea ja hea õppeedukuse eest I poolaastal järgmistele õpilastele:
 
10.a
Anita Algus, Anette Hendrikson, Paul Jürgens, Egert Koppel, Marta Kreegipuu, Kertu Kütt, Kirke Kütt, Emily Laur, Helena Laving, Sandra Lubi, Mariliis Lääniste, Mia Marleen Meeksa, Mariete Neitsov, Martin Ottas, Karl Erik Peterson, Pärl Pind, Marie Gloria Raal, Mart-Eerik Rand, Sander Sirge, Jürgen Tihanov, Jakko Turro, Eva Lotta Uppin, Vanessa Viiding, Emma Vildersen, Elis Vingisar, Oliver-Markus Vulf.
 
10.b
Stefan Ehin, Lisete Härma, Kevin Jõe, Ida Tuule Jõgi, Jaagup Jõgi, Johanna Kaare, Rasmus Kiili, Katarina Kukk, Joonas Lepp, Liisi-Rebeka Luik, Katariina Mehide, Karl Kristjan Puusepp, Richard-Sven Rivik, Kaspar Sepp, Hannes Sidorov, Kärt Sõõru, Krislin Säre, Joosep Tamm, Oliver Tennisberg, Tuule Tenson, Hanna-Lysette Täkker, Hele-Mai Viltrop.
 
10.c
Vanessa Apuhtin, Kristiina Ernits, Ragne Erstu, Emma Joonas, Keidi Kaasik, Johanna Karp, Käroliina Kask, Robin Aleks Kavald, Anette Kikkas, Siim Kolberg, Kadri Liis Laas, Pipi-Lotta Laineste, Piia Mari Lepp, Roberta Leppik, Iris Lukin, Maarja Mets, Eliise Mikomägi, Madli Mägi, Liis Naaber, Karl Valter Oja, Laura Liis Peetso, Robert Petrov, Annabel Philips, Lisette Pihor, Simmo Põld, Elis Saarelaid, Vesta Selg, Mall Säre, Sarah Tali, Adele Tamm, Grete Tõniste, Eliise Viling.
 
10.d
Jonathan Darvish-Kojori, Liisa Mari Eensalu, Hanna Liisa Hõim, Sandra Kuuskmäe, Rainer Kõiv, Lara Johanna Luks, Lydia-Karmen Niin, Aadi Parhomenko, Liisi Ruuven, Roberta Solom, Emma Tomson, Lulu Inari Ottilia Vase.
 
10.e
Ester Arak, Lauren Aunpuu, Marta Margareeta Bender, Piret Herja, Hanneloore Horn, Reelika Hüvenen, Mette Maarit Jahu, Karoliina Jõgi, Liisa-Lotta Jürgenson, Laura Kikas, Eduard Kuus, Sofia Simone Lammas, Merelle Liivamägi, Eggert Fredrik Lundblad, Angela Moro, Steven Noorsoo, Lenne Pekk, Stella Päri, Estin Rand, Hanna Seedur, Heilika Soodla, Jaak Sootak, Sandra Sulg, Eliise Luka Tegova, Kärg Valner, Sirely Veri.
 
11.a
Triinu-Mai Allingu, Helene Dimitrijev, Indrek Herodes, Mark Theodor Jalakas, Aleksander Kattel, Hedi-Riin Kivikas, Iris Kreinin, Katrin Kulberg, Sander Kõiv, Allan Lindmäe, Peeter Lääniste, Allan Mõts, Hannes Palu, Kerstyn Pärn, Roberta Pärna, Ireen Randoja, Austin Roose, Simon Selg, Katariina Siilak, Helen Sinivee, Priidik Meelo Västrik.
 
11.b
Maria Eensoo, Argo Ers, Kadi-Liis Hansen, Markus Jõeveer, Uku Konsap, Robert Kurvits, Lauri Leppik, Eliise Lõhmus, Jaan Otter, Robert Pihu, Erich Richard Rosental, Hans Martin Tomingas.
 
11.c
Adelle Altnurme, Eliis Grigor, Kerli Kivisikk, Tõnis Leib, Liisa Lõhmus, Merette Möldre, Jaak Pärtel, Kaspar Sõukand, Johan Tamm, Liisa Tämm, Helen Vaino.
 
 
11.d
Adele Adamson, Ave Albert, Agnes Arumetsa, Aron Faber, Daniel Moppel, Mihkel Ots, Jasmin Saar, Stella Starkopf, Selinda Marie Rosalie Särev, Kristian Tigane, Kaspar Varul.
 
11.e
Elisabeth Eerme, Liis Hakmann, Karlis Karro, Greete Korol, Meeta Kõljalg, Mialiis Laanisto, Helo Laatspera, Veronika Maide, Orm Mõru, Janne Rääk, Kadi Saviauk, Sandra Schihalejev, Joel Ruuben Seene, Elis Riin Tars, Susann Vahrušev, Eliise Virumäe.
 
12.a
Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Ingvar Drikkit, Rachel Kõllo, Mari Leito, Kertu Liisa Lepik, Annabel Pure, Kadi Siigur, Teele Tars, Carmen Unt.
 
12.b
Annika Arrak, Andreas Eskor, Anette Habanen, Robert Höövel, Kevin Ibrus, Pihla Järv, Artur Kreegipuu, Sander Miller, Kerstin Ojavee, Raino Marten Rammo, Linda Grete Randla, Jass Reemann, Aleksander Tamm, Hanna Liis Tamm, Paula Timmi, Ethel Uibo, Piibe Lotte Volke.
 
12.c
Heili Aavola, Tuuli Annok, Rasmus Enno, Kristo Hunt, Katrin Kaareste, Anu Kängsep, Anni Peegel, Ketlin Peldes, Denis Petrov, Keete Puidak, Mari Remm, Kaia-Riin Rohtmaa, Anna-Leena Rämson, Jaagup Savisaar, Tuule Tars, Kristiina Tideman,Kristin Valge, Mirjan Valk, Jürgen Öövel.
 
12.d
Anabel Ainso, Joonatan Ehlvest, Markus Laanoja, Laura Martinson, Grete Elanor Palgi, Mariliis Pärn, Emma Belinda Semilarski, Eva Lotta Tamm, Anni Varjo, Markus Ühtigi.
 
12.e
Sander Aukust, Erika Buda, Saara Jaani, Liisa-Maria Komissarov, Gerda Metsallik, Maarja Margaret Miller, Robert Paju, Kätriin Pullerits, Madli Toomiste. 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40