Infoleht 13.05.2019 nr 28

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetaja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • õpetaja Ülle Keerbergi, vilistlast Karel Vähit, segakoor Anima lauljaid ja kõiki soliste, kes valmistasid ette ja esinesid kooli kevadkontserdil;
 • 11a ja 11b kl. õpilasi ning eriliselt Jass Reemanni ja õpetaja Katrin Ojaveeri, kes korraldasid koolis Euroopa päeva.

Õppetöö

 • Jätkuvad IV perioodi järelarvestused:
  esmaspäev, 13.05
  kell 16.00        bioloogia ja geograafia õp S. Kaarna ja Ü. Seevri - 227
  kell 16.00        kunst õp P. Beier - 203
  kell 16.00        füüsika õp S. Oks ja J. Paaver - 213
  kell 16.00        muusika õp Ü. Keerberg - 220
  kell 16.00        saksa keel õp M. Matto - 204
  teisipäev, 14.05
  kell 15.10        eesti keel õp T. Pluum, A. Salo - 107
  kell 15.10        inglise keel õp M. Hildebrandt - 309
  kolmapäev, 15.05
  Õnnetunnis saavad kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb
  • õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  • teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 15. mail.
  • Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 14. mail kella 12ks, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).

 

 • 10. ja 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust uuesti, peavad esitama õppenõukogule avalduse kordusarvestusele loa saamiseks. Avalduse blankette saab kantseleist ning avaldus tuleb tuua õppealajuhatajale hiljemalt 23. mail.
 • Kolmapäeval, 15. mail on UPT-20 tööde esitamise tähtaeg nende 11. klassi õpilaste jaoks, kes soovivad oma uurimuslikku või praktilist tööd kaitsta juba sel kevadel.
 • Teisipäeval, 14. mail kell 15.30 korraldab haridusosakond tunnustusürituse parimatele ainetundjatele ja nende juhendajatele. Et kõik kutsutud õigeks ajaks kohale jõuaksid, on tundide ajad 14. mail muudetud:
  1. tund 8.05 –   9.15
  2. tund 9.25 – 10.35
  I söögivahetund
  3. tund 11.00 – 12.10
  II söögivahetund
  4. tund 12.35 – 13.45
  5. tund 13.55 – 15.05

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 14.05
10.a     4. tund inglise keel õp E. Hundi tundi asendab õp K. Rootsi - 141 ja K. Ojaveeri rühma tundi õp H. Köhler - 312
10.e     4. tund inglise keel õp E. Hundi tundi asendab õp K. Rootsi - 141 ja K. Ojaveeri rühma tundi õp H. Köhler - 312
11.a     3. tund inglise keel õp E. Hundi rühmal iseseisev töö õp H. Köhler - 141
11.b     1. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 227
3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühmal vene keel koos 11.bc rühmaga õp L. Titova - 202
5. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 220
11.c     5. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 220
11.d     5. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Rootsi - 220
11.e     3. tund inglise keel õp E. Hundi rühmal iseseisev töö õp H. Köhler - 141
kolmapäev, 15.05
11.a     3. tund prof. R. Eametsa loeng - aula
11.b     3. tund prof. R. Eametsa loeng - aula
11.c     3. tund prof. R. Eametsa loeng - aula
11.d     2.-4. tund ajalugu õp K. Punga - ERM
11.e     3. tund prof. R. Eametsa loeng - aula
neljapäev, 16.05
10.b     1. tund kunstiajalugu õp P. Beier - 141
11.e     2.-4. tund ajalugu õp K. Punga - rahvusarhiiv Noora
reede, 17.05
10.c     1. tund kirjandus õp T. Pluum - 102
            3. tund matemaatika õp E. Timak - 139
11.b     1. tund matemaatika õp K Orav-Puurand - 202
            3. tund kirjandus õp T. Pluum - 102

 • 13.-17. maini toimuvad ruumis 144 Erasmus+ üritused, mistõttu on selles klassiruumis toimuma pidanud tunnid üle viidud teistesse klassiruumidesse.
 • Alates 13. maist õppeaasta lõpuni on esmaspäeviti muutunud järgmised ruumid:
  11.a     3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 102 (mitte 135)
  5. tund matemaatika praktikum õp K. Orav-Puurand - 102 (mitte 202)
  11.b     2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 102 (mitte 135)
  4. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 102 (mitte 202)

Abiturientidele

 • Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad abituriendid klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt.
  Kordusarvestused toimuvad:
  teisipäeval, 14. 05. kell 13.15-14.45 ruumis 213
  ajalugu 5. kursus
  eesti keel 1. kursus
  füüsika 1., 2., 5. ja 8. kursus
  keemia 1. kursus
  matemaatika 8. ja 10. kursus
  kolmapäeval, 15.05. kell 13.15-14.45 ruumis 213
  bioloogia 1. kursus
  eesti keel 3.ja 5. kursus
  geograafia 1. ja 3. kursus
  keemia 3. kursus
  kirjandus 7. kursus
  kunstiajalugu 3. kursus
  matemaatika 3., 9. ja 13. kursus
  muusika 2. kursus
  neljapäeval, 16.05. kell 13.15-14.45 ruumis 213
  bioloogia 2. ja 3. kursus
  füüsika 3. ja 4. kursus
  eesti keel 2. ja 4. kursus
  matemaatika 11. kursus
 • Abiturientidel soovitatakse aegsasti tagastada kooli raamatukogusse õpikud ja laenutatud raamatud.
 • Koolieksamite konsultatsioonid 13.-20. maini:
  ajalugu õp Andre Pettai esmaspäeval, 20. mail 2.‑3. tund ruumis 107
  geograafia õp Ü. Seevri reedel, 17. mail 3.-4. tund ruumis 227
  joonestamine õp Raimond Lepiste esmaspäeval, 13. mail 4.-5. tund ruumis 202
  keemia õp E. Paabo ettevalmistus toimub üldistava keemia kursusel, mille tunnid on märgitud tunniplaanis.
  filosoofia, füüsika, kunstiajaloo, majandusõpetuse, rootsi ja vene keele eksami sooritajatel tuleb konsultatsioonide aja kokkuleppimiseks pöörduda aineõpetaja poole.  
 • Koolieksamid toimuvad:
  Reede, 31. mai kell 9.30 – 11.30 ruumis 221 ajaloo, bioloogia ja keemia kirjalik eksam
  Reede, 31. mai kell 12.30 – 14.30 ruumis 221 geograafia, joonestamise, kunstiajaloo, majandusõpetuse, vene keele ja ühiskonnaõpetuse kirjalik eksam.
  Esmaspäev, 3. juuni kell 12.30 ruumis 105 kirjanduse suuline eksam
  Kolmapäev, 5. juuni kell 8.30 ruumis 203 filosoofia ja kell 10.00 füüsika suuline eksam
  Rootsi keele eksami aeg ja koht selgub hiljemalt 17. mail.  
 • Viimane uurimis- või praktiliste tööde kaitsmine abiturientidele toimub 17. juunil.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eesti parim õpilasfirma 2019 on õpilasfirma Brand - Mihkel Mariusz Jezierski, Sander Aukust (mõlemad 11.e) ja Markus Jõeveer (10.b). Samal võistlusel sai õpilasfirma C-Bag - Ethel Uibo (11.b), Merily Keskküla (11.c), Mariann Klaassen ja Lotte Vahelaan (11d) jätkusuutlikkuse eriauhinna. ÕF Brand esindab Eestit võistlusel „Euroopa parim õpilasfirma 2019“, mis toimub 3.-5. juulil Prantsusmaal.
 • 10.-11. mai toimunud vabariiklikul geograafiaolümpiaadil (gümnaasiumi arvestuses 32 osavõtjat) sai Jürgen Öövel (11.c) II järgu diplomi (2. koht), Toomas Tennisberg (12.b) III järgu diplomi (4. koht). Andreas Eskor (11.b) saavutas 14. koha. Jürgen Öövel ja Toomas Tennisberg said võimaluse esindada Eestit rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil, mis toimub 30. juuli - 5. august Hong Kongis.

Teated

 • 11.-18. maini viibivad meie koolis Erasmus+ projekti raames külalised Belgiast, Saksamaalt ja Ungarist. Mitmed projektiüritused on avatud kõikidele huvilistele: esmaspäeval, 13. mail kell 16 toimub kooli sööklas toidulaat, teisipäeval pärast kolmandat tundi tutvustavad auditooriumis oma maad ja kooli belglased, kolmapäeval pärast kolmandat tundi ootavad teid auditooriumis sakslased ning neljapäeval samal ajal Ungari delegatsioon. Neljapäeval pärast neljandat tundi võivad kõik huvilised tulla ruumi 144 kuulama nädalaga valminud projektitööde kokkuvõtteid.
 • Õpilaste teadustööde ajakiri Akadeemiake ootab kaastöid 27. maiks. Täpsem info www.akadeemiake.ee.
 • 13. - 17. mail toimub koolis HTG tantsunädal. Selle raames toimuvad võimlas ja aulas tantsutrennid, kuhu on oodatud nii õpilased kui ka õpetajad. Oodatud on kindlasti ka mittetantsijad, sest ürituse mõte on õppida oma ala parimatelt toredaid tantsuliigutusi ning veeta mõnusalt aega koos oma sõpradega. Üritus on heategevuslik ning kõik saadud tulud lähevad Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu toetamiseks. Samuti anname magusa auhinna välja sellele klassile, millisest on kõige rohkem osalejaid.
 • Tantsutaldade kevadkontsert „20 aastat tantsupidusid“ toimub reedel, 17. mail kell 19.00 Vanemuise kontserdimajas.
 • Reedel, 17. mail toimub meie kooli aulas kolmas Tartu gümnaasiumide kirjanduslik mälumäng KIMM.

Õpilased

 • 10. mail Tartu Ülikooli aulas toimunud konverentsil „Põhjala keeled taasiseseisvunud Eestis“ esindasid õpilasi ning pidasid rootsikeelse kõne Mari Leito ja Johannes Sarapuu (11.a).

Õpetajad

 • Õpetajad Erika Hunt ja Katrin Ojaveer osalevad inglise keele riigieksami tööde parandajate seminaril 14. mail alates kella 11st ja õpetaja Mari Jõgiste viibib koolitusel 17. mail.
 • Kooli med. õde Jaanika Saarepuu on 16. mail koolitusel, med. kabinet on sel päeval suletud.

Sport

 • VK Janika Tantsuline Eliitrühm saavutas Kuldse Karika 2019 finaalvõistlustel jazztantsus I koha ja showtantsus II koha. Rühma koosseisu kuuluvad Mariann Klaassen, Elina Ribelus (11.d), Sarah Lannes, Sandra Lannes (12.b), Greete Korol (10.e), Heidi Rander (12.a).

Eelteated

 • 11. klasside pildistamine toimub esmaspäeval, 20. mail Jaani kiriku ees järgmiselt:
  11.a – 10.35
  11.b – 10.40
  11.c – 10.45
  11.d – 10.50
  11.e – 10.55
 • Esmaspäeval, 20. mail kell 16 pakub Bellnor OÜ ruumis 105 tasuta seminari välismaal ülikoolis õppimise kohta. Registreeruda saab aadressil https://tinyurl.com/bellnorhtg.
 • Teisipäeval, 21. mail kell 16.00 toimub auditooriumis koolijuhtkonna ja õpetajate kohtumine kõikide huviliste õpilastega, kus arutatakse muudatusi kooli kodukorras.
 • Laupäeval, 25. mail kell 12.00 toimub kooli aulas vilistlaste mälumänguturniir, kus saavad osaleda kuni 3 õpilasvõistkonda. Oma osavõtusoovist tuleb kirjutada aadressil kaarelsiim@gmail.com.

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37