Infoleht 04.03.2019 nr 19

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • õpetaja Saima Kaarnat, vilistlast Joana Jõgelat ning õpilasi Mari Remmi ja Jürgen Öövelit (mõlemad 11.c), kellele vilistlaskogu andis Urmas Kokassaare nimelise stipendiumi;
 • Sullo Saani (12.a) ja Toomas Tennisbergi (12.b), kes pälvisid lisaks varem väljakuulutatutele stipendiumi silmapaistvate tulemuste eest viie kooli võistlusel.

 

Juhtkond tänab

 • tänab 12.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ülli Roostoja ning segakoor Anima lauljaid ja nende juhendajaid Ülle Keerbergi ning Karel Vähit Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse korraldamise eest;
 • õpetaja Kristiina Pungat, kes organiseeris kooliperele filmi „Tõde ja õigus“ kinoühiskülastuse;
 • õpetajaid Anneli Mägi, Aare Ristikivi, Ülle Seevrit ja Ljubov Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

HTG meespere soovib imeilusat naistepäeva oma naisperele!

 

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 6. märtsil on tundide ajad muudetud.
  1. tund 8.05 -   9.20
  2. tund 9.30 - 10.45
  I söögivahetund
  3. tund 11.15 - 12.30
  II söögivahetund
  4. tund 13.00 - 14.15
              III perioodi hinnete teatamine
  5. tund 14.45 - 16.00

 

 • Õpetajad teatavad IV perioodi hinded ja märgivad need Stuudiumisse kolmapäeval, 6. märtsil kell 14.15 - 14.45.
  Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  Marcus Hildebrandt               309
  Erika Hunt                             221
  Ülle Hüva                               136
  Mari Jõgiste                            303
  Saima Kaarna                         225
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                             135
  Helen Köhler                          308
  Raimond Lepiste                    201
  Mall Matto                             204
  Anneli Mägi                           206
  Katrin Ojaveer                       312
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              217
  Jaan Paaver                            213
  Aimar Poom                           228
  Andre Pettai                           203
  Liisa Pettai                             107
  Monika Piirimäe                     109
  Tiina Pluum                            102
  Kristiina Punga                      144
  Helgi Pähno                           216
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Aive Roots                             200
  Anneli Saarva                         228
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          105
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                        301
  Olga Titova                            302
   
  Õpetajad Siim Oks, Age Salo ja Ülli Roostoja teatavad hinded neljapäeval, pärast 2. tundi vastavalt ruumides 213, 107 ja 308, õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa teatab hindeid reedel, 8. märtsil pärast 2. tundi raamatukogus.

 

 • Reedel, 8. märtsil toimuvad kahetunniliste kursuste 2. kursuse viimased tunnid. 11. märtsil algab kahetunniliste kursuste 3. kursus, muutub tunniplaan.
  10.a ja 10.b - jätkuvad matemaatika ja füüsika praktikumide tunnid õp Ü. Hüva/M. Reemann
  10.c - lõpeb muusika 1. kursus õp Ü. Keerberg, algab keemia 1. praktikum õp E. Paabo/ H. Pähno
  10.d - lõpeb muusika 1. kursus õp Ü. Keerberg, algab geograafia 4. kursus õp Ü. Seevri
  10.e - lõpeb muusika 1. kursus õp Ü. Keerberg, algab geograafia 4. kursus õp Ü. Seevri
  11.a ja 11.b - jätkub matemaatika praktikum õp. K. Orav-Puurand, füüsika praktikum õp S. Oks hakkab toimuma TÜ füüsika õppehoones
  10.c - algab toiduainete tehnoloogia EMÜ õppejõudude juhendamisel
  12.a ja 12.b - lõpeb matemaatika praktikum õp E. Timak ja füüsika praktikum õp S. Oks, algab matemaatika eksamiks ettevalmistav kursus õp E. Timak

 

 • Esmaspäeval, 11. märtsil toimub 4. ja 5. tunni ajal 11. ja 12. klasside õpilastele aulas meediaekspert Raul Rebase loeng teemal „Tänapäeva sotsiaalmeedia“. Täpsem kava selgub nädala lõpuks kui oleme saanud esinejalt lõpliku kinnituse.
   

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 4.03.
11.b     3. tund Innove rahuloluküsitluse täitmine
õp A. Ristikivi - 303
teisipäev, 05.03.
12.d     alates 3. tunnist on klass Jääaja keskuses      õppekäigul
kolmapäev, 06.03.
12.b     alates 3. tunnist on klass Jääaja keskuses õppekäigul
10.ae   4. tund inglise keel õp Ü. Roostoja rühma tundi asendab õp H. Köhler - 308
PK6    5. tund jääb ära
neljapäev, 07.03.
10.e     1. tund prantsuse keele rühmal jääb ära, saksa keel toimub
10.c     3. tund saksa keel õp M. Matto rühma tundi asendab õp O. Titova - 204
            prantsuse keele rühmal iseseisev töö - 109
10.d     3. tund saksa keel õp M. Matto rühma tundi asendab õp O. Titova - 204
            prantsuse keele rühmal iseseisev töö - 109
11.d     alates 3. tunnist on klass Jääaja keskuses õppekäigul
11.a     4. tund saksa keel õp A. Roots - 204
12.a     4. tund ajalugu õp. K. Punga KGB kongide muuseumi külastus
SK15  5. tund saksa keel edasijõudnutele õp M. Matto tundi asendab õp O. Titova - 204
PK6    5. tund jääb ära
reede, 08.03.
11.c     3. tund Innove rahuloluküsitluse täitmine õp T. Ulst - 303
12.b     3. tund ajalugu õp. K. Punga KGB kongide muuseumi külastus
PK6    4.-5. tund 6.-7. märtsil ära jäänud tundide asendus - 139

 
Tunniplaani muudatused alates 11. märtsist kuni IV perioodi lõpuni

esmaspäev, alates 11.03.
10.d    4. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
teisipäev, alates 12.03.
10.a    3. tund matem. praktikum/füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann - 136/212
4. tund füüsika praktikum/matem. praktikum õp M. Reemann/Ü. Hüva - 212/136
10.c    5. tund keemia praktikum õp E. Paabo/ H. Pähno - 216/217
10.e    1. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
11.b    4. tund matem. praktikum õp K. Orav-Puurand - 202, füüsika praktikum õp S. Oks - TÜ
12.a    5. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak - 139
kolmapäev, alates 13.03.
11.a    4. tund matem. praktikum õp K. Orav-Puurand - 202, füüsika praktikum õp S. Oks - TÜ
12.b    4. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak - 139
neljapäev, alates 14.03.
10.a    4. tund matemaatika kogu klassil õp Ü. Hüva - 136
10.d    1. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
10.e    2. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
11.a    1. tund matemaatika kogu klassil õp K. Orav-Puurand - 202
        5. tund füüsika praktikumi ei toimu
11.b    3. tund matemaatika kogu klassil õp K. Orav-Puurand - 202
12.b    4. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak - 139
reede, alates 15.03.
10.c    2. tund füüsika õp S. Oks - 213
3. tund matemaatika õp E. Timak - 139
4. tund keemia praktikum õp E. Paabo/ H. Pähno - 216/217
10.d    2. tund matemaatika õp E. Timak - 139
3. tund keemia õp. H. Pähno - 141
11.a    1. tund matemaatika kogu klassil õp K. Orav-Puurand - 202
4. tund matem. praktikum õp K. Orav-Puurand - 202, füüsika praktikum õp S. Oks - TÜ
11.b    3. tund matem. praktikum õp K. Orav-Puurand - 202, füüsika praktikum õp S. Oks - TÜ
11.c    3.-4. tund toiduainete tehnoloogia EMÜ õppejõud - 227
12.a    4. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak - 139

 

 • 11.a ja 11.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid alates 11. märtsist õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ füüsikahoones Physicum, mis asub W. Ostwaldi 1 ning kuhu saab sõita linnaliinibussidega nr 5 ja 24. Bussid väljuvad Kaubamaja peatusest (Kaubamaja küljel) ning sõita tuleb Nooruse peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad väljumisajad vastavalt praktikumi algusajale on buss nr 5 kell 11.01, 11.22, 12.38, või 12.59 või nr 24 kell 11.09. Täpsem info ja kokkulepped õpetaja Siim Oksalt.
 • Tööd jätkab sügisel alustanud hispaania keele kursus edasijõudnutele. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 14.25 ja neljapäeviti kell 16.00 ruumis 203. Õpetaja Meliton Mateo Krikk ootab taas tundi kõiki õpilasi, kes esimese kursuse edukalt läbisid ja ka õpilasi, kellel piisavad eelteadmised õppimaks edasijõudnute kursusel.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 8. veebruaril toimunud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi eelvoorust võttis Tartus osa 49 õpilast. Meie tublimad olid: 1. Kirke Joamets, 2. Richard Luhtaru, 3. Iris Niinemets (kõik 12.a), 4. Henrik Narusberg (12.b), 5. Aron Sisask, 6.-7. Laur Sisask (mõlemad 12.a), Markus Meier (12.d), 8. Karl Aleksander Kaplinski (12.a), 9. Brandon Undrus (12.e). Esimesed kaheksa on oodatud ka lõppvooru, mis toimub 23. märtsil.
 • 12. veebruaril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli paremad tulemused olid:
  10. klass (15 osavõtjat): 3. Kaspar Sõukand (10.c), 4. Uku Konsap (10.b), 5.-6. Katrin Kulberg (10.a) ja Rain Põld (10.b), 7. Helen Sinivee (10.a), 8. Joel Ruuben Seene (10.e), 9. Miia Nummert (10.d), 10. Austin Roose (10.a);
  11. klass (12 osavõtjat): 2.-3. Hanna-Riia Allas (11.a), 2.-3. Jürgen Öövel (11.c), 4. Andreas Eskor, 6. Sander Miller (mõlemad 11.b), 7. Tuule Tars (11.c);
  12. klass (11 osavõtjat): 1. Toomas Tennisberg (12.b), 2. Sullo Saan (12a.).

 

 • 16. veebruaril toimunud informaatika-olümpiaadi lõppvoorus peeti eraldi arvestust esimest korda osalenud õpilaste kohta, 17 hulgas olid meie õpilastest parimad Artur Avameri - 1. koht ja I järgu diplom, Toomas Roosma - 10. koht (mõlemad 11.a).
 • 17. veebruaril toimus informaatikaviktoriini Kobras lõppvoor, kus 9.-10. klasside arvestuses pälvisid I järgu diplomi Greete Paat (10.a) ja Andres Sõmer (10.b), 9. koha Simon Selg (10.a), 10.-14. koha Erich Richard Rosenthal ja Hanna Paalmäe (mõlemad 10.b). 11.-12. klasside arvestuses pälvisid I järgu diplomi Toomas Tennisberg (12.b), II järgu diplomi Kadi Siigur ja Artur Avameri (mõlemad 11.a), 9. koha Toomas Roosma (11.a). Õnnitleme kõiki lõppvoorus osalenuid!
 • 22. veebruaril toimus meie koolis vene keel võõrkeelena olümpiaadi piirkonnavoor. Meie õpilaste tulemused olid järgmised: 1. Heili Aavola (11.c), 2. Paula Timmi, 3. Ethel Uibo (mõlemad 11.b).
 • Saksa keele olümpiaadi lõppvooru 18. märtsil Tallinna ülikoolis on meie koolist kutsutud Teele Tars (11.a) ja Tuule Tars (11.c).
 • Inglise keele olümpiaadi lõppvooru 18. märtsil Tallinna ülikoolis on meie koolist kutsutud Teele Tars (11.a).
 • Emakeeleolümpiaadi lõppvooru 15. ja 16. märtsil Tallinna ülikoolis on meie koolist kutsutud Ingrid Veermäe (10.a) ja Hant Mikit Kolk (12.e).
 • Eesti koolinoorte 66. keemiaolümpiaadi lõppvooru (22.-23. märts) pääsesid meie koolist järgmised õpilased: Helen Vaino, Adelle Altnurme, Kaur Oskar Kõrgvee (kõik 10.c); Hanna-Riia Allas ja Kadi Siigur (11.a); Tuule Tars (11.c); Laur Sisask, Sullo Saan, Richard Luhtaru, Hannes Kuslap ja Kirke Joamets (kõik 12.a), Toomas Tennisberg ja Ellen Leib (mõlemad 12.b).
 • Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvooru pääsesid meie kooli õpilased Liisa-Maria Komissarov (11.e) ja Anni Varjo (11.d).
 • Neljapäeval, 14. märtsil toimub auditooriumis õigekirjaolümpiaadi koolivoor. Tartu linna õigekirjaolümpiaadist 29. märtsil saab osa võtta iga klassi parim ja igast lennust üks õpilane lisaks. Osaleda soovijail palutakse 8. märtsiks end  ruumis 105 kirja panna.

Konkursid

 • Eesti Pedagoogika arhiivmuuseum kutsub õpilasi osalema III kooliajaloo alasel uurimistööde konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 22. aprill, täpsem info kooli kodulehel.

Teated

 • 25.02.-3.03. viibisid Hanna-Riia Allas, Mari Leito (mõlemad 11.a), Tuuli Annok (11.c), Andrea Jagur ja Kätriin Pullerits (mõlemad 11.e) koos õpetaja Aare Ristikiviga Erasmus+ projekti raames Ungaris Budapestis.
 • Filosoofiaring ootab huvilisi täna kell 17.00 kooli raamatukogus.
 • Täna kell 16.00 toimub auditooriumis klassidevahelise mälumängu VI voor.
 • Kuni 21. märtsini on koolis üleval Eesti Inimõiguste Instituudi näitus Anne Franki elust.
 • Teisipäeval, 5. märtsil räägib ajalooringis Reet Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum) vastlapäeva paganlikust ja kristlikust taustast ning tõlgendustest tänapäeval. Loengus jagub põnevaid seoseid ja üllatavat mõtteainest, jutu kõrvale kukleid ja vurride meisterdamist. Ajalooring algab kell 16.00 klassiruumis 141.
 • Neljapäeval, 7. märtsil kell 16.00 algab õppenõukogu, mille päevakorras on 10. klasside õpilaste vastuvõtukatsete korraldus.
 • Reedel, 8. märtsil toimub E-klasside ööakadeemia.
 • Reedel, 8. märtsil toimub järjekordne sõbrapäev Tallinna Reaalkooliga, seekord võõrustame külalisi meie.
 • Meie koolisööklal on esimese koolisööklana õigus alates veebruarikuust 2019 kasutada mahetoodete kasutamisele viitava teabe esitamise riiklikku etalonmärki: „Üle 20 kuni 50% toorainest on mahe“. Sellekohast regulaarset toidujärelevalvet teostab Veterinaar- ja Toiduamet. Vastavalt uueks, viieaastaseks perioodiks sõlmitud toitlustuslepingule kasutab AS Toidutorn HTG koolilõuna ja erinevate menüüde toorainena mahepõllumajanduslikke tooteid juba alates käesoleva õppeaasta algusest.

Õpilased

 • 10.a klassi õpilane Grete Paat alustas vahetusõpilasena alates 25. veebruarist õpinguid Lõuna-Koreas.

Õpetajad

 • Koos klassiga sõidavad pärast teist tundi õppekäigule Jääaja Keskusesse õpetajad Aare Ristikivi 5. märtsil, Ülli Roostoja 6. märtsil ja Mall Matto 7. märtsil. Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa viibib 6.-7. märtsil Tallinnas õigeusu õppetooli loengute tõlkimisel ja huvijuht Uve Saar viibib korralisel puhkusel kuni 12. märtsini.

Sport

 • Õpetajad pidasid maha võrdse saalihoki sõpruskohtumise Haridus- ja Teadus-ministeeriumiga, kuid seekord tuli vastu võtta kaotus 13:15.
 • 9.-16. veebruaril toimus noorte olümpiafestival Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviinas, kus Eesti koondist esindasid kolm meie kooli õpilast: laskesuusataja Kerstin Ojavee (11.b) ning murdmaasuusatajad Aleksander Tamm (11.b) ja Albert Unn (11.a). Tihedas konkurentsis olid parimateks tulemusteks Albertil sprindi 18. koht, Kerstinil sprindi 24. koht ja teate 14. koht ning Aleksandril distantsi 37. koht ja teate 10. koht.
 • Happy Dancers Baltic Cup'il saavutas VK Janika Tantsuline Eliitrühm Show Dance Big Team Adults kategoorias I koha. Rühma kooseisu kuulusid Greete Korol (10.e), Sandra Lannes, Sarah Lannes (12.b), Mariann Klaassen, Elina Ribelus (11.d) ja Heidi Rander (12.a).
 • EV iseseisvuspäevale pühendatud meistrivõistlustel õhkrelvadest laskmises saavutas meie kooli esimene võistkond III koha. Võistkonda kuulusid Kairi-Liis Roonurm (12.c), Maire Pärn, Oskar-Filip Tammik (mõlemad 10.c) ja Leonid Zinatullin (11.a). Kooli teine võistkond koosseisus Elis Õunapuu (12.c), Adele Karolina Kõre (10.d), Tristan Roosipuu ja Hugo Palm (mõlemad 12.d) saavutas 11. koha.
  Harjutuse 40 lasku sportõhupüstolist laskmise võitis Kairi-Liis Roonurm, Maire Pärn saavutas 4. koha ja Adele Karolina Kõre 7. koha
 • Neljapäeval, 7. märtsil kell 14.30-18.00 korraldavad 11.a klassi õpilased Kristjan Paavel ja Henri Tein UPT raames 3v3-formaadis klassidevahelise korvpalliturniiri. Võistlejateks võivad olla nii poisid kui ka tüdrukud, kindlaid nõudeid ei ole. Parimaid ootavad auhinnad.

 

Viimati muudetud: 
2020-11-13 21:52