Infoleht 11.11.2019 nr 8

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • kõiki humanitaarainete õpetajaid ja vilistlast Juhani Püttseppa, kes valmistasid ette õpilasi kolme kooli kohtumiseks Tallinnas;
 • õpetaja Kristiina Pungat, kes organiseeris õpilastele filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ kinokülastuse;
 • kooli medõde Jaanika Saarepuud doonoripäeva organiseerimise eest.

Õppetöö

 • Läheneb UPT-20 tööde esitamise tähtaeg III kaitsmisele. Neljapäeval, 14. novembril on huvilistel võimalus saada arvutialast või sisulist konsultatsiooni UPT koordinaatoritelt, oma osalussoov tuleb registreerida Moodle kursusel hiljemalt 13. novembril kell 16.
 • Jätkuvad I perioodi järelarvestused.
  esmaspäev, 11.11
  kell 16.00        ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 141
  kell 16.00        geograafia õp Ü. Seevri - 227
  kell 16.00        bioloogia õp O. Maidre – 227
  teisipäeval, 12.11
  kell 15.45 toimub ruumis 107 õnnetund, kus saavad kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku.
   
 • 14. novembril kell 11.15-14.15 (NB! Kellaaeg on muutunud!) toimub ruumis 221 füüsikaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info füüsikaõpetajatelt. Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad I söögivahetunnil, enne ülesannete lahendamist.
 • Reedel, 15. novembril toimub 5. tunni ajal 31. oktoobril ära jäänud prantsuse keele tund õp T. Niitvägi-Hellamaa asendustund.
 • Sellel õppeaastal alustas TÜ Teaduskoolis õpinguid 29 meie kooli õpilast, kes osalevad kahekümne kahel erineval kursusel. Teaduskoolis läbitud kursus arvestatakse kooli lõpetamiseks vajalike kursuste hulka, kui läbitud kursuse (Teaduskool väljastab tunnistuse) maht on vähemalt 1,5 EAP.
 • 31. oktoobrist 1. novembrini toimus Kurgjärvel matemaatika laager, kus lisaks õpetajatele esinesid TÜ teaduskooli lektor Raili Vilt, kooli vilistlane Maret Sõmer (2018) ja 12.a klassi õpilane Artur Avameri. Laagri võistluse korraldasid Mark Theodor Jalakas ja Aleksander Kattel (mõlemad 11.a).
 • 5. novembril saadeti 12. klasside õpilastele Stuudiumi suhtluse kaudu tähtis teade CAE eksami kohta (november 2019). Kõik CAE-le registreerunud õpilased peaksid kogu info (kaasa arvatud lingitud materjal) hoolikalt läbi lugema.

 

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 11.11
11.d     5. tund informaatika tund jääb ära, vene keele tund toimub.
teisipäev, 12.11
10.a     3. tund füüsika õp J. Paaver - 213
10.b     1. tund geograafia õp Ü. Seevri - 139
10.c     2. tund geograafia õp Ü. Seevri - 141
10.e     3. tund geograafia õp Ü. Seevri - 141
4. tund inglise keelõp K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. K. Punga - 144
11.c     2. tund füüsika õp M. Reemann - 213
12.a     1. tund füüsika õp M. Reemann - 213
12.b     2. tund matem./füüsika praktikum õp K. Orav-Puurand/M. Reemann - 202/212
3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp M. Hildebrandt - 309
4. tund eesti keel koos 12.c klassiga õp T. Pluum/A. Salo - 102/107
kolmapäev, 13.11
10.a     2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Poom - 228
3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 135
10.b     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 135
10.e     2. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp E. Hunt - 204
11.b     tunde ei toimu, klass on õppekäigul
11.d     1. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Poom - 228
12.b     4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 202
12.c     2. tund eesti keel koos 12.b klassiga õp T. Pluum/A. Salo - 102/107
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 202
12.e     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 136
neljapäev, 14.11
10.a     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 217
10.b     3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 217
11.a     2. tund füüsika õp J. Paaver - 139
12.a     1. tund füüsika õp J. Paaver - 139
12.b     2. tund inglise keel õp K. Ojaveeri tundi asendab õp M. Hildebrandt - 225
reede, 15.11
10.b     1. tund füüsika õp M. Reemann - 217
4. tund keemia õp E. Paabo - 217
PK2    5. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa - 139
esmaspäev, 18.11
11.b     4.-5. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
12.e     3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
            4. tund filosoofia õp T. Jürgenstein - 203

Olümpiaadid ja võistllused

 • Reedel, 8. novembril toimus meie koolis küberturbevõistlus μCTF, millel osales võistlejaid erinevatest Tartu koolidest, lisaks Nõo Reaalgümnaasiumist ja Laagri Koolist. Parima tulemuse meie kooli õpilastest saavutas 12.a klassi võistkond koosseisus Artur Avameri, Ingvar Drikkit ja Martin Kõnnussaar.

Konkursid

 • 15. novembrini on võimalik osaleda informaatikaviktoriinil Kobras. Osalemise soovist palume teada anda õp Anneli Mägile. Täpsem info võistluse ja ülesannete kohta on leitav aadressilt kobras.eio.ee.
 • Õpilasi oodatakse ootama vee-alaste uurimistööde konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 9. märts 2020, täpsem info http://okokratt.ee.

Teated

 • Õppeaasta jooksul Tartu Ülikooli teaduskooli poolt korraldavate õpilasvõistluste tulemused avalikustatakse TÜ teaduskooli ja olümpiaadide kodulehtedel. Täpsemalt on kõigest kirjutatud lehel: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/andmekaitse-nouded. Lisainfot saab küsida e-kirjaga: teaduskool@ut.ee.
 • Teisipäeval, 12. novembril tulevad ajalooringi külla Tartu Ülikooli ajalootudengid, kes viivad lähiajaloo seminarid läbi meie õpilaste seltsis. Tanel Sits tutvustab teemat „Kas revolutsiooni saatus otsustati tänavatel või võimukoridorides? Ida-Euroopa näitel“ ja Liisa Lail „Eesti kodakondsuspoliitika mõju Eesti välis- ja julgeolekupoliitikale“. Tulge kindlasti kuulama, mõtlema ja küsimusi esitama! Ajalooring alustab kell 16.00 klassiruumis 141.
 • Reedel, 15. novembril kell 14.25 algab auditooriumis 2. kooli ajaloo loeng 10. klassidele.
 • 18. nov kell 16.00 on õpetajate toas 11. ja 12. klasside juhatajate koosolek.
 • SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tänab kõiki, kes käisid 7. novembril kooli aulas verd andmas ja samuti neid, kellel oli tahe seda teha, kuid mingil põhjusel ei sobinud doonoriks. Kokku saadi verd 20-lt isikult, kõige rohkem käidi verd andmas 12.e klassist, õpetajaid esindasid Ave Külter ja Aimar Poom. Järgmine doonoripäev koolis toimub aasta pärast.

Õpetajad

 • Õpetaja Anneli Mägi on haigestunud, õpetaja Siim Oks osaleb koolitusel 11.-14. novembrini, õpetaja Katrin Ojaveer ja direktor Ott Ojaveer viibivad 12.-15. novembrini eelmisel õppeaastal Euroscola konkursi võitnud õpilaste grupiga preemiareisil Strasbourgis. 13. novembril sõidab õpetaja Anneli Saarva 11.b klassiga õppekäigule ning 15.-16. novembril osalevad füüsikaõpetajate sügisseminaril õpetajad Jaan Paaver ja Madis Reemann. Õpetaja Eve Paap viibib õpilastega 18. novembril hääleseade koolitustunnis.

Sport

 • HTG õpetajate ning HTM-i töötajate sõprusmängu saalihokis võitsid seekord meie õpetajad tulemusega 28:15.

Eelteated

 • Teisipäeval, 19. novembril kell 15.45 on kõikide klasside klassivanemad ja õpilaskogu esindajad oodatud klassivanemate ümarlauale. Eelnevalt on klassides palve arutleda teemal: Põhikooli ja gümnaasiumi erinevused. Mis oli minu jaoks gümnaasiumis õpinguid alustades kõige raskem.
 • 20. novembrist muutub tunniplaan. Lõpeb kahetunniliste kursuste 1. kursus ja algab kahetunniliste kursuste 2. kursus. Tunniplaan uuendatakse stendil ja kodulehel 18. novembril.
 • 21. novembril kell 18.00 algavad 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate koosolekud. Eelnevalt, kell 17.00–18.00 on vanematel võimalus vestelda aineõpetajatega. Täpsem info 18. novembri infolehes.
 • 21. novembril toimub Nõo Reaalgümnaasiumis viie kooli – Tartu Tamme ja M. Härma gümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi, Nõo reaalgümnaasiumi ja meie kooli võistkondade kohtumine matemaatikas. Meie võistkond koguneb viimaste juhiste saamiseks õpetajate toas (208) teisipäeval, 19. novembril pärast 4. tundi kell 14.15.
 • 21. novembril toimub abiturientide töövarjupäev. Üleriigiliselt korraldab töövarjupäeva Junior Achievement, täpsem info https://registreeru.tagasikooli.ee/opilane/tule/. Abikäe on ulatanud ka meie enda vilistlased, kelle pakkumistega saab tutvuda kooli kodulehel oleva lingi kaudu. Kõik 12. klasside õpilased peavad oma valiku märkima hiljemalt 18. novembril Stuudiumis.
Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40