Infoleht 30.09.2019 nr 4

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • Mari Remmi, Jürgen Öövelit ja Denis Petrovi (kõik 12.c) ning nende õpetajat Saima Kaarnat, kes saavutasid võistkondlikult Tšehhis toimunud rahvusvahelisel võistlusel „Noored Euroopa Metsades“ riikide arvestuses esikoha.

Juhtkond tänab

 • Õpilasi, kes esinesid ettekannetega üle-eestilisel humanitaarainete õpilaskonverentsil HUNTS 2019 ning õpetaja Kristiina Pungat, kes oli üks konverentsi korraldajatest.

Õppetöö

 • Neljapäeval, 3. oktoobril kell 8.05–11.00 viib õpetaja Saima Kaarna läbi ruumis 221 bioloogiaolümpiaadi koolivooru. 10. klasside õpilased saavad registreeruda klassijuhatajate juures, 11.-12. klasside õpilastel palutakse pöörduda õpetaja Saima Kaarna poole.
  Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist või klassile ette nähtud vahetunnil ning osalevad 3. ja 4. tunniplaanijärgses tunnis.
 • 3. oktoobril kell 15.45–17.15 ruumis 107 toimuvasse õnnetundi (90 minutit) saab registreeruda 1. oktoobri hilisõhtuni. Õnnetundi registreerumine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks. Õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna.
  I perioodi viimane õnnetund toimub 10. oktoobril.
 • Kool on andnud nõusoleku osalemiseks gümnaasiumiastme loodusvaldkonna integreeritud e-testi eelkatsetusel. Nimetatud e-testi sooritavad 12.d ja 12.e klasside õpilased ning test toimub arvestuste nädalal. Kuna testis on üsna suur osa füüsika ülesannetel, arvestab õpetaja Jaan Paaver testi sooritamist II perioodil toimuva füüsika 4. kursuse osana.
 • Hiljemalt 6. oktoobril peavad kõik 11. klasside õpilased Moodles UPT-21 kursusel ära märkima oma uurimus- või praktilise töö juhendaja ning esialgse teema.

Muudatused tunniplaanis

 • Nädala algusest kuni 4. oktoobrini on ruum 308 Erasmus + projektist osalejate päralt. Tunnid toimuvad teistes klassiruumides.
  teisipäev, 1.10
  10.a     1. tund füüsika õp S. Oks – 213
  4.-5. tund eesti keel õp K. Lepajõe – ERM
  11.a     2. tund füüsika õp S. Oks – 213
  3. tund keemia õp E. Paabo – 217
  4. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp S. Sagar – 203
  11.c     2. tund inglise keel õp S. Sagar – 204
  11.e     4. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp S. Sagar – 203
  12.a     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
  3. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Ojaveer – 302
  4. tund füüsika õp S. Oks – 213
  12.b     5. tund inglise keel õp E. Hundi rühma jääb tund ära
  12.c     4. tund keemia õp E. Paabo – 203
  5. tund inglise keel õp E. Hundi rühma jääb tund ära
  12.d     5. tund inglise keel õp E. Hundi rühma jääb tund ära
  12.e     3. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Ojaveer – 302
  kolmapäev, 2.10
  10.a     1. tund matemaatika õp E. Timak – 135
  2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
  10.b
  1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom - Tähtvere park
  2. tund matemaatika õp E. Timak - 135
  10.c     3. tund inglise keel õp E. Hunt – 141
  10.e     1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
              2. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
  11.a     1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
  2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/
  A. Poom - Tähtvere park
  11.c     2. tund inglise keel õp S. Sagar – 204
  12.a     3. tund inglise keel õp E. Hunt – 141
  12.c     1. tund kirjandus õp A. Salo – 107
  2.-3. tund ajalugu õp K. Punga – 139/144
  12.e     1. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
              2. tund kirjandus õp A. Salo – 107
  12.e     3. tund inglise keel õp E. Hunt – 141
  neljapäev, 3.10
  10.a     1. tund füüsika õp S. Oks – 139
  4. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 228
  10.b     2. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 228
  10.c     1. tund inglise keel õp E. Hunt – 225
  3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
  11.a     2. tund inglise keel õp E. Hunt – 136
  11.e     2. tund inglise keel õp E. Hunt – 136
  12.a     1. tund inglise keel õp E. Hunt – 302
  12.b     1. tund matemaatika õp K.Orav-Puurand-202
  3. tund inglise keel õp E.Hundi rühmal-203
  12.c     1. tund ajalugu õp K.Punga-144
  3. tund inglise keel õp E.Hundi rühmal-203
  12.d     1. tund ühiskonnaõpetus  õp A. Ristikivi-141
  3. tund inglise keel õp E.Hundi rühmal-203
  12.e     1. tund inglise keel õp E. Hunt – 302
  esmaspäev, 7.10
  10.c     3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
              5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
  10.d     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
              5. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
  10.e     2. tund saksa keel õp M. Matto tundi asendab õp A. Roots – 204
  11.a     3. tund saksa keel õp M. Matto tundi asendab õp A. Roots – 204
  11.c     4. tund saksa keel õp M. Matto tundi asendab õp A. Roots – 204
  11.d     4. tund saksa keel õp M. Matto tundi asendab õp A. Roots – 204
  12.c     5. tund ajalugu õp K. Punga – 144
  SK8    1. tund jääb ära
 • I perioodi arvestused toimuvad 14.‑18. oktoobrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud.
  Klassides, kus on kuus arvestust toimub esimene arvestus juba reedel, 11. oktoobril ainetunni ajal: 11.a            3. tund füüsika õp S. Oks – 213
  11.c     2. tund keemia õp E. Paabo – 217
  11.d     2. tund matemaatika õp E. Timak – 135
  12.a     4. tund füüsika õp S. Oks – 213
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 14.-18. oktoobril kell 9.00‑11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna.

Olümpiaadid ja võistllused

 • Eesti Draamateatri 2019. aasta teatriuurimuste võistlusel sai Renar Kihho (vil 2019) praktilise töö „Teatriarvustuste kogumik“ eest ühe kolmest peapreemiast. Äramärkimist leidis ka Johanna Issaku (vil 2019) praktiline töö „Teatriarvustuste kogumik“.

Konkursid

 • Eesti Põllumajandusmuuseum kuulutab välja kunstikonkursi teemal “Kartul, meie teine leib”, tööde esitamise tähtaeg on 7. oktoober, täpsem info https://maaelumuuseumid.ee/konkurss-tee-plakat-voi-joonista-pilt.
 • TÜ Tartu observatoorium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus kutsuvad kõiki koolinoori osalema videokonkursil, mille teema on „Maa 100 aasta pärast“. Tööde esitamise tähtaeg on 13. oktoober, täpsem info https://kosmos.ut.ee/et/videokonkurss.
 • Siseministeerium kuulutab välja ideekonkursi „Mina suudan“. Tööde esitamise tähtaeg on 14. oktoober, täpsem info https://www.teeviit.ee/mina-suudan.
 • Eesti Teadusagentuur kuulutab välja riikliku õpilasleiutajate konkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 2. detsember, täpsem info.
 • Iloni Imedemaa kutsub osalema Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 11. jaanuar, täpsem info.

Teated

 • Täna kell 16 tutvustab organisatsioon Dream Foundation ruumis 107 õppimisvõimalusi välismaa ülikoolides.
 • Täna kell 16.00 toimub ruumis 105 näiteringi I kokkusaamine. Kui oled näitemänguhuviline, siis tule kindlasti kohale!
 • Teisipäeval, 1. oktoobril kell 15.45–17.00 toimub ruumis 204 selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud, millest osa võtma on oodatud kõikide klasside ja õpilaskogu esindajad.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 1. oktoobril kell 15.50 ruumis 141, vilistlane Ants Siim räägib Tartust aastail 1941-1944.
 • Teisipäeval, 1. oktoobril kell 15.50 tutvustab ruumis 107 Navarra ülikooli esindaja õppimisvõimalusi selles ülikoolis (https://www.unav.edu/en/home).
 • 2. oktoobril külastavad kooli Rumeenia koolijuhid.
 • Neljapäeval, 3. oktoobril kl. 16.00 ruumis 206 toimub selle õppeaasta esimene kogunemine programmeerimisest huvitatud õpilastele. Registreerumine ja täpsem info on leitav Stuudiumist.
 • 28. septembrist 6. oktoobrini viibivad meie koolis Erasmus+ õpilasvahetuse õpilasgrupp Šotimaalt ja Belgiast. Esmaspäeval, 30. septembril algusega kell 16 on kõik huvilised oodatud kooli sööklasse tutvuma Šotimaa ja Belgia toitudega. Teisipäeval, 1. oktoobril pärast kolmandat tundi on võimalus auditooriumis (221) kuulata Belgia kooli ette valmistatud esitlust ning kolmapäeval, 2. oktoobril pärast kolmandat tundi Šotimaa esitlust. Projekti lõpptulemuste tutvustamine toimub reedel, 4. oktoobril pärast kolmandat tundi.
 • Reedel, 4. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva, mida korraldab 12.c klass.
Päevakava:
08.15 - 08.45 aktus aulas
08.55-09.30 õpilaste (12.c) poolt antav tund (ruum on sama, mis tunniplaanis 1. tunni ruumina kirjas on).
1. tund 09.40 - 10.30
2. tund 10.40 - 11.30
I söögivahetund 
3. tund 12.00 - 12.50
II söögivahetund
4. tund 13.20 - 14.10 (12.c klassil algab praktikum ruumis 225 kell 13.00)
 • Laupäeval, 5. oktoobril sõidab meie kooli õpilasgrupp Erasmus+ projekti raames Saksamaale.
 • Tartu kaasav eelarve ootab sel aastal esmakordselt hääletama kõiki tartlasi alates 14. eluaastast. Valida saab 25 idee vahel, millest ellu viiakse kaks kõige rohkem hääli saanud ideed.
  Hääletus toimub 3.-9. oktoobril. Hääletada saab elektrooniliselt või raekoja infokeskuses.  Vaata lisainfot www.tartu.ee/kaasaveelarve.

Õpilased

 • Teadlaste Öö festivali ühe üritusena toimus Eesti Kirjandusmuuseumis üle-eestiline humanitaar-ainete õpilaskonverents HUNTS 2019, kus esinesid ettekannetega ka meie kooli õpilased Markus Laanoja teemal „Armastuse kujutamine tänapäeva noorsooromaanides“, Juhan Pikamäe „Õpetaja portree vene kirjanduses“, Hipp Saar „Eesti lemmikloomanimed“ (12.d), Liisa-Maria Komissarov „Vilhelm Moberg kui rootslaste oma Tammsaare“ ja Heile-Liise Roone „Sigtuna vallutamise müüdi kujunemine“ (12.e). Ürituse korraldamisele aitasid kaasa Hanna Simona Allas ja Karl-Andreas Meus (12.d).

Õpetajad

 • 1. oktoobril osalevad õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer Nõo Reaalgümnaasiumis nõupidamisel, kus arutatakse 55. viie kooli võistluse korraldamist.
 • Psühholoog Triin Ulst ja õpetaja Mari Jõgiste osalevad koolitusel 30. septembrist 4. oktoobrini ning õpetaja Erika Hunt 1. oktoobril, õpetaja Mall Matto viibib õpilastega Erasmus+ õpirändel Saksamaal 5.-13. oktoobrini, õpetaja Kersti Lepajõe 3. oktoobri (10.a ja 10.b) tunnid toimusid ERMis 24. septembril ja 1. oktoobril.

Sport

 • Tartu linna lahtistel meistrivõistlustel sõudmises 17.-18. septembril 2019 saavutas Rachel Kõllo (12.a) 1. koha tüdrukute ühepaadil (A/B vanuseklasside ühisarvestus) ja koos Helene Dimitrijeviga (11.a) saavutati 1. koht nii tüdrukute kui ka naiste kahepaatide arvestuses. Mark Theodor Jalakas (11.a) tuli 1. kohale poiste ühepaadil (A/B vanuseklasside ühisarvestus) ja koos klubikaaslasega poiste kahepaatide arvestuses.
 • Petangi Euroopa meistrivõistlustel triodele sai Eesti meeskond, kus mängis ka õpetaja Aimar Poom, 33. koha.
 • Õpilaste ja õpetajate vaheline saalihokikohtumine lõppes seisuga 21:8 õpilaste kasuks.
 • Tartu linna koolide teatejooksude päeval sai HTG pendelteatejooksus 5. koha, kooli esindasid Saara Jaani, Andrea Jagur (12.e), Rute Reemann (10.d), Triin Sild (12.b), Liis Rossner (11.c), Hanna-Lysette Täkker, Leelo Aino Jürgenstein (10.b), Iris Lukin, Käroliina Kask (10.c), Kadi‑Liis Hansen (11.b), Merily Keskküla (12.c), Kristjan Kesselmann (11.e), Kristjan Paavel, Ehar Kala (12.a), Lauri Leppik (11.b), Priidik Meelo Västrik (11.a), Aksel Kaasik (10.d), Holger Dahl (10.e), Oskar-Filip Tammik, Johan Tamm, Märten Kala (11.c), Jass Reemann (12.b) ja Talis Timmi (11.e). Neidude 4x400m teatejooksus said II koha Andrea Jagur, Saara Jaani, Rute Reemann ja Käroliina Kask. Noormeeste 4x400 m teatejooksus sai HTG esikoha uue kooli rekordiga 3.39,4. Meeskonnas olid Priidik Meelo Västrik, Märten Kala, Talis Timmi ning Johan Tamm.
 • Eesti koolidevahelisel orienteerumisvõistlusel saavutas HTG III koha. Kooli esindasid Emma Joonas (10.c), Robert Pihu (11.b), Johan Tamm (11.c), Karl-Martin Voovere, Kertu Liisa Lepik, Toomas Roosma (12.a), Markus Sulg (12.b) ja Heili Aavola (12.c). Individuaalselt sai 4. koha Emma Joonas, 5. koha Kertu Liisa Lepik ning 6. koha Markus Sulg.

Raamatukogu teated

 • Palume tutvuda kooli kodulehel oleva veebiraamatukogu kaudu RIKSWEBiga. Sealt on võimalik vaadata, kas vajalik raamat, õpik jm. teavik on kooli raamatukogus olemas ning kas see on hetkel raamatukogus või välja laenutatud. HTG õpilaste poolt tehtud uurimistööde kirje nägemiseks tuleb lisaks kooli nimele valida ka märksõna „käsikiri“. Soovi korral saab abi kooli raamatukoguhoidjalt.

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.70 eurot = 12.60 eurot, poisteports 18 päeva x 1.05 eurot = 18.90 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.70 eurot = 9.10 eurot, poisteports 13 päeva x 1.05 eurot = 13.65 eurot.
 • Õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Eelteated

 • Teisipäeval, 8. oktoobril toimub 4. tunni ajal aulas 12. klasside õpilastele dr. Margus Punabi loeng teemal „Meeste tervis ja muutuv maailm“.
 • 10. oktoobril kell 14.25 ruumis 227 tutvustab meie vilistlane Kaspar Külm õppimisvõimalusi Riias asuvas Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis. Kõik huvilised on oodatud.
Viimati muudetud: 
2020-07-02 23:40