Infoleht 02.12.2019 nr 11

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Joana Jõgelat, kes valiti Eesti Teadusagentuuri tunnustusüritusel Eesti Teadushuvihariduse Liidu poolt loodus- ja täppisteadushariduse valdkonnas aasta täheks;
 • direktor Ott Ojaveeri, keda EV Kaitseministeerium tunnustas kuldrinna-märgiga olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse toetamise eest oma koolis.

Juhtkond tänab

 • õpetaja Siim Oksa ja Ülle Seevrit, huvijuht Uve Saart, väitlejate juhendajat Maarja Tambetit ja inglise keele õpetajaid õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetaja Mari Jõgistet ja arendusjuht Aare Ristikivi maailmahariduse päevade korraldamise eest;
 • kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Aimar Poomi aastapäeva ürituste raames korraldatud spordivõistluste ettevalmistamise ja läbiviimise eest nii õpilastele kui vilistlastele;
 • kohvikute õhtu korraldajaid Kirke Laura Allikut, Mariel Olkoneni ja Teivi Peterselli (kõik 11c) ning nende juhendajat õpetaja Katrin Ojaveeri.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 4. detsembril kell 14.25-21.00 (test sulgub kell 21.00) on 11. klasside õpilastel kohustus sooritada UPT-21 test. Testi ei pea tegema ülikooli juures infootsingu kursuse läbinud õpilased. Kell 14.25-17.30 on võimalik testi sooritada ka koolis II ja III korruse arvutiklassis (206 ja 303). Testi sooritamiseks on aega maksimaalselt 75 minutit.
 • Õnnetund (90 min) toimub neljapäeval, 5. detsembril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 3. detsembril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • II perioodi arvestused toimuvad 9.-13. detsembrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Klassides, kus on 6 arvestust, toimub üks arvestus III perioodi esimestes tundides. III perioodi alguses toimuvad:
  10.c inglise keel õp Erika Hunt
  11.a füüsika õp Siim Oks ja matemaatika õp Ülle Hüva
  11.c bioloogia õp Saima Kaarna
  11.e matemaatika õp Ave Külter
  Arvestuse täpne aeg antakse teada 13. detsembril, kui valmib III perioodi tunniplaan.
  12. klasside eesti keele arvestus (proovieksam) toimub reedel, 6. detsembril kell 8.00 – 13.00.
  Kooli lõpueksami osana toimub 12.a klassil ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus. 
 • Arvestuste nädalal on meie kooli õpilastel võimalus uisutada Lõunakeskuse liuväljal 9., 11. ja 13. detsembril kell 9.00–11.45. Klassidele kindlaid aegu ei ole määratud, soovitatakse kasutada kõiki pakutud võimalusi! Sellel õppeaastal on uisutamisvõimalus veel üksnes 13. veebruaril. Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
 • CAE eeltest viiakse läbi 12. detsembril ruumis 303​
kell 8.15 – 9.45           11.a, 11.b ja 11.c klasside testile registreerunud õpilased;
kell 10.15 – 11.45       11.d ja 11.e klasside testile registreerunud õpilased.
Eeltestile tulles peab õpilane võtma kaasa kõrvaklapid ning teadma oma isikukoodi ja meiliaadressi.
 • Kolmapäeval, 11. detsembril kell 9.00–13.00 viiakse ruumides 301 ja 302 läbi Saksa keelediplomi eksami suuline osa, mille komisjoni liikmetena osalevad õpetajad Mall Matto ja Aive Roots.
 • III perioodi tunniplaan valmib 13. detsembril ning järgmine infoleht ilmub 16. detsembril.

  III perioodi vabaainete kursused:
  Majandusõpetus 3 õp Ü. Seevri - 227
  Rootsi keel 3 õp K. Punga - 144
  Saksa keel 11 (algajate 2. kursus) õp A. Roots - 202
  Saksa keel 14 (edasijõudnute 5. kursus) õp M. Matto - 204
  Eelpoolnimetatud kursuste tunnid toimuvad esmaspäeval 1. tunni ja kolmapäeval ning neljapäeval 5. tunni ajal. Esimene tund toimub 16. detsembril.
  Keemia ab-kursus õp J. Jõgela - 139
  Kursusel on kohustatud osalema 10. klassi õpilased, kellel keemia esimene kursus ebaõnnestus.
  Prantsuse keel 5 õp K. Rohtsalu - 105
  Prantsuse keele ja keemia ab-kursuse tunnid toimuvad kolmapäeval, neljapäeval ja reedel 5. tunni ajal. Esimene tund toimub 18. detsembril.
  3D modelleerimise ja printimise kursus ja aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused jätkuvad III perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
  Hispaania keele 1. kursus õp Meliton Mateo Krikk algab 2020. a. jaanuaris pärast õpetaja välislähetusest naasmist.

 

Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 5.12
10.e     2. tund saksa keel õp M. Matto - 309/ vene keel õp L. Titova - 302
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
11.d     2. tund informaatika iseseisev töö - 206/ vene keel - õp O. Titova (301)
11.d     3. tund informaatika iseseisev töö - 206/ saksa keel õp M. Matto - 204
11.b     4. tund informaatika jääb ära, joonestamine toimub

reede, 6.12
10.a     1. tund matemaatika õp E. Timak - 213
2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 309; E. Hunt - 308, K. Ojaveer - 204, S. Sagar - 312
3. tund keemia õp E. Paabo - 217
4. tund füüsika õp S. Oks - 213
5. vilistlase tund - 213
10.b     1. tund keemia õp E. Paabo - 217
2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 309; E. Hunt - 308, K. Ojaveer - 204, S. Sagar - 312
3. tund matem.-füüsika pr. õp E. Timak/ M. Reemann - 135/212
4. tund füüsika õp M. Reemann - 135
5. vilistlase tund - 135
10.c     1. tund ajalugu õp I. Pajur - 227
            2. tund keemia õp E. Paabo - 217
            3. tund muusika õp E. Paap - 220
            4. tund matemaatika õp A. Külter - 227
5. vilistlase tund - 227
10.d     1. tund matemaatika õp A. Külter - 141
            2. tund kunst õp P. Beier - 141
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 309, K. Ojaveer - 204, Ü. Roostoja - 308, S. Sagar - 312
            4. tund kirjandus õp K. Soodla - 227
5. vilistlase tund - 141
10.e     1. tund ajalugu õp K. Punga - 144
            2. tund matemaatika õp A. Külter - 144
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 309, K. Ojaveer - 204, Ü. Roostoja - 308, S. Sagar - 312
4. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu - 144
5. vilistlase tund - 144
11.a     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 139
2. tund füüsika õp S. Oks - 139
3. tund kunst õp P. Beier - 139
4. tund bioloogia õp S. Kaarna - 139
5. vilistlase tund - 139
11.b     1. tund bioloogia õp S. Kaarna - 136
2. tund muusika õp E. Paap - 220
3. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
4. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
5. vilistlase tund - 136
11.c     1. tund füüsika õp S. Oks - 225
2. tund matemaatika õp E. Timak - 225
3. tund bioloogia õp S. Kaarna - 225
4. tund eesti keel õp T. Pluum - 225
5. vilistlase tund - 225
11.d     1. tund muusika õp E. Paap - 220
2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein - 202
            3. tund keemia õp J. Jõgeda - 202
            4. tund matemaatika õp E. Timak - 202
5. vilistlase tund - 202
11.e     1. tund kunst õp P. Beier - 203
            2. tund keemia õp J. Jõgeda - 203
3. tund matemaatika õp A. Külter - 203
            4. tund muusika õp E. Paap - 220
5. vilistlase tund - 203
12.a     eesti keele proovieksam - 107, proovieksami juures viibivad
            kell 8.05 - 11.15 õp M. Piirimäe
kell 11.15 - 12.30 õp A. Saarva
kell 12.30 - 13.00 õp M. Piirimäe
12.b     eesti keele proovieksam - 102, proovieksami juures viibivad
kell 8.05 - 11.15 õp T. Pluum
kell 11.15 - 12.30 õp A. Ristikivi
kell 12.30 - 13.00 õp T. Pluum
12.c     eesti keele proovieksam - 221, proovieksami juures viibivad
kell 8.05 - 10.00 õp A. Salo
kell 10.00 – 11.00 õp S. Oks
kell 11.00 – 13.00 õp A. Salo
12.d     eesti keele proovieksam - 105, proovieksami juures viibivad
kell 8.05 – 11.15 õp K. Soodla
kell 11.15 – 12.30 õp T. Jürgenstein
kell 12.30 – 13.00 õp K. Soodla
12.e     eesti keele proovieksam - 221, proovieksami juures viibivad
kell 8.05 – 10.00 õp A. Salo
kell 10.00 – 11.00 õp S. Oks
kell 11.00 – 13.00 õp A. Salo

Olümpiaadid ja võistllused

 • 23.-24. novembril Pärnus toimunud kesk- ja põhikoolide Eesti meistrivõistlustel väitluses (I etapp) saavutasid mitmed HTG väitlejad tihedas konkurentsis auhinnalisi kohti.
  Üldarvestuses võitis tiim, kuhu kuulusid Markus Laanoja (12.d), Ellinor Sutt (TIK) ja Kätriin Pullerits (12.e). Markus oli ka turniiri parim kõneleja, Kätriin saavutas individuaalses arvestuses 5. koha. Finaalvoorudesse pääses ka tiim koosseisus Elisabeth Eerme, Eliise Virumäe (mõlemad 11.e) ja Eva Maria Ilves (11.b).
  133 väitleja hulgas kuulusid 20 parema hulka veel Juudit Lindsalu (12.d, 11. koht), Marta Margareeta Bender (10.e, 12. koht), Kaur Hannes Käämbre (10.b, 14. koht) ja Sofia Simone Lammas (10.e, 16. koht). Algajate arvestuses saavutas Siim Kolberg (10.c) 4. koha. Kokku osales HTGst 17 väitlejat.
 • 25. novembril toimunud mälumängus „Inglise keelt kõnelevad maad“ osales meie koolist 2 võistkonda. 10. klassi võistkonda kuulusid Hanna Liisa Hõim (10.d), Eggert Fredrik Lundblad (10.e), Maarja Mets (10.c) ja Kärt Sõõru (10.b). 11. klassi võistkond koosseisus Kristjan Kruk (11.d), Orm Mõru, Joel Ruuben Seene ning Susann Vahrušev (kõik 11.e) saavutas 14 võistkonna hulgas 2. koha.
 • 30. novembril toimus Värskas õpilasfirmade laat, kus osales 34 õpilasfirmat. Ôpilasfirma Baik, koosseisus Sarah Maasikmets (11.c), Karel Somelar ja Ingemari Org (mõlemad 11.a), sai innovatsioonipreemia. Õpilasfirmale Münt - Marilin Berg, Eva Maria Ilves (mõlemad 11.b), Aksel Joonas Reedi (11.a) ja Märten Kala (11.c) - omistati parima müügistrateegia preemia.

Konkursid

Teated

 • 21. novembril toimunud rahvuskohvikute õhtu jooksul koguti kokku 1138,03 eurot, mis läheb 1. tüüpi diabeeti põdevate laste toetuseks sihtasutusele Lastefond. Korraldajad tänavad kõiki kohvikute päeva külastajaid ja kohvikute pidajaid!
 • 27. novembril kohtusid 12.c ja 12.d klassi õpilased Contra alias Margus Konnulaga, kes rääkis tõlkimisest, Nora Ikstena teosest „Emapiim“, läti keelest ja luuletamisest. Samuti jagas kirjanik lugemissoovitusi ning luges ette oma luuletusi.
 • 28. novembril viis 12.e klassiga korruptsiooniteemalise töötoa läbi Keskkriminaalpolitsei ametnik Remo Perli.
 • Teisipäeval, 3. detsembril räägib ajalooringis ajaloodoktor Kaarel Vanamölder teemal „Kui vana on Tartu Ülikool aastal 2019?“ Juttu tuleb ülikoolist ja üliõpilastest, nende kommetest ning traditsioonidest ülikoolilinnas Tartus. Kohtumine on pühendatud rahvusülikooli 100. sünnipäevale. Ajalooring alustab kell 16.00 klassiruumis 141.
 • Kolmapäeval, 4. detsembril kell 14.25 räägib kooli vilistlane ja Edinburghi Ülikooli õpilane Johannes Vallikivi auditooriumis (221) õpingutest ja eluolust Suurbritannias. Kuulama on oodatud gümnasistid, kes soovivad saareriigis õppimise, eriti kandideerimise, rahastamisvõimaluste ja olustiku kohta rohkem teada saada.
 • Neljapäeval, 5. detsembril toimub 5. tunni ajal aulas aktuse peaproov kooli näiteringi õpilastele ja segakoor Anima lauljatele.

Õpilased

 • Täname Stella Saksa (10.d) kooli tänu- ja kiituskirja ideekavandi konkursil osalemise eest.
 • Teisipäeval, 26. novembril osalesid Annika Arrak, Andreas Eskor, Säde Liis Nelke, Ethel Uibo (kõik 12.b) ning Heili Aavola (12.c) Tartu Linnaraamatukogu korraldatud kodanikupäevale pühendatud inimõiguste teemalises arutelus Tallinna Ülikooli tudengitega.
 • 22 õpilast 11.a ja 11.b klassist osalesid 29. november – 1. detsember Tallinnas toimunud Robotex’i võistlusel.
 • Laupäeval ja pühapäeval (30.11.-01.12.) osales Tantsutaldade esindusrühm Ilma Adamsoni juubelikontserdil Aleksela Kontserdimajas ja tema tantsude võistutantsimisel Viimsis.

Õpetajad

 • 20. novembril toimunud teadus-kommunikatsiooni konverentsil „Eesti teab? Eesti teab!“ tunnustasid Eesti teadushuvihariduse liit (TEAHU) koos partneritega loodus- ja täppisteadushariduse ja -tegevuse (LTT) silmapaistvamaid inimesi ja algatusi. LTT aasta täheks valiti TÜ Teaduskooli, HTG ja Veeriku kooli keemiaõpetaja Joana Jõgela.
 • 5. detsembril osaleb koolitusel õpetaja Anneli Mägi, 6. detsembril õpetajad Ljubov Titova ja Olga Titova.
 • Infojuht Heivo Kikkatalo on töölt eemal 11.-13. detsembril.
 • Õpetajate koolitustund toimub 10. detsembril kell 8.15–11.45 auditooriumis.

Sport

 • Viktoria Kleer Kliimand (11.d) saavutas tennise ITF-i juunioride 5. kategooria turniiril Nastolas paarismängus II koha ja tüdrukute üksikmängus III koha.
 • Kooli spordinädal lõppes järgmiste tulemustega: saalihoki välkturniiri võitis 12.c klass, korvpallis oli parim 11.b klass, ja võrkpallis 12.b klass. Korvpalli kaugvisked võitsid Johanna Karp (10.c) 5,8 m ja Paul Jürgens (10.a) 8 m. Õpilaste ja õpetajate vahelises saalihokis võitis 12. klassi võistkond õpetajaid 3:1, 11. klass ja 10.  klass pidid tunnistama õpetajate paremust tulemusega 6:4 ja seega kuulus üldvõit seekord õpetajatele 13:11.
 • 38. vilistlasturniiril korvpallis osales 14 võistkonda, võitis 2015. aasta lennu võistkond, teise koha saavutas 2005. aasta lend ja kolmanda koha 2010. aasta lend.
 • 4. vilistlasturniiril saalihokis osales 9 võistkonda, võitjaks tuli 2017. aasta lennu võistkond, teiseks jäi 2009. aasta lend ja kolmandaks 2018. aastal lõpetanud.
 • HTG välkmaleturniiri 2019 võitis Mihkel Tiks (12.a). Teise koha saavutas Hannes Kraavi (12.b) ja kolmanda koha sai Hannes Sidorov (10.b). Palju õnne võitjatele!

Söökla teated

 • Õpilastele valmistatakse koolitoit lähtudes päeva korraldusest: kellaajaliselt toiduvahetundideks ja selleks ajaks kavandatud sööjate arvudest klasside kaupa. Koolitoitu väljastatakse õpilaspileti alusel ainult toiduvahetundidel. Pärast 4. õppetundi on võimalik koolitoidu ülejäägi olemasolul einestada õpilastel, kes on käinud samal päeval toiduvahetunnil õpilaspileti alusel söömas. Sellest tulenevalt ei väljastata registreeritud koolitoitu väljaspool toiduvahetunde.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 9.30–15.00


Kooli 136. aastapäev

Esmaspäeval, 2. detsembril kell 16.00
kooli ajaloo viktoriin 10. klasside õpilastele muusikaklassis (5-liikmelised võistkonnad).
Neljapäeval, 5. detsembril kell 18.00
137. aastapäeva balli peremehe ja perenaise valimised võimlas.
Reedel, 6. detsembril
kell 8.15 - ÕK esindus ja kooli juhtkond viivad lilled ning küünlad Hugo Treffneri hauale ja ausambale.
10. ja 11. klasside päevaplaan:
1. tund   08.05 – 08.50
2. tund   09.00 – 09.45
3. tund   10.15 – 11.00
4. tund   11.30 – 12.15
12.25 – 13.25 vilistlaste loengud klassides
12. klasside päevaplaan:
Abituriendid kirjutavad sel päeval proovikirjandit kella 8.00 – 13.00ni.
13.30–14.45 pidulik AKTUS aulas (aktus on kohustuslik 10. klasside õpilastele ja korraldavale 12.b klassile, teistele on see vabatahtlik. Aktusele on palutud ka kõik endised ja praegused õpetajad ning vilistlas- ja hoolekogu liikmed).
Pärast aktuse lõppu teevad aula korda ning jäävad majja balliks valmistuma 11.a klassi õpilased.
NB! Õpilased, kelle kasutuses on metallist riidekapid (kõik 11ndikud ja 10.a ning 10.b klass), peavad need reedel, 6. detsembril pärast koolipäeva lõppu oma asjadest tühjaks tegema, ukse lukust lahti jätma ning võtme endaga kaasa võtma – need kapid lähevad balli ajal külaliste garderoobidena käiku.
 
Vilistlastunni esinejad ja teemad:
10.aKaspar Korjus (vil 2007) “Minu ootused Sinu järgnevale 40 aastale”.
10.bIndrek Ulst (vil 2004) “15 aastat Treffneri lõpetamisest” - Tagasivaade ja peegeldus sellest, kuidas HTG minu elu ja valikuid 15 aastat pärast lõpetamist mõjutanud on.
10.cUku-Laur Tali (vil 2011) “Tehisintellekt meditsiinis”. Oma loengus käsitlen meditsiini valdkonda laiemalt.
10.dAve Taavet (vil 2007) “Nalja kah!” - Karikaturisti elukutseni jõudmisest, selle kohast ühiskonnas, erinevatest huumoriloome-mehhanismidest, karikatuurižanri eripärast ja tsensuurist.
10.eRobin Saluoks (vil 2014) „Kuidas teha äri viisil, mis oleks loodusele parim“.
11.aSigrid Laas (vil 2010) “Kuidas saab moos kommi sisse?” ehk toidutööstuse telgitagused.
11.b - Madis Hurt (vil 2010) “Arstiks saamisest ja arstiks olemisest” - Kuidas oli õppida arstiteadust Tartu ülikoolis, mis tunne on töötada kahel pool Soome lahte ja ka sellest, millisel moel on arstiamet mõjutanud minu maailmapilti.
11.cKadri Haljas (vil 2007) „Tervisevaldkonna teadusest ja innovatsioonist“ - Räägin, sellest, et teaduspõhiste lahenduste väljatöötamine ja valideerimine ei pea toimuma ainult akadeemias ning isiklikest kogemustest akadeemia ja ettevõtluse kombineerimise osas, samuti peatun teaduse ja ettevõtluse kokkupuutepunktidel.
11.dKaren Burns (vil 2005) „Ringiga ettevõtjaks - kuidas ma lubasin mitte kunagi start uppi tööle minna ja nüüd olen ühe omanik.“ - Näpunäiteid ettevõtluse ja palgatöö vahest, kuidas raha tõsta, mis oskused on olulised. Sissejuhatuseks räägin ka oma varasema Hollywoodi ja Lähis-Idas elamise kogemuse üle.
11.eLiisa Tagel (vil 2006) „Vabandamistest“. Vabandamine on hea lihtne võimalus kõike parandada ja samas väga raske kunst. Kes üldse on sellega edukalt hakkama saanud? Millal ei ole vabandada teps mitte vaja? Äkki on see mõnikord täiesti vale? Vaatame, kuidas paistavad suured vabandused ajakirjaniku ja suhtekorraldaja pilgu läbi, räägime ka igapäevasest vabandamisest. 
 
Laupäeval, 7. detsembril:
kell 9.00
11.a õpilased ja klassijuhataja Aimar Poom on koolimajas ning teevad ettevalmistusi õhtuseks balliks
kell 18.00
avatakse ballikülalistele koolimaja uksed
kell 19.00
algab 136. aastapäeva ball „Maffia“
 
Pääsmed:
õpilastele (25. nov. – 6. dets.) – 8€; (7. dets.) – 12€;
vilistlastele (25. nov. – 6. dets.) – 10€; (7. dets.) – 15€.
 
Pääsmeid saab osta kooli kantseleist (vilistlased) ja huvijuhi kabinetist (õpilased ja vilistlased).
 

Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40