Infoleht 20.05.2019 nr 29

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • arendusjuht Aare Ristikivi ning kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid kaasa Erasmus+ õpilasvahetuse õnnestumisele;
 • õpetajad Ülle Hüva, Kerli Orav-Puuranda, Tiina Pluumi, Age Salo, Karin Soodlat ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid õpetajaid Uve Saart ja Trine Uusenit meeldejääva kevadkontserdi eest.

Õppetöö

 • Traditsiooniliselt viib kool 11. klassi õpilastele kevadel läbi rahuloluküsitluse. Küsitlus on elektrooniline, vastamine võtab aega maksimaalselt 75 minutit ja viiakse läbi arvutiklassis (303):
  11.a     teisipäeval, 21.05 5. tunni ajal
  11.b     esmaspäeval, 27.05 pärast 5. tundi
  11.c     reedel, 31.05 3. tunni ajal, toiduainete tehnoloogia kursus algab kell 13.00
  11.d     reedel, 31.05 4. tunni ajal
  11.e     neljapäeval, 23.05 1. tunni ajal
 • V perioodi arvestused toimuvad 3.-7. juunini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
  Reedel, 31. mail toimuvad arvestused ainetunni ajal klassides, kus V perioodil on kuus arvestust:
  10.b     2. tund matemaatika õp Ü. Hüva - 136
  10.c     1. tund matemaatika õp E. Timak - 139
  11.b     2. tund füüsika õp S. Oks - 213
  Kooli lõpueksami osana toimuvad 11.c klassil ajaloo 4. ja 11.e klassil bioloogia 2. kursuse arvestused.
  Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 9.30 – 13.30.
 • Õpetajad teatavad IV perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need Stuudiumisse teisipäeval, 21. mail.
 • Neljapäeval, 23. mail kell 15.45 toimub ruumis 107 õnnetund, milles osalemiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 21. mail Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • Reedel, 24. mail ei toimu õppetööd 10. ja 11. klassidel, v.a. 11.a klass, kes veedab õppepäeva SPARK Makerlabis Narva mnt 3 algusega kell 9.00. Koolimaja on 10. ja 11. klasside õpilastele suletud, kuna abituriendid sooritavad matemaatika riigieksamit.
 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti, peavad esitama õppenõukogule avalduse kordusarvestusele loa saamiseks. Avalduse blankette saab kantseleist ning avaldus tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 23. mail. Hilisemaid avaldusi ei arvestata.
 • 28.-30. maini toimub Unikülas riigikaitse laager, millest võtavad osa riigikaitse 2. kursusel osalejad.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 21.05
11.a     5. tund rahuloluküsitlusele vastamine õp A. Ristikivi - 303
kolmapäev, 22.05
11.d     ajalugu õp K. Punga - rahvusarhiivis Noora õppepäeav algab kell 10.30
neljapäev, 23.05
10.b     1. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 141
10.b     3. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 141
11.b     4. tund inglise keel õp E. Hundi rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 141
11.c     4. tund inglise keel õp E. Hundi rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 141
11.d     4. tund inglise keel õp E. Hundi rühmal iseseisev töö õp. M. Matto - 141
11.e     1. tund rahuloluküsitlusele vastamine õp A. Ristikivi – 303
            ajalugu õp K. Punga – Eesti Kirjandusmuuseumis algab õppepäev kell 10.00
esmaspäev, 27.05
11.b     pärast 5. tundi rahuloluküsitlusele vastamine õp A. Ristikivi - 303

Abiturientidele

 • Reedel, 24. mail kell 10.00 algab matemaatika riigieksam. Kõigil abiturientidel palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45 ning kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Lõunatada saab eksami kahe osa vahelisel vaheajal kell 12.00-12.45 kooli sööklas õpilaspileti alusel.
 • Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad:
  ajalugu õp Andre Pettai esmaspäeval, 20. ja 27. mail 2.-3. tund ruumis 107
  ajalugu õp Kristiina Punga teisipäeval, 21. ja 28. mail 4.-5. tund ruumis 144
  bioloogia õp Saima Kaarna teisipäeval, 21. ja 28. mail 4.-5. tund ruumis 225
  geograafia õp Ülle Seevri teisipäeval, 28. mail
  2.-3. tund ruumis 227
  joonestamine õp Raimond Lepiste esmaspäeval, 20. mail 4.-5. tund ruumis 202
  kirjandus õp Age Salo teisipäeval, 21. ja 28. mail 1.-2. tund ruumis 107
  ühiskonnaõpetus õp Aare Ristikivi kolmapäeval, 22. mail 1.-2. tund ruumis 141 ja teisipäeval, 28. mail 2.-3. tund ruumis 135
  keemia õp Eha Paabo ettevalmistus toimub üldistava keemia kursusel, mille tunnid on märgitud tunniplaanis.
  filosoofia, füüsika, kunstiajaloo, majandusõpetuse, rootsi ja vene keele eksami sooritajatel tuleb konsultatsioonide aja kokkuleppimiseks pöörduda aineõpetaja poole.
 • Koolieksamid toimuvad:
  reedel, 31. mail kell 9.30 – 11.30 ruumis 221 ajaloo, bioloogia ja keemia kirjalik eksam
  reedel, 31. mail kell 12.30 – 14.30 ruumis 221 geograafia, joonestamise, kunstiajaloo, majandusõpetuse, vene keele ja ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam.
  esmaspäeval, 3. juunil kell 12.30 ruumis 105 kirjanduse suuline eksam
  kolmapäeval, 5. juunil kell 8.30 ruumis 203 filosoofia ja kell 10.00 füüsika suuline eksam
  teisipäeval, 4. juunil kell 9.00 Tartu Ülikoolis rootsi keele eksam
  Viimane uurimis- või praktiliste tööde kaitsmine abiturientidele toimub esmaspäeval, 17. juunil.
 • Abiturientidel soovitatakse aegsasti tagastada kooli raamatukogusse õpikud ja laenutatud raamatud. Riidekapi võtme tagastamise kohta jagab teavet klassijuhataja.

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 21. märtsil toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru. Meie kooli parimad tulemused olid järgmised:
  Juunior vanuserühm (kokku 2527 osalejat): 7. Andres Sõmer (10.b), 16. Mark Theodor Jalakas (10.a), 32. Robert Kurvits (10.b), 32. Roberta Pärna (10.a), 43. Uku Konsap, 47. Eliise Lõhmus (mõlemad 10.b), 59. Priidik Meelo Västrik (10.a), 65. Jaagup Tamme (10.b), 65. Simon Selg (10.a), 78. Tarvi Suur (10.c), 92. Jaan Otter, 92. Robert Pihu (mõlemad 10.b);
  Student vanuserühm (kokku 1204 osalejat): 2. Artur Avameri (11.a), 2. Toomas Tennisberg (12.b), 4. Richard Luhtaru, 9. Kaarel Kangro, 13. Sullo Saan (kõik 12.a), 18. Ellen Leib (12.b), 25. Hannes Kuslap (12.a), 30. Mark Olav Sepp (12.b), 38. Anna Talas (12.a), 53. Hanna-Riia Allas (11.a), 53. Joosep Lember (12.b), 53. Toomas Roosmaa (11.a).
 • Kirjandusfestivalil Prima Vista kuulutati välja üleriigilise arvustuste võistluse Ulakass tulemused. Gümnaasiumiastmes sai II koha Piibe Lotte Volke (11.b), eripreemiaga tunnustati  Hanna-Riia Allast ja Mari Leitot (mõlemad 11.a).
 • Reedel, 17. mail toimunud Tartu linna gümnaasiumide kirjandusliku mälumängu KIMM võitis ülekaalukalt võistkond Schrödingeri Kass [Juhan Pikamäe (11.d), Liisa Maria Komissarov (11.e), Eliis Grigor (10.c), Olaf Hendrik Tamm (10.c)], II koha sai võistkond Hirohall [Olivia Vilma Maria Raudsik, Karmen Kukk, Maarja Leedjärv, Ilona Kann (kõik 12.e)]. Korraldajad tänavad kõiki osavõtjaid, küsimuste koostajat ja mängu läbiviijat Indrek Lillemäge (vil 2008), osalejatele kõnelnud kirjanik Jüri Kolki, plakati kujundajat David Ryabchikovi (12.e), punktilugejat Elo Saali (10.e) ning abivalmis Magomed Akmedovit ja Artur Kreegipuud (mõlemad 11.b).

Teated

 • Täna, 20. mail korraldab Bellnor OÜ ruumis 105 seminari välismaal õppimise kohta.
 • Teisipäeval, 21. mail kell 16.00 toimub auditooriumis kooli juhtkonna ja õpetajate kohtumine kõikide õpilastega, kes on valmis olema abiks arutama muudatuste vajalikkust kooli kodukorras.
 • Laupäeval, 25. mail kell 12.00 toimub kooli aulas vilistlaste mälumänguturniir, kus saavad osaleda kuni 3 õpilasvõistkonda. Oma osavõtusoovist tuleb kirjutada aadressil kaarelsiim@gmail.com.
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus toetab kooli 5 uue LEGO MINDSTORMS Education EV3 robootikakomplekti soetamisel 1333 euroga.
 • Järgmised infolehed ilmuvad 27. mail ja 14. juunil.

Õpilased

 • Aasta Tantsutalla tiitel anti tantsijate kevadkontserdil üle 11.b klassi õpilasele Talis Petersellile. Õnnitleme!

Õpetajad

 • Õpetajad Erika Hunt ja Katrin Ojaveer osalevad inglise keele riigieksami tööde parandajate seminaril 23. mail alates kella 11st ja õpetaja Hele Kiisel parandab 27. maist kuni 7. juunini matemaatika riigieksamitöid.
 • Päevane valvur Margit Augla andis Hea kolleegi taldriku edasi õpilasnõustaja Trine Uusenile. Õnnitleme!

Sport

 • Eesti noorte MV-l indiacas sai HTG esindus teise koha. Võistkonnas mängisid Raino Marten Rammo (11.b), Juhan Eerik Sova (11.e), Juhan Tamm, Kärt Käämbre ja Nelle Kasemaa (kõik 12.b).
 • 21. ja 22. mail toimub EMÜ minijalgpalliväljakul klassidevaheline jalgpalli-turniir. Võistkonnas on 5-8 mängijat, kellest üks peab olema tüdruk. Registreerumine Magomed Akhmedovi või Artur Kreegipuu (mõlemad 11.b) juures. Lisainfo FB lehel „HTG klassidevaheline jalgpalliturniir“.

Kooli hoolekogu

 • Kooli hoolekogu koosolek on 20. mail. Hoolekogus otsustatakse Mauruse stipendiumite väljaandmisega seonduv, kuulatakse kooli juhtkonna ülevaadet uute 10. klasside komplekteerimisest ning 12. klassi õpilaste lõpetamisega seonduvast, arutatakse võimalikke muudatusi kooli kodukorras ja tehakse linnavalitsusele ettepanek HTGs 2019/2020. õppeaasta suvise koolivaheaja kehtestamiseks.

Eelteated

 • 28.-30. maini toimub Unikülas riigikaitse laager, millest võtavad osa riigikaitse 2. kursusel osalejad.
 • 29. mail kell 15.45 toimub õppenõukogu, millest võtavad osa 10. ja 11. klasside juhatajad ja kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine. Neljapäeval, 30. mail kell 15.45 algava õppenõukogu päevakorras on 12. klasside lõpetamisega seotud küsimused.
 • 31. mail kell 14.30 toimub ruumis 107 HTG maleturniir, kus saavad osaleda nii õpilased kui õpetajad. Eelregistreerumine lingil https://forms.gle/mjgQKUQW29AgqCg9A või Ergas-Ever Kase (11.b) juures, lisainfo FB lehel “HTG meistrivõistlused males”.

 

Esmaspäeval, 27. mail algab kell 16.00 kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt.
Vastuvõtule on kutsutud
 
 • õppeaastal 2018/2019 vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilased:
  10.a
  Mark Theodor Jalakas, Grete Paat, Simon Selg, Ingrid Veermäe, Priidik Meelo Västrik;
  10.b
  Markus Jõeveer, Uku Konsap, Robert Kurvits, Jaan Otter, Joonatan Ristmäe, Andres Sõmer, Jaagup Tamme, Kaur Veere;
  10.c
  Adelle Altnurme, Kristjan Hordo, Kaur Oskar Kõrgvee, Tõnis Leib, Jaak Pärtel, Helen Vaino;
  10.d
  Maria Eliise Merimäe, Stella  Starkopf;
  11.a
  Sass Albert Aare, Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Mari Leito, Kertu Liisa Lepik, Paul Erik Olli, Toomas Roosma, Kadi Siigur, Leonid Zinatullin, Teele Tars, Albert Unn;
  11.b
  Andreas Eskor, Pihla Järv, Paul Kaasik, Raino Marten Rammo, Paula Timmi, Ethel Uibo, Piibe Lotte Volke, Robert Öövel;
  11.c
  Heili Aavola, Merily Keskküla, Denis Petrov, Mari Remm, Tuule Tars, Jürgen Öövel;
  11.d
  Mariann Klaassen, Markus Laanoja, Gerda Pihle, Juhan Pikamäe, Eva Lotta Tamm, Lotte Vahelaan, Anni Varjo;
  11.e
  Sander Aukust, Saara Jaani, Mihkel Mariusz Jezierski, Liisa-Maria Komissarov, Kätriin Pullerits, Riina Zimmer;
  12.a
  Kirke Joamets, Kaarel Kangro, Karl Aleksander Kaplinski, Hannes Kuslap, Richard Luhtaru, Iris Niinemets, Sullo Saan, Aron Sisask, Laur Sisask, Anna Talas;
  12.b
  Carlos Kleimann, Sandra Lannes, Ellen Leib, Henrik Narusberg, Kadi Sammul, Siim Tamme, Toomas Tennisberg, Danver Hans Värv;
  12.c
  Art Villem Adojaan, Elise Helena Armulik, Iris Gielen, Henriette Liis Meeliste;
  12.d
  Renar Kihho, Markus Meier;
  12.e
  Merette Arula, Ester Asso, Anni Leena Kolk, Hant Mikit Kolk, Karmen Kukk, Katri Kõva, Maarja Leedjärv, Jaagup Markus Niitvägi, Anette Gertrud Pello, Olivia Vilma Maria Raudsik, Katre Krit Sallum, Kerli Unt.

 

 • abituriendid, heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest võistlustel
  12.a
  Hanna Sõnajalg, Robert Sokman, Heidi Rander;
  12.b
  Carlos Kleimann, Rasmus Kruusa, Sandra Lannes, Sarah Lannes, Hanna Moor;
  12.c
  Kairi-Liis Roonurm, Margus Zimmer;
  12.d
  Birgit Paju, Sandra Reinvald;
  12.e
  Mirjam Mõttus, Robert Põldoja, Brandon Undrus.
   
 • abituriendid, loovad koolilehe „Miilang” toimetuse liikmed:
  12.a
  Kadri Jõul;
  12.b
  Tanel Tamm;
  12.c
  Alicia Jemets, Kirke Maria Lepik;
  12.d
  Ehe Kaldmaa, Helene Maria Kikas, Rona Britt Luug, Tristan Roosipuu, Anna Weidebaum;
  12.e
  Ester Asso, Anni Leena Kolk, Karmen Kukk, Olivia Raudsik.
   
 • abituriendid, andekad kunstiga tegelejad:
  12.a
  Markus Hausenberg, Kadri Jõul, Hanna-Maria Kukk, Lea Sophie Noe, Karoliina Tomasson;
  12.b
  Agnes Tamm;
   
  12.c
  Riti Ly Lukk.
   
 • abituriendid, nutikad väitlejad:12.b
  Johanna Issak;
  12.d
  Brett Peter Rästas.
   
 • abituriendid, loomingulised näitlejad:
  12.b
  Johanna Issak, Oliver Valk;
  12.d
  Mariette Põdra.
 • õpetajad ja juhendajad:
  Erki Enkvist, Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Oliver Issak, Toomas Jürgenstein, Mari Jõgiste, Saima Kaarna, Hele Kiisel, Mall Matto, Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand, Eha Paabo, Andre Pettai, Tiina Pluum, Aimar Poom, Kristiina Punga, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Anneli Saarva, Age Salo, Olga Schihalejev, Ülle Seevri, Karin Soodla, Maarja Tambet, Ehtel Timak, Ljubov Titova, Martti Vanker. 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37