Mõttekonkurss "Mul on üks mõte"

Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada 15. oktoobriks etteantud teemal.
 2019. aasta mõttekonkursi teema on: „Mul on üks mõte“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.


Stipendiumi taotlemiseks on vajalik esitada:

  • eestikeelne kirjutis etteantud teemal (maksimaalne pikkus 3 A4 lk, kas ühepoolselt väljatrükituna või elektroonilisel saatmisel doc.formaadis)
  • 2019. aasta mõttekonkursi teema on: „Mul on üks mõte“
  • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet
  • õpingute puhul õppeasutuse tõend


Töid hindab fondi rajaja Tiina Tamman.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com

Täpsem info http://www.erkf.ee/allfondid/tiina-tammani-fond-1.

Uuendatud: 6/09/2019