Infoleht 25.03.2019 nr. 22

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Hele Kiiselit, kes valiti Tallinna Ülikooli sajandi vilistlaseks (ligi 60 000 vilistlase hulgast) suure panuse eest Eesti haridusse.

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Saima Kaarnat, Tiina Niitvägi-Hellamaad, Kerli Orav-Puuranda, Tiina Pluumi, Aare Ristkivi, Ülle Seevrit ja Ljubov Titovat ning väitlusringi juhendajat Maarja Tambertit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Õpetajad teatavad III perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need Stuudiumisse 26. märtsil.
 • Õnnetund toimub kolmapäeval, 27. märtsil kell 15.45 ruumis 107. Registreeruda tuleb elektrooniliselt Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) hiljemalt 25. märtsil.
 • Kolmapäeval, 27. märtsil kell 12.30 – 16.00 viiakse ruumides 221 ja 303 läbi pranglimise võistlus ning reedel, 29. märtsil kell 9.30 – 13.00 ruumides 303 ja kooli raamatukogu lugemissaalis ülelinnaline vene keele konkurss eesti koolis õppivatele vene keelt koduse keelena kõnelevatele õpilastele.
 • Neljapäeval, 28. märtsil toimub 10. ja 11. klasside õppetöö analüüs. Kell 14.30 – 15.45 11. klassid ja 15.45 – 17.00 10. klassid. Kõigi aineõpetajate osavõtt on vajalik.
 • Reedel, 29. märtsil toimub kell 14.25 – 15.45 õppealajuhataja ja huvijuhi infotund 12. klasside õpilastele. Räägitakse V perioodi töökorraldusest ning kooli- ja riigieksamitest ning kooli lõpetamisest. Abiturientidele on infotunnist osavõtt kohustuslik.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 26.03
12.d    2. ja 4. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 141
kolmapäev, 27.03
12.e    2. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
    4. tund jääb ära
reede, 29.03
12.c    4. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
esmaspäev, 1. aprill
12.b    2. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
12.d    2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ A. Poom – 228
5. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
10.d    2. tund vene keel õp O. Titova – 308
 

Abiturientidele

 • Abiturientidel on vastavalt kooli hindamisjuhendile võimalus sooritada ajavahemikus 13.-22. maini kuni kaks kordusarvestust.
  Soovides kolme õppeaasta jooksul läbitud kursuseid ümber vastata ja/või käesoleval õppeaastal ebaõnnestunud arvestust korrata, tuleb esitada avaldus õppenõukogu nimele. Avalduste blankette saab alates 26. märtsist kooli kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ja allkiri, avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 3. aprillil.
  Kordusarvestusele lubamise otsustab õppenõukogu 8. aprillil. Informatsiooni kordusarvestustele lubamise kohta saavad õpilased klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt. Kordusarvestuste täpne toimumise aeg ja koht teatatakse 7. mai infolehes.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Teist aastat järjest on Vanemuise teatri korraldatava arvustuste konkursi „Arukas arvustaja“ võitnud 12.d kassi õpilane Renar Kihho ning pälvinud arukaima arvustaja tiitli.
 • Kirke Aer (12.d) võitis Liivide etluskonkursi piirkonnavoorus I koha ja esindab Tartu linna konkursi lõppvoorus, mis toimub 20. aprillil 2019 Liivi Muuseumis.
 • 14. märtsil toimus Tallinn Tehnikaülikooli poolt korraldatud BuildIT 2019 võistlus YIT Eesti pabersild. Gümnaasiumite arvestuses 1. koha ning üldarvestuses 4. koha võitis meeskond, kuhu kuulusid Jürgen Smidt (12.c) ja Albert Mark Maks (Nõo Reaalgümnaasium).
 • Hant Mikit Kolk (12.e) võitis Tallinna ülikooli korraldatud emakeeleolümpiaadi lõppvooru.
 • 18. märtsil toimunud prantsuse keele olümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Toomas Roosma (11.a) gümnaasiumi A-keele kategoorias 4. koha ja on kutsutud Baltimaade prantsuse keele olümpiaadile, mis toimub 30. märtsil Tallinnas. Gümnaasiumi B/C-keele kategoorias olid tulemused järgnevad: 3. koht - Markus Laanoja (11.d), 8.koht - Stella Starkopf (10.d), 12. koht - Hant Mikit Kolk (12.e) ja 17.-18.koht - Paul Kaasik (11.b).
 • Vene keel võõrkeelena vabariiklikul olümpiaadil saavutas B1 keeletasemel Heili Aavola (11.c) 1. koha ja Paula Timmi (11.b) 5. koha.
 • Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursil pälvis 2. koha Iris Gielen (12.c) tööga „Päeva pikkuse mõju Arabidopsis thaliana taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele“ (juhendajad Susanna Vain ja Saima Kaarna) ja 5. koha Art Villem Adojaan (samuti 12.c) tööga „Rasvatihase pesitsusnäitajatest erineva inimhäiringuga aladel“ (juhendajad Marko Mägi ja Saima Kaarna).
 • Euroopa statistikavõistluse https://www.stat.ee/voistlus-2019 Eesti võistlusvooru (84 võistkonda) vanemas vanuserühmas võitis võistkond Radiaator (koosseisus Kertu Liisa Lepik, Paul Erik Olli ja Toomas Roosma (kõik 11.a) (juhendaja õp Kerli Orav-Puurand). Tubli teise koha saavutas võistkond Pääsusaba koosseisus Mari Remm, Jürgen Öövel (mõlemad 11.c) ja Art Villem Adojaan (12.c; juhendaja õp Ülle Seevri). Mõlemad võistkonnad pääsevad edasi statistikavõistluse Euroopa võistlusvooru.
 • 20. märtsil toimus veebiviktoriinina rahvusvahelise võistluse „Noored Euroopa metsades“ Eesti eelvoor, kus osales 72 võistkonda, kellest 18 paremat pääsesid Eesti finaalvõistlusele 2.-3 mail Järvseljal. Meie kooli kaks võistkonda koosseisus Jaak Pärtel, Kristjan Hordo ja Tõnis Leib (kõik 10.c) ning Mari Remm, Jürgen Öövel ja Denis Petrov (kõik 11.c) jõudsid finaali (punktiarvestuses vastavalt 1. ja 3. koht).
 • 9. märtsil toimunud Maakilva mälumängu finaalis saavutas 11.a klassi õpilane Mari Leito Haapsalu võistkonnaga teise koha.
 • Üleriigilisel ühiskonnaõpetuse olümpiaadil (29 osalejat) olid meie õpilaste tulemused järgmised:
  1. koht Markus Meier (12.d), 2. koht Iris Niinemets (12.a), 5.-6. koht Hendrik Narusberg (12.b), 7.-8. koht Kirke Joamets (12.a), 9.-10. koht Karl Aleksander Kaplinski (12.a), 11.-13. koht Richard Luhtaru (12.a).
 • Õpilaste teadustööde konkursi teise vooru on kutsutud meie kooli õpilased Art Villem Adojaan (12.c) tööga „Rasvatihase pesitsusnäitajatest erineva inimhäiringuga aladel“ (juhendajad Saima Kaarna ja Marko Mägi), Elise Helena Armulik (12.c) tööga „Eesti elanike suhtumine täisgenoomiandmete kasutamisse kliinilises praktikas“ (juhendajad Saima Kaarna ja Liis Leitsalu), Iris Gielen (12.c) tööga „Päeva pikkuse mõju Arabidopsis thaliana taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele“ (juhendajad Susanna Vain ja Saima Kaarna), Renar Kihho (12.d) tööga „Teatriarvustuste kogumik“ (juhendaja Karin Soodla), Ester Asso, Merette Arula, Anni Leena Kolk, Karmen Kukk, Katri Kõva, Maarja Leedjärv, Olivia Raudsik, Katre Krit Sallum, Kerli Unt (kõik 12.e) tööga „Näitus „Õitsev (aju)vabadus. Noorte elust ja olust 1990. aastate Eestis“ Eesti Rahva Muuseumi osalussaalis (juhendajad Kristiina Punga ja Kata Maria Metsar), Richard Luhtaru (12.a) tööga !Binaarsete amplituudhologrammide valmistamine filmikaamera abil“ (juhendajad Andreas Valdmann ja Siim Oks), Henriette Liis Meeliste (12.c) tööga „Seljavalu esinemine ja ravivõimalused Eesti gümnaasiumiõpilaste näitel“ (juhendaja Hele Kiisel) ja Markus Meier (12.d) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste poliitilised eelistused“ (juhendaja Toomas Jürgenstein).
 • Teisipäeval, 19. märtsil lõppesid Tartu ja Tartumaa koolinoorte meistrivõistlused mälumängus, millest võttis kokku osa rekordarv ehk 232 õpilast. Meie kooli õpilastest on sellel võistlusel osalenud (juba alates 8. klassist) Hant Mikit Kolk (12.e), Jaagup Markus Niitvägi (12.e), Siim Tamme (12.b) ja Carlos Kleimann (12.b), kes saavutasid sel aastal ka peavõidu gümnaasiumi astmes. Palju õnne!
 • 23.-24. märtsil toimus Riias rahvusvaheline väitlusturniir Riga Open 2019. Turniiri võitis võistkond, mille koosseisu kuulusid meie kooli õpilased Brett-Peter Rästas (12.d) ja Markus Laanoja (11.d). Individuaalses arvestuses saadi vastavalt 4. ja 7. koht

Teated

 • Seekordne ajalooring on seotud märtsiküüditamise 70. aastapäevaga. Räägime mälestuste osast ajaloos, inimese mälust ja müütidest, mis seda mõjutavad. Vaatame teemakohast lühifilmi ning paneme enda mälu proovile. Kõik huvilised on oodatud teisipäeval, 26. märtsil kell 15.45 ruumi 141.
 • Teisipäeval, 26. märtsil kell 10.45 oodatakse auditooriumisse kõiki õpilasi, kes novembris 2018 võtsid osa rahvusvahelisest inglise keele võistlusest „Best in English“. Organisaatorid jagavad infot ja kooli parimatele õpilastele auhinnad.
 • Neljapäeval, 28. märtsil kell 15.45 on ruumi 141 oodatud kõik õpilased, kes plaanivad oma õpinguid jätkata välismaal. Balticcouncil teeb ettekande, mis on eeskätt suunatud 11. klasside õpilastele.
 • Reedel, 29. märtsil kell 14.20- 15.45 toimub auditooriumis õppealajuhataja ja huvijuhi infotund abiturientidele, mille teemaks on kooli lõpetamine.
 • Reedel, 29. märtsil jäävad koolimajja ööakadeemiasse kõik c-klassid.
 • Laupäeval, 30. märtsil ja pühapäeval, 31. märtsil toimuvad meie kooli aulas ning võimlas XX tantsupeo „Minu arm“ ülevaatused B- ja C-rühmadele.
 • Esmaspäeval, 1. aprillil toimub auditooriumis algusega kell 16.00 klassidevahelise mälumängu 7. kohtumine.

Õpilased

 • Kolmapäeval 20. märtsil korraldasid Patrick Peterson ja Markus Ühtigi (11.d) enda praktilise töö raames rahvusvahelise frankofooniapäeva tähistamist HTGs. Teemakohased olid nii koolimaja kujundus, infoplakatid kui söökla menüüvalik. Õpilased nautisid prantsuse muusikat, võistlesid kõige stiilsema õpilase ja klassi tiitlile ning testisid oma teadmisi Kahooti vormis. Päeva lõpetas kohtumine TÜ romanistika üliõpilaste ja õppejõu Vincent Dautancourt’iga. Täname huvitava päeva eest.

Õpetajad

 • Õppealajuhataja Aime Punga viibib korralisel puhkusel 26. märtsini.
 • Direktor Ott Ojaveer osaleb reedel, 29. märtsil Tallinnas saksa keelediplomi koolide direktorite seminaril.
 • Õpilasnõustaja Trine Uusen osaleb reedel, 29. märtsil koolitusel.
 • Õpetaja Age Salo sõidab 27. märtsil Miilangu toimetuse liikmetega õppekäigule.

Sport

 • 14. märtsil toimus Nutispordi piirkondlik finaal, kus saavutas 1. koha Jaan Otter (10.b), 2. koha Argo Ers, 3. koha Andres Sõmer (kõik 10.b) ja 4. koha Toomas Tennisberg (12.b).
 • Eesti Akadeemilise Spordiliidu kergejõustikuvõistlusel (koos võistlesid nii kõrgkoolide, kutsekoolide kui gümnaasiumide õpilased) saavutas kõrgushüppes teise kohta Märten Kala (10.c) tulemusega 1.80. Kuulitõukes saavutas Oskar-Filip Tammik (10.c) samuti teise koha tulemusega 13.34.
 • Tartu linna gümnaasiumite karikavõistlustel saalihokis saavutasid HTG neiud esikoha ning noormehed teise koha. Kooli esindasid: Piia Kängsep (10.c), Tuuli Tasa (10.d), Anu Kängsep, Säde Kannumäe, Kristin Valge, Kristiina Tideman (kõik 11.c) Heile-Liise Roone, Andrea Jagur (mõlemad 11.e), Kaspar Varul (10.d), Markus Sulg (11.b), Rasmus Enno (11.c), Pärtel Rööpson, Markus Trasberg, Hannes Kuslap (kõik 12.a) ja Georg Kaasik (12.b).
 • Laupäeval, 23. märtsil toimusid Hugo Treffneri Gümnaasiumi aulas Eesti Juuniorite (U26) Meistrivõistlused bridžis. Osales 18 paari, kellest 3 paari olid HTG õpilased. Vilistlane Mirjam Iher kuulus turniiril kolmanda koha saavutanud võistkonda. Treffneristide tulemused olid järgmised: 10. koht - Riko Piirisild ja Markus Sulg (mõlemad 11.b), 11. koht - Mark Olav Sepp ja Tanel Tamm (mõlemad 12.b), 16. koht - Mihkel Reinula ja Kevin Ibrus (mõlemad 11.b).
 • Klassidevahelise võrkpalliturniiri finaal toimub esmaspäeval, 25. märtsil algusega 16.30, üks finalist on teada - 11.b, teine finalist selgub kell 16.00 algavas mängus.
  Saalihokiturniiri finaal 12.a ning 11.c vahel toimub teisipäeval. 26. märtsil kell 16.00. Kõik on oodatud kaasa elama!

Söökla teated

 • Orientiiriks 10.-11. klassi lapsevanematele aprillikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.70 eurot = 11.20 eurot, poisteports 16 päeva x 1.05 eurot = 16.80 eurot;*
  kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.70 eurot = 7.70 eurot, poisteports 11 päeva x 1.05 eurot = 11.55 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Seoses 12. klasside suures osas muutuva õppetöö korraldusega 11. aprillist kuni maikuu lõpuni on oluline, et õpilane märgiks end ARNO-keskkonnas sööjaks. Palume täpselt jälgida õppetöö aegu ja sellest lähtudes teha otsus kooli sööklas lõunatamise kohta ning võimalikult aegsasti märkida enda teadaolevad puudumised ka ARNOs, märkides end puudujaks „Teata puudumisest“ valiku kaudu. Samuti võib oma puudumisest kirjutada kas sööklas olevasse vihikusse või htg@toidutorn.ee vähemalt puudumisele eelneval päeval. Inglise keele ja matemaatika riigieksamil toimub 12. klassi õpilaste toitlustamine koolisööklas õpilaspileti alusel. Emakeele eksamil on toit (jook ja võileivad) serveeritud aatriumis eksamipäeva jooksul.

Eelteated

 • Kolmapäeval, 3. aprillil kell 11.15 sõidavad riigikaitse 2. kursusel osalejad õppekäigule Võrru Kuperjanovi pataljoni. Kõik õppekäigule sõitjad osalevad kahes esimeses tunnis ning söövad varajase lõunasöögi kooli sööklas pärast 1. tundi.
 • IV perioodi arvestused toimuvad 4.-10. aprillini. Kuna 11.a klassil on sel perioodil 6 arvestust, toimub bioloogia arvestus juba kolmapäeval, 3. aprillil ainetunni ajal. Arvestuste plaan valmib 28. märtsiks.

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37