Infoleht 04.11.2019 nr 7

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Õpetajaid Ülle Hüva, Ave Külterit, Kerli Orav-Puuranda ja Ehtel Timakut õpilastele Kurgjärvel matemaatikalaagri korraldamise eest.

Õppetöö

 • Õppeinfosüsteem Stuudium on ametlik keskkond koolidokumentatsiooni täitmiseks ja säilitamiseks. Seega peab Stuudiumis igal õpilasel olema korrektne foto, nii nagu on nõuded fotole isikuttõendava dokumendi korral. Kui keegi õpilastest vahetab Stuudiumis välja esmaselt kooli poolt pandud foto 10. klassi alguses, siis tuleb jälgida, et uus foto vastaks eespool toodud kriteeriumile.
   
 • I perioodi järelarvestused toimuvad 5.-12. novembrini.
  teisipäev, 5.11
  kell 15.50        füüsika õp J. Paaver – 213
  kell 15.50        inglise keel õp E. Hunt ja S. Sagar – 308
  kolmapäev, 6.11
  kell 14.25        vene keel õp L. Titova – 302
  kell 15.45        kunstiajalugu õp P. Beier – 203
  kell 14.25        inglise keel õp M. Hildebrandt – 309
  kell 15.45        saksa keel õp M. Matto - 204
  neljapäev, 7.11
  kell 15.45        ajalugu õp K. Punga – 144
  kell 15.45        eesti keel õp K. Lepajõe - 144
  kell 15.45        matemaatika kõik matem. õpetajad – 221
  reede, 8.11
  kell 14.30        ajalugu õp I. Pajur – 141
  kell 14.30        füüsika õp S. Oks ja M. Reemann – 213
  kell 14.30        keemia õp E. Paabo ja J. Jõgela – 217
  esmaspäev, 11.11
  kell 16.00        ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
  kell 16.00        geograafia õp Ü. Seevri – 227
  teisipäeval, 12.11
  Kell 15.45 toimub ruumis 107 õnnetund, kus saavad lisaks ebaõnnestunud kontrolltöödele ka kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. 10. klasside õpilased, kellel ebaõnnestus eesti keele 1. ja/või keemia 1. kursus on kohustatud läbima vastava aine ab-kursuse. Järelarvestust nimetatud kursuste puhul sooritada ei saa.
  Mitme järelarvestuse aja kokkulangemise korral tuleb õpilasel
  • valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); 
  • teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestust 12. novembri õnnetunnis;
  • registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 8. novembril. Registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
    
 • 11. klassi õpilastel on võimalus sooritada inglise keele CAE rahvusvahelist eksamit 2020. a. kevadel ja samuti ka sügisel, 12. klassi alguses.
  11. klassi õpilased, kes soovivad sooritada CAE eksamit juba sellel õppeaastal (eksam toimub ajavahemikus 30. märtsist - 9. aprillini 2020.a.), peavad II perioodi arvestuste nädalal (täpne aeg teatatakse infolehes) läbima eeltesti (CEPT), mille kohta saadeti Stuudiumis lisainfo oktoobrikuus. Eeltestile saab registreeruda aadressil https://tinyurl.com/cept122019 ning registreerumine lõpeb 10. novembril kell 18.00.
 • Õppealajuhataja ootab kolmapäeval, 6. novembril pärast 4. tundi kell 14.20 ruumis 221 kõiki õpilasi, kes õppeaasta alguses registreerusid hispaania keele kursusele. Kuna kursusele on registreerunud üleliia suur arv õpilasi, tehakse 6. novembril lõplik otsus, kellel registreerunutest on võimalik kursusel osaleda.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 5.11
10.a     2. tund matemaatika õp E. Timak - 135
4. tund ajalugu õp I. Pajur - 203
5. tund matemaatik õp E. Timak - 135
10.b     1.-2. tund füüsika õp M. Reemann - 213
4. tund matemaatika õp E. Timak - 135
11.c     2. tund ajalugu õp I. Pajur - 203
            4. tund füüsika õp S. Oks - 227
12.a     3. tund matemaatika praktikum õp M. Sõmer - 202
5. tund matemaatika õp M. Sõmer - 202
12.b     1. tund matemaatika õp M. Sõmer - 202
4. tund matemaatika praktikum õp M. Sõmer - 202
12.c     5. tund jääb ära
12.e     1. tund ajalugu õp K. Punga - 144
kolmapäev, 6.11
10.b     2. tund keemia õp E. Paabo - 217
10.d     4. tund muusika õp E. Paap - 220
10.e     1. tund muusika õp E. Paap – 220
11.e     3. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 102
12.a     1. tund matemaatika õp M. Sõmer – 202
12.a     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220
12.b     3. tund eesti keel õp A. Salo/T.Pluum - 202/102
12.c     2. tund matemaatika õp M. Sõmer - 202
12.e     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 220
MAJ2 5. tund jääb ära
PK2    5. tund prantsuse keel 2 õp T. Niitvägi-Hellamaa - 141
neljapäev, 7.11
10.a     4. tund füüsika õp S. Oks - 213
10.c     2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
10.d     1. tund matemaatika õp A. Külter – 227
2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
3. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 225
4. tund Elektriteatris vaatab filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp A. Külter
10e      3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
11.a     2. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 136
            3. tund füüsika õp S. Oks - 213
11.d     4. tund Elektriteatris vaatab filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp T. Jürgenstein
11.e     4. tund Elektriteatris vaatab filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp L. Titova/ O. Titova
12.a     2. tund matemaatika praktikum õp Ü. Hüva - 202
3. tund eesti keel õp K. Soodla/ M. Piirimäe - 105/141
            4. tund matemaatika õp M. Sõmer - 217
12.b     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
3. tund matemaatika praktikum õp E.Timak - 202
12.c     1. tund matemaatika õp M. Sõmer - 202
4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom -– 228
12.e     2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
MAJ2 5. tund kokkulepitud õppekäik psühholoog T. Ulst
reede, 8.11
10.a     2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A.  Poom - 228
10.b     2. tund füüsika õp M. Reemann - 227
4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
10.c     1. tund matemaatika A. Külter - 227
10.d     2. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 227
            3. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
10.e     4. tund Elektriteatris film „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ õp K. Punga
11.b     4. tund eesti keel õp K. Soodla - 105
11.d     1. tund keemia õp J. Jõgela - 202
2. tund eesti keel õp K. Soodla -– 105
3. tund keemia õp J. Jõgela - 227
12.a     4. tund Elektriteatris film „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp K. Punga
12.b     1. tund eesti keel õp T. Pluum - 221
2. tund matemaatika õp M. Sõmer - 202
3. tund Elektriteatris film „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp. K. Punga
12.c     2. tund eesti keel kogu klassil õp T. Pluum - 102
3. tund Elektriteatris filmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp K. Punga
12.d     1. tund füüsika õp J. Paaver - 203
3. tund Elektriteatris film „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp K. Punga
12.e     1. tund eesti keel kogu klassil õp T. Pluum - 221
3. tund füüsika õp J. Paaver - 203
4. tund Elektriteatris film „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“ - õp K. Punga
esmaspäev, 11.11
10.a     2. tund füüsika õp M. Reemann - 213
4. tund geograafia õp Ü. Seevri - 135
10.d     5. tund geograafia õp Ü. Seevri - 139
11.a     4. tund füüsika õp M. Reemann - 213
11.c     5. tund füüsika õp M. Reemann - 213

Olümpiaadid ja võistllused

 • 30. oktoobril korraldas KJPG koolide vahelise Eesti teemalise mälumängu (osa võttis 12 võistkonda). HTG võistkond koosseisus Maarja Metsa ja Mari Lepp (mõlemad 10.c), Hanna Liisa Hõim (10.d) ja Kärt Sõõru (10.b) sai III koha.

Konkursid

 • Reedel, 8. novembril kl. 13.00 toimub auditooriumis HTG küberturbevõistlus μCTF. Registreerumine ja täpsem info aadressil: https://forms.gle/p8foLcUqHnYboMjG7
 • Kodanikuhariduse programm Minu Riik kuulutab välja esseekonkursi teemal „Metsa roll minu elus“. Tööde esitamise tähtaeg aadressile info@minuriik.ee on 15. november.
 • Välja on kuulutatud õpilaste teadustööde riiklik konkurss. Tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar, täpsem info https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss.
 • Novembrikuus toimub Poolas võistkondlik matemaatikavõistlus „Balti Tee“. Eesti võistkonna üheks liikmeks on 12.a klassi õpilane Artur Avameri.

Teated

 • Palume kolme kooli kohtumisele sõitvatel õpilastel koguneda esmapäeval, 4. novembril kell 15.50 lühikeseks koosolekuks klassi 203.
 •  Teisipäeval, 5. novembril toimub ajalooringis loeng, kus Juhani Püttsepp avab erinevate lähenemisnurkade alt selleaastast kolme kooli kohtumise teemat “Meri”. Loeng on soovituslik kõikidele meie kooli võistkonda kuuluvatele õpilastele, väga oodatud on kõik huvilised. Loeng algab kell 16.00 klassiruumis 141.
 • Kõik abituriendid ja humanitaarklassid külastavad sel nädalal Elektriteatrit (Jakobi 2), et vaadata filmi “Marju Lepajõe. Päevade sõnad”. Film mahub ühe koolitunni sisse ning on seotud humanitaarainete õpetajate vahel kokku lepitud järgnevate õppeülesannetega. Piletite eest tasub osaliselt kool, igal õpilasel tuleb tasuda 2 eurot, klassi esindajal palutakse piletiraha viia hiljemalt neljapäeval, 7. novembril pärast 2. tundi õp Kristiina Punga kätte. Õpilastel palutakse kohal olla õigeaegselt, koolitunni algusega algab ka film.
 • 2.-8. novembrini viibib meie õpilasgrupp Erasmus+ projekti raames Šotimaal.
 • 3.-8. novembrini viibib grupp meie õpilasi Nordplus projekti raames Islandil.
 • Esmaspäeval, 11. novembril kell 10.35-11.05 toimub aulas 12. klasside korduspildistamine lõpualbumisse.
 • Sel sügisel alustasid oma pedagoogilist praktikat meie koolis Doris Kristina Raave ja Kärt-Katrin Pere (mentor Tiina Niitvägi-Hellamaa), Kristiina Praakli (mentor Tiina Pluum), Kelly Uluots ja Kirsi Pesti (mentor Saima Kaarna), Stella Arvi (mentor Erika Hunt) ning Oleg Fedotov ja Anastassija Tõtšinskaja (mentor Ljubov Titova).

Õpetajad

 • Õpetaja Kerli Orav-Puuranda asendab tema välislähetuse ajal 2.-8. novembrini vilistlane Maret Sõmer.
 • Õpetaja Kerli Orav-Puurand viibib koos õpilastega Erasmus+ õpirändel Šotimaal 2.-8. novembrini ning õpetaja Ülle Seevri ja arendusjuht Aare Ristikivi projekti NordPlus üritustel Islandil 3.-9. novembrini.
 • Õpetajad Age Salo ja Toomas Jürgenstein ning direktor Ott Ojaveer sõidavad õpilastega kolme kooli kohtumisele 8. ja 9. novembril, õpetaja Tiina Pluum on koolitajaks Tallinna Ülikoolis 11. novembril ja õpetaja Siim Oks osaleb koolitusel 11.-14. novembrini.

Sport

 • 19.-20. oktoobril Sankt Peterburis toimunud rühmvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel saavutas VK Janika Tantsuline Eliit showtantsus 1. koha ja MK etapil jazztantsudes samuti 1. koha. Rühma kuuluvad Mariann Klaassen, Elina Ribelus (12.d), Greete Korol (11.e) ja Marie Gloria Raal (10.a).
 • Oktoobrikuus toimus järjekordne õpetajate sammukogumise võistlus. Ühtekokku saadi kahekümne kooli töötaja peale kokku 7,5 miljonit sammu, aktiivseim kõndija oli õp Joana Jõgela.

Kooli arstikabineti teated

 • SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus ootab neljapäeval, 7. novembril aulasse kõiki täisealisi ja terveid isikuid verd andma. Verd saab loovutada alates kella 10.30-st kuni 13.30‑ni. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Lisainfot doonorluse kohta leiab Tartu Verekeskuse kodulehelt.

Kooli hoolekogu

 • Kooli hoolekogu koosolekul 30. oktoobril valiti hoolekogu esimeheks Toomas Rell ja aseesimeheks Eiki Berg. Hoolekogu kuulas kooli juhtkonna selgitusi eelmise õppeaasta õppetöö tulemuste ning 11. klasside õpilastele läbiviidud rahuloluküsimustiku kohta. Hoolekogu kiidab kooli õppetöö tulemused väga heaks ning tunnustab kõiki õpetajaid, kes teevad oma tööd suure pühendumisega.

Eelteated

 • 12.-15. novembrini viibib grupp õpilasi (valdavalt 12.b klassist), kes eelmisel õppeaastal võitsid Euroscola konkursi, preemiareisil Strasbourgis.
 • 14. novembril toimub füüsikaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info füüsikaõpetajatelt.
 • 21. novembril toimub abiturientide töövarjupäev. Üleriigiliselt korraldab töövarjupäeva Junior Achievement, täpsem info https://registreeru.tagasikooli.ee/opilane/tule/. Abikäe on ulatanud ka meie enda vilistlased, kelle pakkumistega saab tutvuda kooli kodulehel oleva lingi kaudu. Kõik 12. klasside õpilased peavad oma valiku märkima hiljemalt 18. novembril Stuudiumis olevasse tabelisse.
 • Neljapäeval, 21. novembril kell 18.00 toimuvad 11. ja 12. klasside lastevanemate koosolekud.
 • 21. novembril algusega kell 17.00 toimub koolimajas heategevuslik kohvikute õhtu. Õhtu jooksul saavad klassid võistelda omavahel oma kohvikute väljapanekuga. Kohustuslik on osalemine enda kohvikutega kümnendatel klassidel, kuid ka vanemate klasside osavõtt on väga oodatud, sest üritust toetavad ka mitmed sponsorid. Kõikidel, kes ise kohvikut ei pea, tasub kaasa võtta oma sõbrad, pere ja sugulased, sest õhtu jooksul toimuvad ka meeleolukad etteasted. Võitja klass korraldab traditsiooniks saanud üritust järgmisel aastal. Kohvikutest saadud tulu annetame 1. tüüpi diabeeti põdevate laste heaks sihtasutusele Lastefond. Lisainfot õhtu temaatika, sponsorite jm osas vahendatakse peagi ka läbi sotsiaalmeedia. Üritust korraldavad 11.c klassi õpilased Kirke Laura Allik, Mariel Olkonen ja Teivi Petersell.
Viimati muudetud: 
2020-09-03 08:08