Koolialgus

Kirjalikke järelarvestusi saab sooritada

- reedel, 16. augustil kell 9.00 ruumis 208
kirjanduse 2. ja 5. kursus ning eesti keele 3. kursus
- esmaspäeval, 19. augustil kell 9.00 ruumis 208
bioloogia 2. kursus, füüsika 3. kursus ja matemaatika 8. kursus
- kolmapäeval, 21. augustil kell 9.00 ruumis 208
matemaatika 2. ja 9. kursus
- esmaspäeval, 26. augustil kell 9.00 ruumis 208
matemaatika 3. ja 10. kursus.

Suulise arvestuse sooritamise aeg tuleb kokku leppida aineõpetajaga.

Uut kooliaastat alustame esmaspäeval, 2. septembril kell 10.00 Hugo Treffneri ausamba juures. Sellel järgneb kogu koolipere pildistamine Kassitoomel. 

 

Õpikute jagamine  ja töövihikute müük toimub kell 12.00-17.00 järgmiselt:
/töövihikute hinnad all-lõpus/
26. aug. 10. klassid
28. aug. 11. klassid
30. aug. 12. klassid

Need, kes  mõjuval põhjusel  ei saa õigel päeval tulla, saavad õpikud ja töövihikud  2. septembril peale klassijuhataja tundi.

Töövihikute hinnad :

10. klassid REAALSUUND       Kokku 18.32
    Füüsika seeriaülesandeid gümnaasiumile.  1. osa.   Hind 3.52
    Keemia alused.  Hind 5.10
    Anorgaanilised ained.  Hind 5.10
    Gümnaasiumi  eesti  õigekeele vihik.  Hind 4.60
10. klassid HUMANITAARSUUND   Kokku 14.80
    Keemia alused. Hind 5.10
    Anorgaanilised ained. Hind 5.10
    Gümnaasiumi  eesti  õigekeele vihik. Hind 4.60
10. klassid LOODUSSUUND   Kokku     14.80
    Keemia alused. Hind 5.10
    Anorgaanilised ained. Hind 5.10
    Gümnaasiumi  eesti  õigekeele töövihik. Hind  4.60
11. klassid  REAALSUUND  Kokku 15.52
    Füüsika seeriaülesanded 2. osa. Hind 3.52
    Orgaanilise keemia töövihik  1. osa. Hind  6.00
    Orgaanilise keemia töövihik 2. osa . Hind 6.00
11. klassid HUMANITAARSUUND  kokku 6.00
    Orgaanilise keemia töövihik 1. osa . Hind 6.00
11. klassid LOODUSSUUND  kokku  12.00
    Orgaanilise keemia töövihik  1. osa . Hind 6.00
    Orgaanilise keemia töövihik  2. osa. Hind  6.00
Palun tulla täpse rahaga!

Inglise, saksa ja prantsuse keele töövihikud (tööraamatud) ostavad 10. kl. õpilased septembrikuus, kui on selged keeleõppe tasemegrupid ja humanitaarsuuna kolmanda võõrkeele valikud. Prantsuse keele tööraamat maksab  16.80 eur.-i.
Inglise ja saksa keele õppematerjalide  hinnad täpsustatakse septembri algul.
Geograafia töövihiku ostavad 10. klassi õpilased esimese poolaasta lõpus.

 

Uuendatud: 21/08/2019