Infoleht 11.03.2019 nr 20

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • arendusjuht Aare Ristikivi ning kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid kaasa Tallinna Reaalkooli õpilaste ja õpetajate vastuvõtu õnnestumisele;
 • õpetajaid Saima Kaarnat, Olga Schihalejevi ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi esimene õnnetund (45 min) toimub kolmapäeval, 13. märtsil kell 15.45 ruumis 107. Registreeruda tuleb elektrooniliselt Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) hiljemalt 11. märtsil.
 • Reedel, 15. märtsil kell 12.00 algavad sisseastumiskatsed 2019. a. sügisel avatavatesse 10. klassidesse. Seetõttu on sel päeval muudetud õppekorraldust. Kõigil 10. klassidel ning 11.b, 11.c, 11.d ja 11.d klassil toimub kaks tundi. Kell 11.15 algab 10. klassidele aulas Valdur Mikita loeng, millele osalemine on 10. klassi õpilastele kohustuslik. 11.b klassi koolipäev, mis algab kell 9.00, möödub SPARK makerlab’is (Narva mnt. 3). 12. klasside õpilastel toimuvad eesti keele õpetajatega kokkulepitud ajal konsultatsioonid. Kell 10.00 – 12.00 on õpilastel võimalus valida kas vaadata Elektriteatris filmi „Külm sõda“, millele järgneb arutelu või kuulata spordimuuseumis loengut „Poliitika ja spordi seosed“. Täpsemat infot jagavad eesti keele õpetajad.
  Söökla on avatud kell 9.30 – 12.00. 12. klassid lõunatavad kell 9.30 – 10.00, 10. ja 11. klassid kell 10.45 – 11.15.
  Kõigil õpilastel palutakse kohe pärast koolipäeva lõppu lahkuda koolimajast õueukse kaudu, peauksest sisenevad ühiskatsetel osalevad õpilased.
 • III perioodi järelarvestused toimuvad
  teisipäev, 12.03
  kell 15.50 keemia õp E. Paabo – 217
  kell 15.45 füüsika (12.b) õp Madis Reemann – 213
  kolmapäev, 13.03
  kell 14.25 inglise keel õp E. Hunt ja K. Ojaveer – 308
  neljapäev, 14.03
  kell 15.50 matemaatika (kõik õpetajad) – 221
  kell 16.00 ajalugu ja eesti keel õp L. ja A. Pettai – 203
  kell 16.00 kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 304
  kell 16.00 vene keel õp L. Titova ja O. Titova – 302
  esmaspäev, 18.03
  kell 15.50 füüsika õp J. Paaver – 213
  kell 16.00 kirjandus õp T. Pluum – 102
  kell 16.00 bioloogia õp S. Kaarna – 225
  teisipäev, 19.03
  kell 15.45 saksa keel õp M. Matto - 204
  kell 15.45 muusika õp Ü. Keerberg – 220
  kolmapäev, 20.03 õnnetunnis saavad kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku.

 

 • Kolmapäeval, 13. märtsil 5. tunni ajal ja pärast 5. tundi on UPT-19 koordinaatorite konsultatsioonid, eelregistreerimine Moodles lõpeb teisipäeval kell 19.
 • Neljapäeval, 14. märtsil, emakeelepäeval on 1. ja 2. tunni ajal auditooriumis kooli õigekirjaolümpiaad.
 • Neljapäeval, 14. märtsil kell 8.30 – 13.15 toimub Raatuse koolis saksa keelediplomi (DSD I) kirjalik eksam. Täpsem informatsioon õp M. Mattolt.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 12.03
11.d    3. tund kirjandus õp M. Piirimäe - Vanemuise teatri töötoas
11.e    4. tund kirjandus õp M. Piirimäe - Vanemuise teatri töötoas  
12.c    5. tund ajalugu+kirjandus õp. K. Punga/K. Soodla KGB kongide muuseumi külastus
kolmapäev, 13.03
10.b    3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.c    tunde ei toimu, klass on õppekäigul Tallinnas
11.a    2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom – 228
11.c    2. tund füüsika õp S. Oks – 213
11.d    1. tund ajalugu õp K. Punga – 144
2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
12.a    1. tund füüsika õp S. Oks – 213
        2. tund ajalugu õp K. Punga – 144
12.c    2. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
        4. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
12.d    1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228

reede, 15.03

Tundide ajad 15. märtsil:
1. tund 8.05 – 9.20
kell 9.30 – 10.00 lõunatavad 12. klasside õpilased
2. tund 9.30 – 10.45
kell 10.45 – 11.15 lõunatavad 10. ja 11. klasside õpilased
kell 11.15–12.45 Valdur Mikita loeng 10. klasside õpilastele aulas
10.a    1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
        2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.b    1. tund inglise keel õp E. Hunt/H. Köhler – 308/312
2. tund keemia õp E. Paabo – 217
10.c    1. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
2. tund matemaatika õp E. Timak – 139
10.d    1. tund keemia õp H. Pähno – 135
2. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 141
10.e    1. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 141
2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 202
11.a    1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 202
2. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
11.b    kell 9.00 SPARK makerlab’is
11.c    1. tund keemia õp E. Paabo – 217
2. tund füüsika õp S. Oks – 213
11.d    1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
11.e    1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228

12. klassid
8.05 – 9.30konsultatsioonid kokkuleppel eesti
keele õpetajatega - õp T. Pluum – 102, K. Soodla – 105, A. Salo – 107
9.30 – 10.00    söögivahetund
10.00 – 12.00  Elektriteatris film „Külm sõda“ või spordimuuseumis loeng „Poliitika ja spordi seosed“
alates kella 12.15        konsultatsioonid kokkuleppel eesti keele õpetajatega - õp T. Pluum – 227, K. Soodla – 302, A. Salo – 301

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • Bioloogiaolümpiaadi vabariiklikus voorus gümnaasiumi üldarvestuses (62 osalejat) olid meie õpilaste tulemused järgmised: 1. Mari Remm (11.c; 1. koht 11. klasside arvestuses ja praktikumide parim), 2. Kirke Joamets (12.a; 1. koht 12. klasside arvestuses), 8. Hanna-Riia Allas (11.a; 3. koht 11. klasside arvestuses), 11. Elise-Helena Armulik (12.c; 4. koht 12. klasside arvestuses), 12. Hannes Kuslap (12.a; 5. koht 12. klasside arvestuses), 13. Tuule Tars (11.a; 4. koht 11. klasside arvestuses). Üldarvestuse 12 esimest on kutsutud valikvõistlusele.
 • Geograafiaolümpiaadi vabariiklikusse vooru on kutsutud Hanna-Riia Allas (11.a), Andreas Eskor (11.b), Jürgen Öövel (11.c) ja Toomas Tennisberg (12.b).
 • 6. märtsil toimus majandusolümpiaadi Tartu piirkonnavoor (16 osavõtjat), milles saab igast koolist osaleda vaid 5 õpilast. Meie õpilaste tulemused olid järgmised: 1. Henrik Narusberg, 3. Danver Hans Värv, 4.-5.Toomas Tennisberg (kõik 12.b), 6. Anette Gertrud Pello (12.e), 8. Toomas Roosma (11.a). Lõppvooru on kutsutud Henrik Narusberg, Danver Hans Värv, Toomas Tennisberg ja Anette Gertrud Pello.
 • Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud 23 õpilast: Kirke Joamets, Richard Luhtaru, Kaarel Kangro, Karl Aleksander Kaplinski, Hannes Kuslap, Sullo Saan, Anna Talas (kõik 12.a), Ellen Leib, Toomas Tennisberg (mõlemad 12.b), Artur Avameri, Toomas Roosma, Kadi Siigur (kõik 11.a), Pihla Järv, Paula Timmi (mõlemad 11.b), Mark Theodor Jalakas, Grete Paat, Simon Selg, Priidik Meelo Västrik (kõik 10.a), Robert Kurvits, Joonatan Ristmäe, Andres Sõmer, Jaagup Tamme, Kaur Veere (kõik 10.b).
 • Usundiõpetuse vabariiklikul olümpiaadil saavutasid Liisa-Maria Komissarov (11.e) 1. koha ja Anni Varjo (11.d) 4. koha.

Konkursid

 • President Kersti Kaljulaid ootab osalema kõnekonkursil „Kirjuta Eestile". Sedakorda on teemaks Eesti koht Euroopas ja parima kõne kirjutaja saab selle ette kanda mai alguses toimuval Euroopa päeval, kus kõneleb ka riigipea. Kõne konkursile saatmise viimane kuupäev on 29. märts, täpsem info: https://www.president.ee/et/kirjuta-eestile.

Teated

 • Teisipäeval, 12. märtsil kell 15.45 toimub aineosakondade juhatajate nõupidamine, kus arutatakse võimalikke muudatusi kooli õppekavas ja tunnijaotuskavas.
 • Ajalooring ootab kõiki teisipäeval, 12. märtsil kell 15.45 ruumi 141 kuulama Erasmus+ grupi tegemistest Ungaris, Budapestis.
 • 16. ja 17. märtsil toimub kooli võimlas Tantsutaldade B- ja A-rühma laager.
 • V perioodil on planeeritud tervise ja esmaabi kursus, palun registreeruda kõigil soovijatel nimetatud kursusele hiljemalt 15. märtsiks lingi http://tinyurl.com/tervisejaesmaabikursus kaudu või pöörduda kooliõe Jaanika Saarepuu poole.

Õpilased

 • 8. märtsil oli e-klasside õhtuakadeemia. Lisaks meeleolukale viktoriinile ning erinevatele tutvumismängudele kuulati näitleja Märt Koigi emotsionaalseid arvamusi Eesti elust ja inimestest ning „Plekktrummi“ saatejuhi Joonas Hellerma mõtteid kultuuri ja meedia suhetest ning eneseharimise tarvilikkusest. Aitäh Liisbet Teemaale oskusliku intervjuu eest J. Hellermaga ja kõigile 11.e klassi õpilastele, kes õhtu õnnestumisele kaasa aitasid.

Õpetajad

 • Direktor Ott Ojaveer, õppealajuhataja Aime Punga ja arendusjuht Aare Ristikivi osalevad kolmapäeval alates kella 14.30-st Tamme Gümnaasiumis toimuval kolme kooli (HTG, Tamme Gümnaasium ja Võru Gümnaasium) juhtkondade vahelisel seminaril, kus arutavad õppetöö korralduslikke küsimusi.
 • 13. märtsil sõidavad õpetaja Eha Paabo ja õpilasnõustaja Trine Uusen koos õpilastega õppekäigule Tallinnasse, õpetaja Mari Jõgiste on seotud tööülesannetega väljapool kooli 13. ja 15. märtsil. Huvijuht Uve Saar viibib korralisel puhkusel kuni 12. märtsini.

Sport

 • Eesti koolidevahelistel meistrivõistlustel sulgpallis saavutas HTG üldarvestuses teise koha. Individuaalselt jõudsid esikolmikusse: Andreas Eskor - I koht (11.b), Robert Sokman - II koht (12.a), Kaisa Leidik - III koht (11.a). Veel esindasid kooli Markus Trasberg - 6. koht (12.a), Laura Martinson - 4. koht, Mariliis Pärn - 7. koht (mõlemad 11.d).

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu kuulutas välja konkursi kandideerimaks õpetaja enesetäiendamise stipendiumile. Täpsemad tingimused on kooli kodulehel.

Eelteated

 • Teisipäeval, 19. märtsil kell 15.45 - 17.00 toimub raamatukogus klassivanemate ümarlaud.
 • Neljapäeval, 21. märtsil kell 8.00 – 9.15 viivad matemaatikaõpetajad läbi matemaatika võistlusmängu KÄNGURU.
 • 21. märtsil kell 14.25 ruumis 225 viib läbi meie vilistlane Martin Sillasoo kõigile huvilistele investeerimisseminari koos portfelli koostamise töötoaga.

 

Viimati muudetud: 
2019-10-14 14:51