Infoleht 06.01.2020 nr 13

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Kerli Orav-Puuranda, Ehtel Timakut ja inglise keele õpetajaid õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetajaid Toomas Jürgensteini ja Eve Paapi ning segakoor Anima lauljaid jõulujumalateenistuse ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • 11.d klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Anneli Mägi kooli jõulupeo ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö

 • II perioodi järelarvestused toimuvad:
  kolmapäev, 8.01
  kell 15.45 keemia õp J. Jõgela – 217
  kell 15.45 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
  neljapäev, 9.01
  kell 14.25 vene keel õp L. Titova ja O. Titova – 302/301
  esmaspäev. 13.01
  kell 16.00 ajalugu õp K. Punga - 144
  kell 16.00 bioloogia õp S. Kaarna ja O. Maidre – 225
  kell 16.00 füüsika õp S. Oks ja J. Paaver - 213
  kell 16.00 geograafia õp Ü. Seevri – 225
  kell 16.00 kunst õp P. Beier – 203
  kell 16.00 matemaatika õp Ü. Hüva, A. Külter, K. Orav-Puurand, E. Timak – 107
  kell 16.00 saksa keel õp M. Matto - 204
  teisipäev, 14.01
  kell 15.45 eesti keel ja kirjandus õp K. Soodla – 105
  kell 16.00 eesti keel õp T. Pluum - 102

  kolmapäev, 15.01 kell 15.45 saavad õnnetunnis,
  mis toimub ruumis 107 ja mille viib läbi õp. Monika Piirimäe kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku.
  Nimetatud juhul tuleb:
  * õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  * teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 15. jaanuaril.
  Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 13. jaanuaril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
   

 • Esmaspäeval, 13. jaanuaril esimese tunni ajal toimub UPT-21 esimene juhendajaseminar. Teade ruumide kohta, kus juhendajad õpilasi ootavad, pannakse stendile 8. jaanuaril.
 • Kui õpilane osaleb 13. jaanuaril kell 8.00-9.15 vabaaine tunnis, toimub kohtumine juhendajaga kokkulepitud ajal sama nädala (13.-17.01.) jooksul. Õpetajad J. Jõgela, K. Punga, M. Matto, Ü. Seevri, T. Niitvägi-Hellamaa teatavad ise juhendatavatele seminari aja, kuna neil toimub 13. jaanuaril kell 8.00–9.15 vabaaine tund.
 • 10.d ja 10.e klassi õpilastel on võimalus valida, kas osaleda V perioodil joonestamise (õp Raimond Lepiste) või informaatika (õp Anneli Mägi) kursusel. Kummagi grupi suurus on 18 õpilast ja õppealajuhataja ootab gruppide nimekirju hiljemalt 22. jaanuaril.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Robootika kursus (õp S. Oks) toimus I poolaastal, geoinformaatika (õp Ülle Seevri) esimene tund toimub teisipäeval, 14. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227. Joonestamise 2. kursus (õp Raimond Lepiste) toimub V perioodil vabaainete tundide ajal.
 • 12. klasside õpilastel, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
 • Kõiki hispaania keele kursusele registreerunud õpilasi ootab õp Meliton Mateo Krikk esimesse tundi esmaspäeval, 13. jaanuaril 2020.a. kell 8.00 ruumis 203.
 • III perioodi õnnetunnid toimuvad 15., 22. ja 29. jaanuaril ning 5. veebruaril.
 • C1 ADVANCED eksami ajakava 11. klasside õpilastele. C1 Advanced kevadsessiooni kirjalik eksam toimub laupäeval, 4. aprillil 2020.a. Suulised eksamid viiakse läbi vastavalt SA Innove poolt koostatavale ajakavale 30. märtsist 9. aprillini 2020. Suulise eksami aegu ei ole õpilastel võimalik muuta! Nii kirjaliku kui ka suulise eksami täpne aeg ja koht saadetakse e-kirja teel igale õpilasele hiljemalt kaks nädalat enne eksami toimumist. C1 ADVANCED eksamile registreerimine. Kevadsessioonil (30.03-09.04.2020) saavad osaleda õpilased, kes sooritasid eeltesti septembris või detsembris 2019 ja saavutasid tulemuseks “C1 or above”. Osalemiseks tuleb õpilasel eksamite infosüsteemis (https://eis.ekk.edu.ee/eis) eksamile registreeruda ajavahemikus 06.‑20. jaanuar 2020. EIS-i saab sisse logida, kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID-d, Smart-ID-d. Kui õpilane on sisse loginud, tuleb EIS-is valida Testide sooritamine → Registreerimine → Sisesta registreerimise avaldus → Lisa. Registreerimisega seotud küsimustes aitab EISi kasutajatugi (tel 7302135 (E-R 9-17), eis.tugi@hitsa.ee) või Innove eksamikorralduse peaspetsialist Maia Vipp (tel 7350564, maia.vipp@innove.ee). NB! C1 Advanced eksamile võimaldab riik tasuta registreeruda vaid ühe korra. Kui õpilane on eksamile registreerunud, ei ole tema osalust hiljem võimalik tühistada (välja arvatud Innovega kooskõlastatud erandjuhtudel). 11. klasside õpilased peaksid meeles pidama, et neil säilib võimalus sooritada CAE eksam alles 2020.a sügisel (12. klassi alguses), kui toimuvad CAE eksamile suunatud inglise keele kursused. Sel juhul toimub CAE eksamile registreerumine samuti alles 2020.a sügisel.

Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 9.01
KEab  5. tund jääb ära
reede, 10.01
10.a     1. tund kogu klassil matemaatika õp E. Timak - 135
10b      3. tund füüsika õp J. Paaver - 227
11.a     1. tund ajalugu õp I. Pajur - 136
4. tund matemaatika õp E. Timak - 136
11.b     4. tund füüsika õp J. Paaver - 227
12.a     1. tund füüsika õp J. Paaver - 213
12.b     2. tund füüsika õp J. Paaver - 213
12.c     3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 141
12.e     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 141
SK11  5. tund õp A. Roots - 202 (19. dets. ära jäänud tund)
esmaspäev, 13.01
11.a     3. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp S. Sagar - 308
11.b     2. tund inglise keel õp E. Hundi rühmal iseseisev töö õp K. Ojaveer - 308
11.e     3. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp S. Sagar - 308

 • Nõo Reaalgümnaasiumis toimub 9. ja 10. jaanuaril 55. korda viie kooli lõppvõistlus. Füüsika, keemia ja matemaatika ülesandaid lahandavad Hanna-Riia Allas (12.a), Adelle Altnurme (11.c), Artur Avameri (12.a), Stefan Ehin (10.b), Pihla Järv (12.b), Uku Konsap (11.b), Robert Kurvits (11.b), Kaur Oskar Kõrgvee (11.c), Joonatan Ristmäe (11.b), Toomas Roosma (12.a), Simon Selg (11.a), Hannes Sidorov (10.b), Kadi Siigur (12.a), Andres Sõmer (11.b), Leonid Zinatullin (12.a), Tuule Tars (12.c), Oliver Tennisberg (10.b), Tuule Tenson (10.b), Paula Timmi (12.b) ja Helen Vaino (11.c). Meeskonnavõistlusest osavõtjad selguvad 7. jaanuariks. Kõik 55. viie kooli võistlusest osavõtjad kogunevad võistluse korralduse juhiste saamiseks õpetajate toas (208) teisipäeval, 7. jaanuaril kell 14.15.

Abiturientidele

 • Esmaspäeval, 13. jaanuaril kell 14.35 toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund 12.a, 12.b ja 12.c ning teisipäeval, 14. jaanuaril kell 15.55 12.d ja 12.e klassi õpilastele. Infotunnist osavõtt on abiturientidele kohustuslik. Jagatakse juhiseid riigieksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.

Olümpiaadid ja võistllused

 • 29. novembril 2019 toimus rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best in English“ (16462 õpilast 624 koolis 25 riigis). Esimese 100 õpilase hulka jõudsid Jaak Sootak (10.e - 6. koht maailmas ja 3. koht Eestis ja 1. koht oma vanusegrupis), Grethen Saar (11.e - 7. koht maailmas ja 5. koht Eestis), Robert Pärle (10.e - 89. koht maailmas ja 26. koht Eestis). Koolide hulgas saavutas meie kool 7. koha.
 • 14. detsembril toimus matemaatika talvine lahtine võistlus. Meie õpilaste tulemused olid järgmised:
  nooremas rühmas (75 osavõtjat): 3.-4. Hannes Sidorov (10.b, II auhind), 6.-8. Pärl Pind (10.a, III auhind), 9.-15. Stefan Ehin (10.b, III auhind); vanemas rühmas (53 osavõtjat): 1.-2. Artur Avameri (12.a, I auhind), 7. Oliver Tennisberg (10.b, II auhind), 12.-13. Pihla Järv (12.b).

Teated

 • Teisipäeval, 7. jaanuaril kell 15.50 ootavad ajalooõpetajad ruumi 141 kõiki ajaloo-olümpiaadist huvitatud õpilasi. Olümpiaadi koolivoorust osa võtta soovijatel palutakse end registreerida hiljemalt reedel, 10. jaanuaril selle ajalooõpetaja juures, kelle teema ta valinud on. Ajaloo olümpiaadi koolivoor toimub teisipäeval, 14. jaanuaril kell 9.30-11.15 ruumis 221. Täpsema info olümpiaadi kohta leiab kooli ajalooringi Facebooki grupist.

Õpilased

 • 12.c klass koos klassijuhataja Saima Kaarnaga tegi Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile annetuse summas 180 eurot.

Õpetajad

 • Psühholoog Triin Ulst andis enne vaheajale minekut hea kolleegi taldriku edasi inglise keele õpetaja Katrin Ojaveerile. Palju õnne!
 • 9. jaanuaril kell 13.00 lähevad viie kooli võistluse töid parandama õpetajad Eha Paabo ja Joana Jõgela ja reedel, 10. jaanuaril õpetajad Kerli Orav-Puurand, Ülle Hüva, Madis Reemann ja Siim Oks. Õpetaja Erika Hunt osaleb 13. jaanuaril koolitusel.

Sport

 • Linnapea pidulikul vastuvõtul 17. detsembril kuulutati välja 2019. aasta Tartu parimad sportlased - veemoto parim naissportlane on Kärol Soodla (12.e), sõudmise parim naine on Rachel Kõllo (12.a), parim naisjalgpallur on Tuuli Tasa (11.d), parim naisjõutõstja Eliise Mikkomägi (10.c) ning parim meespetanker õpetaja Aimar Poom.
 • 18. detsembril 2019 Itaalias Martell-Val Martellos peetud laskesuusatamise juunioride maailmakarikasarjaetapil teenis Kerstin Ojavee (12.b) Eesti võistkonnas (koos Kristo Siimeriga) segapaaristeates üheksanda koha. Eesti meistrivõistlustel laskesuusatamises 27.‑28. detsembril Otepääl saavutas Kerstin Ojavee N19 klassis hõbe- ja pronksmedali.
 • Õpilaste-õpetajate võitlusliku ja põneva saalihokikohtumise võitsid õpetajad seisuga 14:13.
 • 3. HTG jõuluturniiri petangis võitis paar Tarvi Suur (11.c) - õpetaja Aimar Poom, teiseks tulid Kaspar Varul ning Niklas Kuslap (11.d) ja kolmandaks õpetajad Siim Oks ning Heivo Kikkatalo.
 • Eesti avatud meistrivõistlustel taliujumises, kus osalesid mitmed riigid, saavutas treffneristidest koosnenud võistkond HTG Pro Continental Swimming Team 4x25 m vabaltujumises 8. koha. Kooli esindasid Alex Aus (11.d), Paul‑Erik Olli, Karl-Martin Voovere (12.a) ning Gregor Jeets (12.c).
 • 30. detsembril toimus tantsutaldade traditsiooniline rühmadevaheline aastalõpu saalihokiturniir. Võitjaks osutus Tantsutaldade esindusrühm ehk TT1. Kokku osales 6 rühma + vilistlasrühm.
 • Reedel, 10. jaanuaril toimub 1. saalihoki võistkonna ja nende sõprade ööakadeemia.

Eelteated

 • 2. veebruaril 2020 kell 00:45 möödub 100 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest. Seoses sellega palutakse kõikide Tartu gümnaasiumide õpilaste abi lippude kandmisel 1. veebruari hilisõhtul ja 2. veebruari varahommikul, mil pannakse punkt EV 100 üritustele üle Eesti.
  Täpsem informatsioon klassijuhatajatelt.

 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40