Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2020.a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

UURIMISTÖÖDE REEGLID
* Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased * Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast * Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga * Referaadid ei kuulu hindamisele

ESITAMINE
* Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 23. veebruariks 2020. a
aadressil https://konkursid.etag.ee/

KONKURSS
* I voorus hindab iga uurimistööd 2 retsensenti * II voorus kutsutakse oma
uurimistöid konverentsil esitlema maksimaalselt 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit * Hindajad valivad välja põnevamad keskkonnaalased projektid, mille autorid saavad võimaluse tutvustada oma tööd konverentsil.

MIKS OSALEDA?
* Konkurss annab Sulle suurepärase võimaluse tutvustada oma keskkonnaalast
uurimistööd või projekti ja saada tagasisidet * Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid * Konkursil on parimate tööde koostajatele ja juhendajatele rahalised preemiad.

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, erle.tuur@tartuloodusmaja.ee
Konkursi veebileht: http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/

Uuendatud: 17/01/2020