Infoleht 18.11.2019 nr 9

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Õpetaja Ülle Seevrit ja väitlejate juhendajat Maarja Tambetit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Õpetajad teatavad I perioodi järelarvestuste hinded ja märgivad need Stuudiumisse hiljemalt teisipäeval, 19. novembril.
 • Kolmapäeval, 20. novembril on UPT-20 tööde esitamise tähtaeg III kaitsmiseks.
 • Õnnetund (45 min) toimub kolmapäeval, 20. novembril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 18. novembril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Neljapäeval, 21. novembril toimub Nõo Reaalgümnaasiumis viie kooli – Tartu Tamme ja M. Härma gümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi, Nõo reaalgümnaasiumi ja meie kooli võistkondade kohtumine matemaatikas. Meie võistkond koguneb viimaste juhiste saamiseks õpetajate toas (208) teisipäeval, 19. novembril pärast 4. tundi kell 14.15.
 • Neljapäeval, 21. novembril on 12. klassidel töövarjupäev. Kõikidel abiturientidel palutakse hiljemalt esmaspäeval (18. nov.) Stuudiumis ära märkida, kelle töövarjuks nad lähevad. Kes Stuudiumisse midagi ei märgi, peab neljapäeval koolis olema.

Muudatused tunniplaanis

 • 20. novembrist muutub tunniplaan.
  Humanitaarsuuna
  10. klassil lõpeb muusika 1. kursus ning algab inimeseõpetuse 1. kursus;
  11. klassil algab muusika 2. kursus;
  12. klassil lõpeb filosoofia 1. ja algab filosoofia 2. kursus.
  Loodussuuna
  10. klassil lõpeb inimeseõpetuse 1. kursus ja algab muusika 1. kursus;
  11. klassil algab keemia praktikumi 2. kursus;
  12. klassil jätkub õppetöö endise tunniplaani alusel.
   
  Reaalsuuna
  10. klassil lõpeb matemaatika praktikumi 1. kursus ning algavad füüsika praktikumi 1. ja matemaatika praktikumi 2. kursus;
  11. klassil lõpeb matemaatika praktikumi 3. kursus ning algavad füüsika praktikumi 2.  ja matemaatika praktikumi 4. kursus;
  12. klassidel jätkuvad matemaatika praktikumi 5. ja füüsika praktikumi 3. kursus.
  Füüsika praktikumi 3. kursus toimub alates 20. novembrist õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ füüsikahoones Physicum, mis asub aadressil W. Ostwaldi 1 ja kuhu saab sõita linnaliinibussidega nr 1 ja 8. Bussid väljuvad Kaubamaja juurest, buss nr 1 Kesklinna IV peatusest ja nr 8 Kesklinna V peatusest ning sõita tuleb Soinaste II peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad väljumisajad vastavalt praktikumi algusajale on:
  buss nr 1 kell 11.02, 11.12, 11.22, 12.52, 13.02 või 13.12;
  buss nr 8 kell 11.17 või 13.17.
  Täpsem info ja kokkulepped õpetaja Siim Oksalt.
  Lõppevate kursuste hinded märgitakse Stuudiumis II perioodi hinnete tabelisse.

 

 • Tunniplaani muudatus alates 20. novembrist kuni perioodi lõpuni:
  esmaspäev
  10.a     4. tund matem.-füüsika praktikum õp E. Timak/M. Reemann - 135/212
  10.b     3. tund matem.-füüsika praktikum õp E. Timak/M. Reemann - 135/212
  11.b     5. tund matem.-füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann - 136/212
  11.e     5. tund muusika õp E. Paap - 220
  teisipäev
  10.c     5. tund muusika õp E. Paap - 220
  10.d     5. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
  10.e     3. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
  11.a     2. tund matem.-füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann - 136/212
  11.c     5. tund keemia praktikum õp E. Paabo/ J. Jõgela - 216
  11.d     3. tund muusika õp E. Paap - 220
              5. tund matemaatika õp E. Timak - 135
  12.a     3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
  5. tund matem.-füüsika praktikum - õp K. Puurand/S. Oks – 202/TÜ
  12.b     4. tund matem.-füüsika praktikum - õp K. Orav-Puurand/S. Oks - 202/TÜ
  kolmapäev
  10.c     4. tund muusika õp E. Paap - 220
  neljapäev
  11.a     4. tund matem.-füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann - 136/212
  11.b     3. tund matem.-füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann - 136/212
  12.a     2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
  4. tund matem.-füüsika praktikum - õp K. Orav-Puurand / S. Oks – 217/TÜ
  12.b     3. tund matem.-füüsika praktikum - õp K. Orav-Puurand/S. Oks – 202/TÜ
  reede
  10.a     1. tund matem.-füüsika praktikum õp E. Timak/M. Reemann - 135/212
  10.b     3. tund matem.-füüsika praktikum õp E. Timak/M. Reemann - 135/212
  10.d     4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
  10.e     3. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
  11.c     4. tund keemia praktikum õp E. Paabo/ J. Jõgela - 216
  11.d     3. tund muusika õp E. Paap - 220
              4. tund eesti keel õp K. Soodla - 105
  11.e     4. tund muusika õp E. Paap - 220

 

 • Ühekordsed muudatused tunniplaanis:
  teisipäev, 19.11
  10.a     1. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
  5. tund keemia õp E. Paabo - 217
  10.b     3. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
  4. tund keemia õp E. Paabo - 227
  10.c     1. tund kehaline kasvatus
  10.e     1. tund muusika õp E. Paap - 220
  3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
  12.d     1. tund füüsika õp J. Paaver - 217
  kolmapäev, 20.11
  11.b     2. tund muusika õp E. Paap - 220
  neljapäev, 21.11
  10.b     4. tund ajalugu õp I. Pajur - 107
  10.c     3. tund ajalugu õp I. Pajur - 107
  10.c     4. tund muusika õp E. Paap - 220
  10.e     2. tund saksa keel õp M. Matto 309/ vene keel õp L. Titova - 302
  4. tund prantsuse keel (kontrolltöö) õp K. Punga - 221
  11.a     4. tund füüsika praktikum kogu klassiga õp M. Reemann - 213
  11.b     3. tund füüsika praktikum kogu klassiga õp M. Reemann - 213
  11.c     3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp Ü. Roostoja - 309
              4. tund füüsika õp S. Oks - 135
  11.d     3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp Ü. Roostoja - 309
  11.e     3. tund muusika õp E. Paap – 220
  12. klasside päevakava (töövarjupäev) selgub teisipäeval, 19. novembril. Teade edastatakse õpilastele Stuudiumi kaudu.
  PK4    5. tund prantsuse keele 4. kursuse tund toimub reedel, 22.11
  reede, 22.11
  10.c     1. tund bioloogia õp O. Maidre - 107
              3. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
  10.d     1. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227          
              3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
  12.e     4. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
  PK4    5. tund prantsuse keele 4. kursus õp K. Rohtsalu - 139

 

Olümpiaadid ja võistllused

 • Laulukonkursil „Lauluragin 2019“ saavutasid duettide arvestuses teise koha Paul‑Bryan Tanilsoo ja Viivi-Maria Tanilsoo (mõlemad 11.a).
 • Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) linnavõistlusel „Linnas on ajalugu“ Tartu koolide õpilastele (gümnaasiumi astmes 23 võistkonda) said 2. koha Robin Aus ja Robin Aleks Kavald ning 3.-5. koha Keidi Kaasik, Robert Petrov ja Sarah Tali (kõik 10.c).
 • 9.-10. novembril toimus meie koolis seni suurima briti parlamentaarses formaadis peetav algajate väitlusturniir, kuhu tulid kokku nii kooli- kui ka üliõpilased kõikjalt üle Eesti - kokku üle 100 inimese. Tihedale konkurentsile vaatamata olid treffneristid edukad. 
  Turniiri võitis 12.e klassi õpilane Kätriin Pullerits koos vilistlase Brett-Peter Rästasega. Kätriin Pullerits tituleeriti ka parimaks algajaks kõnelejaks. 10.e klassi õpilased Sofia Simone Lammas ning Marta Margareeta Bender moodustasid parima kahest algajast koosneva tiimi, saavutades üldarvestuses 5. koha 26 tiimi hulgas. Marta Margareeta Bender saavutas algajate kõnelejate arvestuses 4. koha ning Sofia Simone Lammas 6. koha. 10.e klassi esindasid turniiril veel Jaak Sootak ja Kaur Rajamäe‑Volmer. 10.b klassist oli võistlustules Kaur Hannes Käämbre, 10.d klassist Breca Borga, 11.d klassist Eliise Virumäe ning 11.b klassist Eva Maria Ilves. Turniiri peakohtunikud olid Markus Laanoja 12.d klassist ning vilistlane Tuule Sõber.

Teated

 • Esmaspäeval, 18. novembril kell 18.00 lähevad etiketiõpetuse raames pidulikule õhtusöögile restorani Vilde ja Vine 10.c klassi õpilased.
 • Teisipäeval, 19. novembril kell 15.45 on kõikide klasside klassivanemad ja õpilaskogu esindajad oodatud klassivanemate ümarlauale, mis toimub raamatukogu lugemissaalis. Eelnevalt on klassides palve arutleda teemal: põhikooli ja gümnaasiumi erinevused. Mis oli minu jaoks gümnaasiumis õpinguid alustades kõige raskem.
 • 19. novembril teisel pikal vahetunnil (12.30‑13.00) on kõik KOKOKO-l osalenud õpilased oodatud raamatukokku, et süüa koos kringlit ja vahetada mõtteid toimunud kohtumise üle.
 • 19. novembril räägib ajalooringis vilistlane Kristjan Pärn teemal „Külma sõja lõpp kirjanduses“. Ajalooõppejõud Kaarel Piirimäe jagab soovitusi külma sõja parimatest kajastustest ning juttu tuleb ajaloo õppimisest Tartu Ülikoolis. Ajalooring alustab kell 16.00 klassiruumis 141.
 • 21. novembril kell 18.00 algavad 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate koosolekud järgmistes klassiruumides:
  11.a – klassijuhataja Aimar Poom – 139
  11.b – klassijuhataja Anneli Saarva – 144
  11.c – klassijuhataja Eha Paabo – 227
  11.d – klassijuhataja Anneli Mägi – 202
  12.a – klassijuhataja Marcus Hildebrandt – 105
  12.b – klassijuhataja Katrin Ojaveer – 141
  12.c – klassijuhataja Saima Kaarna – 105
  12.d – klassijuhataja Mall Matto – 203
  12.e – klassijuhataja Ljubov Titova – 102

  Kella 17.00–18.00 on vanematel võimalus vestelda aineõpetajatega, kes ootavad vanemaid järgmistes ruumides:
  Priidu Beier 104
  Marcus Hildebrandt 221
  Erika Hunt 221
  Ülle Hüva 136
  Joana Jõgela 216
  Toomas Jürgentein 203
  Saima Kaarna 225
  Mall Matto 204
  Anneli Mägi 206
  Katrin Ojaveer 221
  Siim Oks 213
  Eha Paabo 217
  Eve Paap 220
  Jaan Paaver 214
  Indrek Pajur 141
  Monika Piirimäe 107
  Tiina Pluum 102
  Aimar Poom 228
  Kristiina Punga 144
  Madis Reemann 212
  Aare Ristikivi 141
  Ülli Roostoja 221
  Anneli Saarva 228
  Sandra Sagar 221
  Age Salo 107
  Karin Soodla 105
  Ehtel Timak 135
  Ljubov Titova 302
  Olga Titova 301

 

 • Reedel, 22. novembril toimub 5. tunni ajal auditooriumis kolmas ehk viimane kooli ajaloo loeng 10. klassidele.
 • Segakoor Anima laululaager algab reedel, 22. novembril kell 16.00 ja lõppeb laupäeval, 23. novembril kell 15.00.

Õpilased

 • 13. novembril külastas 11.b klass Eesti suurimat ja vanimat kondiitritööstusettevõtet „Kalev“ ning tutvus põhjalikult Tallina Lennujaama maapealse töökorraldusega. Infotiheda päeva lõpuks kinnitati keha Ülemiste keskuses äsjaavatud kiirtoiduketis KFC.

Õpetajad

 • 19. novembril on õpetaja Ott Maidre seotud tööülesannetega põhitöökohal Tamme gümnaasiumis ning õpetaja Ülle Seevri on kutsutud haridusministri poolt parimate õpilasfirmade juhendajate vastuvõtule, matemaatikaõpetajad Ülle Hüva, Ave Külter, Kerli-Orav Puurand ja Ehtel Timak lähevad 21. novembril pärast 2. tundi Nõo Reaalgümnaasiumisse VKV võistlustöid parandama. Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa on koolitööst eemal 19.-30. novembrini, teda asendab õpetaja Kristiin Rohtsalu. Õpilasnõustaja Trine Uusen osaleb 21.‑22.  novembril koolitusel. Õppealajuhataja Aime Punga viibib korralisel puhkusel 25. novembrist 2. detsembrini.
 • 25. novembril on arstikabinet suletud, kuna kooliõde Jaanika Saarepuu osaleb koolitusel.

Sport

 • Eesti asutuste meistrivõistlustel „Kuldpall 2019“ saavutasid HTG õpetajad saalihokis hinnalise 4. koha.


Kooli 136. aastapäeva tähistamine

esmaspäeval, 25. novembril
kell 16.00
saalihoki välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis

teisipäeval, 26. novembril
kell 16.00
SOPS (korvpalli kaugvisked) – individuaalvõistlus kõigile soovijatele
kell 16.30
korvpalli välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis

kolmapäeval, 27. novembril
kell 16.00
saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 3x20 minutit

neljapäeval, 28. novembril
kell 16.00
võrkpalli välkturniir 3T+3P ühe miinuse süsteemis

reedel, 29. novembril
kell 17.00
algab vilistlasturniir korvpallis

laupäeval, 30. novembril
kell 10.00
jätkub vilistlasturniir korvpallis ja
kell 12.00
algab 2010. ja 2020. aasta lendude kohtumine auditooriumis

pühapäeval, 1. detsembril
kell 10.00
algab vilistlasturniir saalihokis.
Aastapäevaball (korraldaja 11.a klass), mille teemaks on „Maffia“, toimub laupäeval, 8. detsembril kell 19.00 koolimajas. Uksed avatakse kell 18.00.
Pääsmed:
õpilastele (25. nov.–6. dets.) – 8€; (7. dets.) – 12€;
vilistlastele (25. nov.–6. dets.) – 10€; (7. dets.) – 15€.
Õpilased saavad pääsmeid osta huvijuhi käest.
 

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele detsembrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  tava- ja taimetoit 14 päeva x 0.70 eurot = 9.80 eurot, poisteportsjon 14 päeva x 1.05 eurot = 14.70 eurot;

* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 9 päeva x 0.70 eurot = 6.30 eurot, poisteportsjon 9 päeva x 1.05 eurot = 9.45 eurot.

 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Toitlustamist ei toimu 20. detsembril.

Eelteated

 • 27.-29. novembril toimuvad koolis maailmahariduse päevad.
 • 27. novembril toimub Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis Saksa Keelediplomi eksami kirjalik osa. Täpsemat infot jagab saksa keele õpetaja Mall Matto.
 • 28. novembril kell 8.00­11.00 toimub ruumis 221 keemiaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info keemiaõpetajatelt.
 • CAE eeltestile registreerus 11.a - 12 õpilast, 11.b - 11 õpilast, 11.c - 12 õpilast, 11.d - 16 õpilast, 11.e - 15 õpilast ning 1 õpilane 12.d ja 1 õpilane 12.e klassist. Eeltesti viivad läbi inglise keele õpetajad arvestuste nädalal, 12. detsembril. Eeltestile tulles peab õpilane võtma kaasa kõrvaklapid ning teadma oma isikukoodi ja meiliaadressi.
Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40