Infoleht 20.01.2020 nr 15

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Anneli Mägi, Siim Oksa, Kristiina Pungat ja Madis Reemanni õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • vilistlast Margus Lentsiust (1999. a.), kes kinkis koolile juurde ühe lauatenniselaua.

Õppetöö

 • Õpetajad teatavad II perioodi järelarvestuste hinded ja märgivad need Stuudiumisse teisipäeval, 21. jaanuaril.
 • Kolmapäeval, 22. jaanuaril ruumis 107 kell 15.45 toimuvasse õnnetundi saab registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 20. jaanuaril. Registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Kolmapäeval, 22. jaanuaril on UPT-20 tööde esitamise tähtaeg IV kaitsmisele.
 • Reedel, 24. jaanuaril esineb kooli aulas loenguga 11. ja 12. klasside õpilastele 3. ja 4. õppetunni ajal rahvusvahelise tasemega rahandus- ja pangandusspetsialist, kooli vilistlane Andres Sutt. Loeng on nimetatud klasside õpilastele kohustuslik.
 • Esmaspäeval, 27. jaanuaril kell 10.00-11.00 toimub ruumis 303 prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoor.
 • Esmaspäeval, 27. jaanuaril sõidavad õppekäigule Riigikogusse 12.d ja 12.e klasside õpilased koos klassijuhatajatega.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 21.01
11.a     3. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
12.a     5. tund matemaatika kogu klassil õp K.Orav-Puurand - 202
12.b     1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 213
4. tund matemaatika kogu klassil õp K. Orav-Puurand - 202
12.c     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 141
kolmapäev, 22.01
10.d     3. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
10.e     2. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
 
 neljapäev, 23.01
10.a     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 204         
4. tund psühholoog T. Ulst ja õpilasnõustaja T. Uusen - 203
10.b     2. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 204
10.c     2. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
10.e     2. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
3. tund ajalugu õp K. Punga - 144
11.a     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
11.b     2. tund kirjandus õp A. Salo - 203
11.c     4. tund inglise keel õp S. Sagari rühmal jääb tund ära
11.d     1.-2. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 107
11.e     1. tund matemaatika õp A. Külter - 203
            2. tund bioloogia õp S. Kaarna - 225
12.a     1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
            2. tund ajalugu õp K. Punga - 144
            3. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
            4. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 203
12.b     3. tund matemaatika kogu klassil õp K. Orav-Puurand - 202
12.c     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 221
            2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228                 
3. tund kirjandus õp A. Salo - 227
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 135
12.d     1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225

reede, 24.01
11.a     1. tund ajalugu õp I. Pajur - 136
3. tund loeng aulas
4. tund füüsika õp J. Paaver - 213
11.b     3. tund loeng aulas
11.c     3. tund loeng aulas
11.d     3. tund loeng aulas
11.e     3. tund loeng aulas
12.a     1. tund füüsika õp J. Paaver - 213
4. tund loeng aulas
12.b     2. tund füüsika õp J. Paaver - 213
4. tund loeng aulas
12.c     3. tund füüsika õp J. Paaver – 213
4. tund loeng aulas
12.d     4. tund loeng aulas
12.e     4. tund loeng aulas
MAJ3 5. tund (6. jaanuaril ära jäänud tunni asendus)

esmaspäev, 27.01
10.a     3. tund vene keel õp L. Titova rühma tundi asendab õp O. Titova - 302
10.b     4. tund saksa keel õp M. Matto tundi asendab õp A. Roots - 204, vene keel õp L. Titova tundi asendab O. Titova - 107
10.c     4. tund saksa keel õp M. Matto tundi asendab õp A. Roots - 204, vene keel õp O. Titova tund toimub ruumis - 107
10.d     3. tund saksa keel õp M. Matto tundi asendab õp A. Roots – 204, vene keel õp O. Titova tund toimub ruumis - 107
10.e     2. tund saksa keel õp A. Roots - 204
11.b     2. tund vene keel õp L. Titova rühma tundi asendab õp O. Titova - 302
12.d     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
12.e     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
SK14  1. tund saksa keel õp M. Matto jääb ära

Abiturientidele

 • Riigi- ja koolieksamitega seotud küsimusi selgitab õppealajuhataja infotunnis täna, 20. jaanuaril kell 14.35 auditooriumis 12.a, 12.b ja 12.c klassi õpilastele ning teisipäeval, 21. jaanuaril kell 15.55 auditooriumis 12.d ja 12.e klassi õpilastele. Infotunnist osavõtt on abiturientidele kohustuslik.
 • 12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 25. jaanuaril 2020. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Kui ei sobi ükski võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.

  Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.
  Matemaatikas on võimalus valida kitsa matemaatika või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam.
  Võõrkeeles võib õpilane:
  1. valida SA Innove koostatava inglise keele riigieksami (mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-keeletasemel) või riigieksamiga võrdsustatud SA Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksami (Cambridge Assessment English C1 Advanced);
  2. lisaks valida riigieksamiga võrdsustatud SA Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-keeleoskustasemel;
  3. esitada varem sooritatud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvahelise eksami tunnistuse koopia, mille vastavust originaalile kinnitab kool.
  Kui õpilane soovib sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud ning SA Innove poolt korraldatava võõrkeele eksami, siis peab ta end ise registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi eksam).
  Õpilane võib valida inglise keele eksami või Cambridge Assessment English C1 Advanced eksamile lisaks kuni kaks võõrkeeleeksamit SA Innove korraldatavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite (prantsuse, saksa või vene keel) hulgast.
  Võõrkeele lõpueksamiks võib õpilane valida ka võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.
  Õpilane, kes ei ole end 25. jaanuariks 2020 eksamitele registreerinud, 2020. a. kevadel eksameid sooritada ei saa.

 

Olümpiaadid ja võistllused

 • Rahvusvahelise Läänemere veebiviktoriini umbes 1200 osavõtja seas saavutas 9.-11. koha Maarja Mets (10.c).
 • Riigikohtu ja EV põhiseaduse 100. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursil saavutas 10. klasside seas III koha Lauren Aunpuu (10.e, juhendaja Karolina Antons, Mart Reiniku Kooli õpetaja).
 • 15.-16. veebruaril toimuvale informaatikaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud eelvooru ja lahtise võistluse põhjal: Oliver Tennisberg (10.b), Jaagup Tamme (11.b), Artur Avameri ja Toomas Roosma (12.a).
 • Ajaloo-olümpiaadi koolivoorust pääsesid edasi piirkonnavooru alljärgnevad õpilased.
  Teema: Islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal  1. Hanna Liisa Hõim (10.d), 2. Elo Saal (11.e), 3. Estin Rand (10.e), 4. Erika Buda (12.e), 5. Joel Ruuben Seene (11.e), 6. Rain Põld (11.b).
  Teema: Eesti 18. sajandil - 1. Jaagup Tamme (11.b), 2. Liisa-Maria Komissarov (12.e), 3. Aadi Parhomenko (10.d), 4. Miia Nummert (11.d), 5. Hans Martin Tomingas (11.b), 6. Susann Vahrušev (11.e), 7. Mari Kaldmaa (10.e), 8. Katariina Mehide (10.b).
  Teema: Teine maailmasõda - 1. Oliver-Markus Vulf (10.a), 2. Orm Mõru (11.e), 3. Juhan Pikamäe (12.d), 4. Jaak Sootak (10.e), 5. Joosep Annast (11.e), 6. Martin Ottas (10.a), 7. Eduard Kuus (10.e).
  Ajalooõpetajad kiidavad kõiki koolivoorust osa võtnud õpilasi.
 • Lingvistikaolümpiaadi vabariiklikku vooru on meie koolist kutsutud: 1. Oliver Tennisberg (10.b), 2. Tuule Tars (12.c), 3. Kärt Haak (12.a), 4. Eva Lotta Tamm (12.d), 5. Toomas Roosma (12.a), 6. Ingrid Alla (11.c), 7. Hanna Liisa Hõim (10.d). Piirkonnavooru tihedas konkurentsis olid väga tublid ka Sass Albert Aare (12.a), Pihla Järv (12.b), Carmen Unt (12.a) ja Sirely Veri (10.e). Lingvistikaringis lahendatakse endiselt igal esmaspäeval pärast 5. tundi ülesandeid (klassiruumis 144). Õpilased, kes soovivad järgmisel õppeaastal lingvistikaolümpiaadist osa võtta, võivad julgesti toreda seltskonnaga liituda.
 • 18. jaanuaril toimunud füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused:
  10. klass (13 osalejat): 4. Stefan Ehin (10b), 5. Joosep Tamm (10b), 6. Sander Sirge (10a);
  11. klass (9 osalejat): 1. Robert Kurvits (11b), 2. Simon Selg (11a), 5. Jaagup Tamme (11b), 8. Mark Theodor Jalakas (11a);
  12. klass (10 osalejat): 4. Leonid Zinatullin (12a), 5. Artur Avameri (12a), 6. Kadi Siigur (12a).

 

Konkursid

 • Kirjanike Liit kuulutab välja tõlkevõistluse. Inglise, saksa, itaalia ja vanakreeka tõlgete esitamise tähtaeg on 1. märts, täpsem info http://www.ekl.ee/tolkijad/2020/01/13/tolkevoistlus-2020/.
 • Eesti Mälu Instituut kuulutab välja kirjandikonkursi mälestamaks kommunismi-ohvreid. Töid teemal „Kommunistliku režiimi mõju minu suguvõsale ja läbi selle minule“ oodatakse kuni 29. veebruarini, täpsem info http://mnemosyne.ee.
 • Ajakiri Akadeemiake ootab avaldamiseks õpilaste uurimustöid. Tööde esitamise tähtaeg on 27. jaanuar, täpsem info akadeemiake.ee.
 • Kaitseministeerium ootab õpilasi osalema küberkaitse teemalise põgenemistoa omaloomingu konkursil. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 23. veebruar, täpsem info https://sites.google.com/view/kyberolympia/2020/küber-põgenemistuba
 • Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2020. aasta keskkonnaalaste uurimistööde konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 23. veebruar, täpsem info https://konkursid.etag.ee.

Teated

 • Täna kell 16.00 toimub raamatukogus klassivanemate ja õpilaskogu ümarlaud.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 21. jaanuaril kell 16.00 ruumi 141. TÜ rahvusvaheliste suhete professor Eiki Berg aitab lahti harutada USA-Iraani suhteid.
 • Kolmapäeval, 22. jaanuaril ootab huvijuht Uve Saar kell 14.20 kooli võimlasse kõiki, kes osalevad 1. veebruari hilisõhtul Tartu rahu liputseremoonial ERMi juurest Raekoja platsi.
 • 23. jaanuaril kell 12–16 tutvustab Tallinna Tehnikaülikool töötubadega Tartumaa gümnaasiuminoortele tehnoloogiamaailma ja õppimisvõimalusi TalTechis. Tartu kolledžis (Puiestee 78, Tartu) toimuval koolimessil saavad koolinoored tutvuda TalTechi erinevate õppekavadega ning osaleda temaatilistes töötubades, mida on kokku 14. Töötubades on piiratud arv kohti, registreerumine aadressil https://www.ttu.ee/asutused/tartu-kolledz/tk-sisseastujatele/tule-koolimessile/
 • Segakoor Anima laululaager algab reedel, 24. jaanuaril kell 16.30 ja lõpeb laupäeval, 25. jaanuaril kell 14.00.
 • Kõikidel huvilistel on võimalus reedel, 24. jaanuaril 5. tunni ajal Elektriteatris vaadata filmi „Fred Jüssi. Olemise ilu“. Film algab kell 14.35, kestab 62 minutit, tänu koolipoolsele toetusele on pileti hind 2 eurot. Palume huvilistel Stuudiumi (otsinguribalt Muu > Registeeri) kaudu kindlasti registreeruda hiljemalt kolmapäeva õhtuks; kõik vajalik info sh pileti tasumise kohta on registreerumisvormi juurde lisatud. 10. klasside õpilased, kes enda nime on juba kirja pannud, ei pea seda uuesti tegema.
 • Laupäeval, 25. jaanuaril kell 17.00 toimub Raekoja platsil rotiaasta jääskulptuuri avamine, kus peaesinejaks on tantsuansambel Tantsutallad.

Õpetajad

 • Õpetaja Siim Oks ja infojuht Heivo Kikkatalo viibivad 21.-25. jaanuarini Londoni innovaatika ja haridustehnoloogiamessil, 23. jaanuaril on õpetaja Sandra Sagar on õppetööst eemal ning õpetaja Indrek Pajur kutsutud Rakvere Gümnaasiumis toimuvale konverentsile „Tartu rahu 100“, kus ta peab ettekande teemal „Miks Tartu rahust rääkimine on oluline?“.
 • Õpetajad Mall Matto ja Ljubov Titova sõidavad 27. jaanuaril sõidavad õpilastega õppekäigule.

Sport

 • Tartu koolide karikavõistlustel sõudeergomeetritel C2 saavutas HTG neidude arvestuses kaksikvõidu. Võistkonda kuulusid Helene Dimitrijev, Viivi-Maria Tanilsoo (mõlemad 11.a), Rachel Kõllo (12.a), Mariliis Lääniste (10.a), Merily Keskküla (12.c) Piibe Lotte Volke (12.b), Keidi Kaasik (10.c) ja Loreen Rahumeel (12.d).
  Noormehed saavutasid kolmanda koha: Markus Uibo (10.a), Mark Theodor Jalakas, Peeter Lääniste (mõlemad 11.a) ja Karl Martin Voovere (12.a).
  Individuaalselt oli Helene Dimitrijev esimene, Rachel Kõllo teine, Mariliis Lääniste kolmas.
 • Nädalavahetusel toimusid Tartus Eesti meistrivõistlused judos, kus Joonatan Ristmäe (11.b) saavutas hõbemedali.

Eelteated

 • Esmaspäeval, 27. jaanuaril kell 18.00 lähevad etiketiõpetuse raames pidulikule õhtusöögile restorani Vilde ja Vine 10.d klassi õpilased ja teisipäeval, 28. jaanuaril kell 17.00 10.e klassi õpilased.
 • Neljapäeval, 30. jaanuaril on 4. ja 5. õppetunni ajal õpilaskonverents, mis on kohustuslik kõikidele õpilastele. Järgmises infolehes on täpne päevakava koos esinejatega.
 • 6. veebruaril kell 16.00 toimub ruumis 206 USB seadme programmeerimise töötuba, kus tutvustatakse ka kasutamisega seonduvaid turvariske. Eelregistreerimine on vajalik, sest kohtade arv on piiratud. Registreerimine ja täpsem info õp Anneli Mägi kaudu.
Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40