Infoleht 16.12.2019 nr 12

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetaja Eve Paapi ja segakoor Anima lauljaid, kooliteatri juhendajat Juhani Püttseppa ja näiteringi õpilasi ning õpetaja Katrin Ojaveeri ja 12.b klassi õpilasi, kes kõik aitasid ette valmistada ja läbi viia kooli 136. aastapäeva aktust;
 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Aimar Poomi aastapäeva balli ning balli konkursi korraldamise eest;
 • õpetaja Kristiina Pungat, kelle küllakutse alusel külastas kooli Rootsi suursaadik Mikael Eriksson, kes kohtus rootsi keelt õppivate õpilastega;
 • õpetajaid Joana Jõgelat, Anneli Mägi, Age Salo ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Klassides, kus II perioodil tuli plaaniliselt sooritada kuus arvestust, toimuvad viimased arvestused III perioodi esimesel töönädalal.
  10.c     teisipäeval, 17. detsembril 2. tunni ajal inglise keele arvestus õp Erika Hunt - 308
  11.a     esmaspäeval, 16. detsembril 4. tunni ajal matemaatika arvestus õp Ülle Hüva - 136
  teisipäeval, 17. detsembril 3. tunni ajal füüsika arvestus õp Siim Oks – 213
  11.c     teisipäeval, 17. detsembril 4. tunni ajal bioloogia arvestus õp Saima Kaarna - 225
  11.e     teisipäeval, 17. detsembril 3. tunni ajal matemaatika arvestus õp Ave Külter – 139
 • 11. klassi õpilased, kel on sooritamata UPT-21 test või kes ei saavutanud testi läbimiseks vajalikku tulemust, on oodatud testi tegema kolmapäeval, 18. detsembril 5. tunni ajal ruumis 303.
 • III perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 141       11.a - 136        12.a - 105
  10.b - 139       11.b - 217       12.b - 220
  10.c - 227        11.c - 135        12.c - 202
  10.d - 107       11.d - 202       12.d - 225
  10.e - 144        11.e - 221        12.e - 203
  I söögivahetund pärast 2. tundi söövad lõunat 10.d, 10.e, 11.b, 11.d, 11.e, 12.b, 12.d ja 12.e klasside õpilased
  II söögivahetund pärast 3. tundi söövad lõunat 10.a, 10.b, 10.c, 11,a, 11.c, 12.a ja 12.c
   
  III perioodi vabaainete kursused
  Majandusõpetus 3 õp Ü. Seevri – 227
  Rootsi keel 3 õp K. Punga – 144
  Saksa keel 11 (algajate 2. kursus) õp A. Roots – 202
  Eelpoolnimetatud kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni ja kolmapäeval ning neljapäeval 5. tunni ajal. Esimene tund toimub 16. detsembril.
  Keemia ab-kursus õp J. Jõgela – 139
  Kursusel on kohustatud osalema 10. klassi õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus.
  Prantsuse keel 5 õp T. Niitvägi-Hellamaa / K. Rohtsalu – 105
  Saksa keel 14 (edasijõudnute 5. kursus) õp Matto – 204
  Prantsuse ja saksa keele ning keemia ab kursuse tunnid toimuvad kolmapäeval, neljapäeval ja reedel 5. tunni ajal. Esimene tund toimub 18. detsembril.
  3D modelleerimise ja printimise kursus ja aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused jätkuvad III perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
  Hispaania keele 1. kursus õp Meliton Mateo Krikk. Esimene tund toimub 13. jaanuaril 2020.a. Tunnid hakkavad toimuma ruumis 203 esmaspäeviti kell 8.00–9.15 ja neljapäeviti kell 14.25–16.00.
   
 • III perioodi õnnetunnid toimuvad 15., 22. ja 29. jaanuaril ning 5. veebruaril.
 • Esmaspäeval, 6. jaanuaril on tundide ajad muudetud. Vabaainete tunde ei toimu. Rootsi ja saksa keele vabaainete tunnid, mis ära jäävad, toimuvad reedel, 10. jaanuaril ja majandusõpetuse tund reedel, 24. jaanuaril 5. tunni ajal kell 14.25 – 15.40.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 17.12
10.b     5. tund jääb ära
10.e     2. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
      5. tund kirjandus õp T. Pluum - 102
11.a     1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 204
2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
5. tund jääb ära
11.b     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
5. tund inglise / vene keel õp E. Hunt – 308, õp L. Titova – 302
11.c     3. tund kirjandus õp T. Pluum - 102
11.e     1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 308, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 204
5. tund jääb ära
12.b     3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
kolmapäev, 18.12
10.a     2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
10.e     2. tund (kell 9.30-11.15) film „Aasta täis draamat“ õp Ü. Seevri – Elektriteater
3. tund (kell 11.25-12.30) prantsuse/saksa keel õp K. Rohtsalu / M. Matto – 309/204
11.a     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
11.b     2. tund (kell 9.30-11.15) film „Aasta täis draamat“ õp M. Reemann - Elektriteater
3. tund (kell 11.25- 12.30) inglise/vene keel õp K. Ojaveer jt / L. Titova
11.d     4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
11.e     3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
12.a     4. tund (kell 12.40-14.25) film „Aasta täis draamat“ õp K. Punga - Elektriteater
12.b     2. tund (kell 9.30-11.15) film „Aasta täis draamat“ õp K. Punga - Elektriteater
3. tund (kell 11.25-12.30) kirjandus õp T. Pluum - 102
12.c     4. tund (kell 12.40-14.25) film „Aasta täis draamat“ õp T. Jürgenstein - Elektriteater
12.d     4. tund (kell 12.40-14.25) film „Aasta täis draamat“ õp A. Ristikivi - Elektriteater
12.e     4. tund (kell 12.40-14.25) film „Aasta täis draamat“ õp E. Paap - Elektriteater
neljapäev, 19.12
10.a     1. tund (kell 8.05-8.50) matemaatika õp E. Timak - 135
2. tund (kell 9.00-10.45) film „Aasta täis draamat“ õp S. Sagar - Elektriteater
4. tund matemaatika õp E. Timak – 203
10.b     1. tund (kell 8.05-8.50) füüsika õp M. Reemann – 217
2. tund (kell 9.00-10.45) film „Aasta täis draamat“ õp K. Ojaveer - Elektriteater
10.c     3. tund (kell 11.15-13.00) film „Aasta täis draamat“ õp K. Soodla – Elektriteater
4. tund (kell 13.15-14.15) matemaatika õp A. Külter - 139
10.d     1. tund (kell 8.05-8.50) eesti keel õp K. Soodla - 105
2. tund (kell 9.00-10.45) film „Aasta täis draamat“ õp Ü. Seevri - Elektriteater
10.e     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 203
      4. tund kirjandus õp T. Pluum - 102
11.a     1. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
11.a     3. tund (kell 11.15-13.00) film „Aasta täis draamat“ õp E. Hunt - Elektriteater
4. tund (kell 13.15-14.15) informaatika/ joonestamine õp A. Mägi / R. Lepiste – 206/202
11.b     2. tund kirjandus õp A. Salo - 220
11.c     1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
11.c     3. tund (kell 11.15-13.00) film „Aasta täis draamat“ õp T. Pluum - Elektriteater
      4. tund kell 13.15-14.15 inglise keel
11.d     1. tund (kell 8.05-8.50) kirjandus õp M. Piirimäe - 107
2. tund (kell 9.00-10.45) film „Aasta täis draamat“ õp M. Piirimäe - Elektriteater
11.d     4. tund kell 13.15-14.15 inglise keel
11.e     1. tund matemaatika õp A. Külter – 139
      2. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
11.e     3. tund (kell 11.15-13.00) film „Aasta täis draamat“ õp Ü. Roostoja - Elektriteater
4. tund (kell 13.15-14.15) kirjandus õp A. Salo – 227
12.abcde 2. tund M. Noorma loeng ja TÜ õppimisvõimaluste tutvustus - 221
Kool tasub Elektriteatri pileti eest osaliselt, iga õpilane peab pileti eest tasuma 2 eurot. Piletiraha palume klassis kokku koguda ning tuua kas teisipäeval, 17. detsembril pärast 5. tundi või kolmapäeval, 18. detsembri hommikul enne 1. tundi klassiruumi 144 õp Kristiina Pungale. Õpilased, kes on filmi juba näinud või kelle jaoks pileti eest tasumine on majanduslikel põhjustel keeruline, peavad endast klassijuhatajale esmaspäevastes infominutites teada andma.

reede, 20.12

Tunde ei toimu.
8.15 koori proov kirikus
8.45 jumalateenistus
9.30 II perioodi hinnete teatamine
10.15 klassijuhataja tund koduklassis
11.00 õpilaste jõulupidu
 
Õpetajad ootavad õpilasi kell 9.30-10.15, et märkida õpinguraamatutesse II perioodi hinded, järgmistes ruumides:
Priidu Beier                            200
Marcus Hildebrandt               221
Erika Hunt                             221
Ülle Hüva                               136
Joana Jõgela                           216
Toomas Jürgenstein               203
Saima Kaarna                         225
Ave Külter                             139
Mall Matto                             204
Anneli Mägi                           206
Tiina Niitvägi-Hellamaa /
Kristiin Rohtsalu                    309
Katrin Ojaveer                        221
Siim Oks                                 213
Kerli Orav-Puurand               202
Eha Paabo                              217
Eve Paap                                220
Jaan Paaver                             214
Indrek Pajur                            108
Monika Piirimäe                     107
Tiina Pluum                            102
Aimar Poom                           228
Kristiina Punga                      144
Madis Reemann                     212
Aare Ristikivi                         141
Ülli Roostoja                          308
Uve Saar                                 313
Anneli Saarva                         228
Sandra Sagar                          312
Age Salo                                 208
Ülle Seevri                             227
Karin Soodla                          105
Ehtel Timak                            135
Ljubov Titova                         302
Neljapäeval, 19. detsembril teatavad II perioodi hindeid õpetaja Ott Maidre pärast 1. tundi (ruumis 226) ja pärast 4. tundi õpetajad Raimond Lepiste (ruumis 201), Aive Roots (ruumis 202) ja Olga Titova (ruumis 301).
Eesti keele õpetajad teatavad 12. klasside õpilastele eesti keele 5. kursuse hinded jaanuari keskel.

Kell 10.15 algab klassijuhataja tund koduklassis
10.a - 213       11.a - 139        12.a - 220
10.b - 135       11.b - 136       12.b - 141
10.c - 227        11.c - 217        12.c - 225
10.d - 105       11.d - 202       12.d - 203
10.e - 144        11.e - 107        12.e - 102

 • II perioodi järelarvestused toimuvad 8.-14. jaanuarini, täpne aeg teatatakse 6. jaanuari infolehes. Abiturientidel on võimalus sooritada eesti keele 5. kursuse järelarvestust (proovieksam) reedel, 3. jaanuaril kell 10.00‑15.00 ruumis 208.
 • Esmaspäev, 6.01
  klassijuhataja tund                9.00 –   9.40
  2. tund tunniplaanis                9.45 – 11.00
  I söögivahetund
  3. tund tunniplaanis                11.30 – 12.45
  II söögivahetund
  4. tund tunniplaanis                13.15 – 14.30
  5. tund tunniplaanis                14.40 – 15.55
  Klassijuhataja tunnid toimuvad esmaspäeval, 6. jaanuaril koduklassides:
  10.a - 213       11.a - 139        12.a - 220
  10.b - 135       11.b - 136       12.b - 141
  10.c - 227        11.c - 217        12.c - 225
  10.d - 105       11.d - 202       12.d - 203
  10.e - 144        11.e - 107        12.e – 102

Abiturientidele

 • Kui õpilane ei ole CAE (C1 Advanced) eksamit sooritanud, siis on ta kohustatud sooritama inglise keele riigieksami (ja osaleb inglise keele 10. kursusel). Kui CAE eksam on sooritatud (vähemalt B2 tasemel), siis õpilane ei pea sooritama inglise keele riigieksamit.
  AGA:
  Mõned välismaa ülikoolid nõuavad kolme riigieksamit. SA Innove on sel juhul küll nõus väljastama „haridusministri allkirjaga ametikirja, milles selgitatakse praegu kehtivat süsteemi“, aga ei ole garantiid, et välismaa ülikool sellepärast oma nõudest taandub. Lisaks soovivad välismaa ülikoolid tihti näha riigieksamite keskmist punktisummat. Kuna õpilane, kes on edukalt sooritanud CAE eksami, saab väga tõenäoliselt väga kõrged punktid inglise keele riigieksamil, on võimalus inglise keele riigieksami abil oma keskmist punktisummat tõsta.
  Kool soovitab sooritada inglise keele riigieksami, kuna
  • see on õpilasele tasuta;
  • see ei tohiks olla raske õpilase jaoks, kes on sooritanud CAE eksami;
  • säilib võimalus esitada kolme riigieksami punkte, kui see peaks vajalik olema.

Olümpiaadid ja võistllused

 • Selle aasta kodanikupäeva viktoriinist võttis osa 3146 inimest üle maailma. Meie õpilaste parimad tulemused olid: 9.-10. Erika Buda (12.e), 11.-14. Albert Unn, 15.-17. Kaarel Kõomägi ja Kaisa Leidik (kõik 12.a), 18.-27. Kadri Joala (12.e).
 • 28. novembril toimunud keemiaolümpiaadi koolivoorus osales 41 õpilast. Parimad ülesannete lahendajad olid:
  10. klassid: 1. Vesta Selg (10.c), 2. Tuule Tenson, 3. Stefan Ehin (mõlemad 10.b), 4. Adele Tamm, 5. Robin Aleks Kavald (mõlemad 10.c);
  11. klassid: 1. Adelle Altnurme (11.c), 2. Andres Sõmer (11.b), 3. Kaur Oskar Kõrgvee (11.c), 4. Helen Vaino (11.c), 5. Uku Konsap (11.b);
  12. klassid: 1. Hanna-Riia Allas (12.a), 2. Kadi Siigur (12.a), 3. Tuule Tars, 4. Markus Jõgeda, 5. Denis Petrov (kõik 12.c).
 • Kärt Kokkota (11.e) osales 5. detsembril Draamateatri monoloogide võistluse finaalis ning valiti žürii poolt ka võistluse kolme parima sekka.
 • 7. detsembril toimunud Eesti informaatikaolümpiaadi eelvoorus (kokku 119 õpilast) olid meie kooli parimad:
  2.-3. Jaagup Tanmme (11.b), 4. Artur Avameri (12.a) 10. Oliver Tennisberg (10.b).
 • 14. detsembril  toimus Tartus õpilasfirmade laat, kus osales 97 õpilasfirmat. Õpilasfirma Baik, koosseisus Sarah Maasikmets (11.c), Karel Somelar ja Ingemari Org (mõlemad 11.a), sai innovatsioonipreemia. Õpilasfirmale Münt - Marilin Berg, Eva Maria Ilves (mõlemad 11.b), Aksel Joonas Reedi (11.a) ja Märten Kala (11.c) -omistati parima terviklahenduse, Tartu potentsiaalikaima õpilasfirma ja suurima müügikäibe auhind. Õpilasfirma Münt osales 12. detsembril Lõuna-Eesti suurimal noorte äri- ja projektiideede võistlusel Kaleidoskoop (36 osavõtjat) ja pääses oma ideega teise vooru (10 osavõtjat).

Konkursid

 • Kooli 137. aastapäeva balli konkursi võitsid 10.c klassi õpilased. Palju õnne!
 • Eesti Vabariigi President kuulutas välja kliimamuutuste teemalise kõnekonkursi „Kirjuta Eestile!“. Tööde esitamise tähtaeg on 20. jaanuar, täpsem info https://www.president.ee/et/kirjuta-eestile.
 • Eesti Vabariik 100 pidustuste lõppakord keskendub Tartu rahu 100. aastapäeva tähistamisele üle Eesti ja Tartu ehitab lõppakordi raames Raekoja platsile rahuteemalised lumeskulptuurid, kõiki huvilisi oodatakse esitama enda kavandeid 22. detsembriks aadressil Maris.Peebo@raad.tartu.ee.
 • Rakvere Reaalgümnaasium kuulutab välja taas noorte stsenaariumikonkursi. Töid oodatakse 8. veebruarini, täpsem info https://stsenaariumikonkurss.weebly.com.

Teated

 • Esmaspäeval, 2. detsembril kohtus 12.a klassi õpilaste Eesti ÜRO noordelegaat Karl Ander Aleksius.
 • Neljapäeval, 12. detsembril külastasid meie kooli Rootsi suursaadik Eestis Mikael Eriksson, saatkonna praktikant Martin Häggkvist ning info- ja kultuurisekretär Liina Kümnik. Jutuajamine vabaaine õpilastega toimus ainult rootsi keeles.
 • Teisipäeval, 17. detsembril kell 15.50 algab kooli muuseumis ajalooringi jõulude tähistamine. Võtame kokku 2019. aasta poliitikasündmused ning teeme ennustusi uueks aastaks, sööme piparkooki ja joome glögi. Kõik on oodatud!
 • 19. detsembril algusega kell 14.30 toimub HTG jõuluturniir petangis. Kavas paarismäng, osaleda saab kogu koolipere: õpilased, töötajad, lapsevanemad ning vilistlased. Osalema pääseb kuni 12 paari, eelregistreerumine õpetaja Aimar Poomi juures. Kellel on 5. tund, saab tulla pärast seda. Täpsem info FB grupist HTG petank.
 • Reedel, 20. detsembril kell 11.00 algab võimlas kooli jõulupidu, mida korraldab 11.d klass.
 • Kool ostis õpilastele lauatennise laua, mis paikneb aatriumis. Head õpilased, kasutagem seda heaperemehelikult!
 • Järgmine infoleht ilmub 6. jaanuaril 2020.a.

Õpetajad

 • Õpetaja Indrek Pajur osaleb koolitusel 17.-19. detsembrini, õpetaja Mari Jõgiste on 17. detsembril ja Martin Sauk 19. detsembril tööülesannete täitmisel põhitöökohal.

Sport

 • Gymnafestil 2019 saavutas väga häid tulemusi VK Janika rühm Tantsuline Eliit. Rühma koosseisu kuuluvad Mariann Klaassen, Elina Ribelus (mõlemad 12.d), Greete Korol (11.e) ja Marie Gloria Raal (10.a). Võistlustel saavutati esikoht vanusegrupis 16-aastased ja vanemad, esikoht koondkavade arvestuses, publiku lemmiku tiitel ja võistluste üldvõit.
 • Tartu koolide karikavõistlustel kergejõustikus saavutasid meie kooli kergejõustiklased nii neidude kui noormeeste arvestuses üldvõidu. Individuaalselt võitsid esikoha Talis Timmi (11.e) 60m jooksus, Saara Jaani (12.e) kaugushüppes, Marit Kutman (10.d) ja Märten Kala (11.c) kõrgushüppes, Johan Tamm (11.c) 600m jooksus, Mariliis Lääniste (10.a) kuulitõukes ja 4x200m teatenaiskond Kadi-Liis Hansen (11.b), Leelo Aino Jürgenstein (10.b), Saara Jaani ja Marit Kutman. Teise koha saavutasid Käroliina Kask (10.c) 600m jooksus, Oskar -Filip Tammik (11.c) kuulitõukes ja 4x200 teatemeeskond Talis Timmi, Holger Dahl (10.e), Johan Tamm ja Märten Kala. Võistkonda kuulus ka Kristjan Kesselmann (11.e).
 • Tartu koolide võrkpalliturniiril harrastajatele saavutas meie kooli võistkond esikoha. Võistkonnas mängisid: Ester Arak, Sirely Veri (mõemad.10.e), Piibe Lotte Volke (12.b), Kristina Illak, Juhan Eerik Sova, Robert Paju (kõik 12.e), Miikael Marten Kibuspuu (12.a) ja Stefan Ehin (10.b).
 • Kolmapäeval, 18. detsembril kell 16.00 algab selle aasta viimane õpetajate ja õpilaste saalihoki võistkonna vaheline saalihoki võistlus. Tule kaasa elama!

Kooli hoolekogus

 • Hoolekogu arutas 10. klassidesse vastuvõtukatsete korraldamist Tartus, sh ettepanekut kaaluda ainetestide asendamist akadeemilise testiga. Hoolekogu liikmete arvates ei ole praegusel 10. klassidesse vastuvõtusüsteemil nii tõsiseid puudusi, et peaks kaaluma selle süsteemi olulist muutmist. Hoolekogu ei poolda Tartu linnas gümnaasiumidesse vastuvõtul ainetestide asendamist akadeemilise testiga.
 • Hoolekogu arutas ka kooli õppekava, peamiselt kaalus, kas jätkata väljakujunenud pikkade traditsioonidega õppesuundadega. Hoolekogu toetab väljakujunenud traditsiooniliste õppesuundadega jätkamist koolis järgnevate aastate jooksul, sest see on Hugo Treffneri Gümnaasiumi vaieldamatu tugevus.
 • Hoolekogu valis protokollijaks hoolekogu liikme, lastevanemate esindaja Kristi Aavakivi.

 
 

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele jaanuarikuu toiduraha:
  *tava-ja taimetoit 20 päeva x 0.70 eurot = 14.00 eurot;
  *poisteports 20 päeva x 1.05 eurot = 21.00 eurot.

Eelteated

 • 9. ja 10. jaanuaril toimub Nõo Reaalgümnaasiumis 55. viie kooli võistlus matemaatikas, füüsikas ja keemias. Meie kooli võistkond koguneb teisipäeval, 7. jaanuaril kell 14.15 õpetajate toas (208).

Koolivaheaeg

 • Koolimaja suletakse 20. detsembril kell 14.00.
 • Koolivaheaeg kestab 21. detsembrist 5. jaanuarini.
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistukapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi. Koolimajas toimub suurpuhastus.

 
  

Kauneid jõulupühi ja kosutavat vaheaega!

 
Hugo Treffneri Gümnaasium 2019

 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40