Infoleht 28.01.2019 nr 16

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Marcus Hildebrandti, Mall Mattot, Siim Osa, Eha Paabot, Madis Reemanni, ja Ülli Roostoja õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 30. jaanuaril pärast viiendat tundi ning reedel, 1. veebruaril viienda tunni ajal toimub ruumis 303 UPT-20 seminar, kus räägitakse eeloleva testi teemadel. Vajalik eelregistreerimine Moodles, kirja saab ennast panna hiljemalt teisipäeval, 29. jaanuaril kell 18.
 • UPT-20 teine test viiakse läbi ajavahemikus 4.‑7. veebruarini ruumis 303. Test kestab 45 minutit ning pärast testi lõppemist jätkub ainetund.
  11.a     esmaspäeval, 04.02. 1. tunni ajal kell 8.30 – 9.15 - õp A. Ristikivi
  11.b     esmaspäeval, 04.02. 2. tunni ajal kell 9.20 – 10.05, jätkub ainetund – õp A. Mägi
  11.c     teisipäeval, 05.02. 1. tunni ajal kell 8.05 – 8.50 - õp A. Mägi, jätkub ainetund
  11.d     teisipäeval, 05.02. 5. tunni ajal kell 14.35 – 15.20 - õp A. Mägi
  11.e     esmaspäeval, 04.02. 5. tunni ajal kell 14.35 – 15.20 - õp A. Mägi
 • Kolmapäeval, 30. jaanuaril toimub 5. tunni ajal aulas humanitaarsuuna konverents, millest võtavad osa kõik humanitaarklasside õpilased.
 • Õnnetund toimub 31. jaanuaril kell 15.45 ruumis 105. Registreeruda tuleb elektrooniliselt Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri) hiljemalt 29. jaanuaril.
 • Õppealajuhataja ootab abiturientide koolieksami II osa valikuid hiljemalt 7. veebruariks.
 • 12.e klass sõidab koos 10.e klassiga neljapäeval, 31. jaanuaril õppekäigule Tallinnasse. Õpilased, kes õppekäigule kaasa ei sõida, osalevad sellel päeval 12.d klassi tundides.
 • Õpilastel, kes plaanivad IV perioodil osaleda valikkursusel “Ladina keel algajatele” (LK1), palutakse registreeruda aadressil https://tinyurl.com/ladinakeel2019.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 29.01
10.c     2. tund matemaatika õp E. Timak – 139
11.b     2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
12.c     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
12.e     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
            5. tund filosoofia õp J. Paaver – 213
kolmapäev, 30.01
10.c     3. tund keemia praktikant F. Kaasik – 217
10.e     2.-3. tund toimub ERMis õp L. Pettai
11.a     1. tund keemia õp H. Pähno – 217
12.c     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 144
12.d     3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 135
12.e     2. tund matemaatika õp H. Kiisel – 105
5. tund - vabaainete tunde ei toimu, kuna aulas toimub samal ajal humanitaarsuuna konverents.
neljapäev, 31.01
10.a     4. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 102
10.c     2. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 102
10.c     3. tund füüsika õp S. Oks – 135
            4. tund keemia praktikant F. Kaasik – 217
10.d     4. tund prantsuse keele rühmal jääb ära, saksa keele rühmal tund toimub.
10.e     tunde ei toimu, klass on õppepäeval Tallinnas
11.a     1. tund keemia õp H. Pähno – 217
11.b     2. tund keemia õp H. Pähno – 217
3. tund kirjandus õp M. Piirimäe – 102
11.d     1. tund usundiõpetus õp O. Schihalajev – 107
4. tund kirjandus õp K. Soodla – 107
12.e     tunde ei toimu, klass on õppepäeval Tallinnas
reede, 01.02
10.c     4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
10.e     3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 202
12.c     1. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 141


12.e     1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
2. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
3. tund matemaatika õp H. Kiisel - 135

Olümpiaadid ja võistlused

 • 19. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor. Meie parimad:
 • 10. klass (14 osavõtjat): 1. Simon Selg (10.a) 3. Robert Kurvits 4. Joonatan Ristmäe (mõlemad 10.b) 5. Mark Theodor Jalakas (10.a);
  11. klass (11 osavõtjat): 2. Leonid Zinatullin 4. Hanna-Riia Allas 5. Artur Avameri 6. Kadi Siigur (kõik 11.a);
  12. klass (11 osavõtjat): 1. Richard Luhtaru 2. Hannes Kuslap (mõlemad 12.a) 4. Toomas Tennisberg (12.b) 6. Sullo Saan (12.a).
 • 25. jaanuaril toimus inglise keele vabariikliku olümpiaadi piirkonnavoor (osalejate arv Tartu linnas: 26 õpilast). Meie kooli õpilased saavutasid järgnevad kohad: 1. Teele Tars (11.a) 4. Tuule Tars (11.c; 11. klasside arvestuses 2. koht) 7. Mihkel Ots (10.d; 10. klasside arvestus 3. koht) 13.-15. Erik Hõim (11.e; 11. klasside arvestus 4.‑5. koht) 18.-19. Elise Reimaa (11.d; 11. klasside arvestuses 8. koht).
 • Eesti koolinoorte 66. keemiaolümpiaadi piirkonnavoorul 26. jaanuaril saavutasid treffneristid väga häid tulemusi. Aitäh kõigile osalejatele!
  10. klasside (osalejaid 24) arvestuses olid parimad:
  1. Helen Vaino 2. Adelle Altnurme 4. Kaur Oskar Kõrgvee (kõik 10.c), 6. Argo Ers 7. Uku Konsap (mõlemad 10.b) 8. Annika Prillop 10. Jaak Pärtel (mõlemad 10.c);
  11. klasside (osalejaid 14) arvestuses olid parimad: 1. Hanna-Riia Allas (11.a), 2. Tuule Tars (11.c), 5. Kadi Siigur ja 6. Leonid Zinatullin (mõlemad 11.a);
  12. klasside (osalejaid 10) arvestuses olid parimad: 1. Laur Sisask 2. Sullo Saan 3. Richard Luhtaru (kõik 12.a) 4. Toomas Tennisberg 5. Ellen Leib (mõlemad 12.b) 6. Kirke Joamets (12.a).
 • Saksa keele olümpiaadi piirkonnavooru (24 osalejat) tulemused meie õpilaste jaoks olid järgmised: 1.-2 Teele Tars (11.a) ja Tuule Tars (11.c) 6.-7. Mathias Harujõe 9. Ingvar Drikkit (mõlemad 11.a).

Konkursid

 • Välisministeerium ja Eesti Õpilasesinduste Liit kutsuvad osalema esseekonkursil „Murrame piire“. Tööde esitamise tähtaeg on 14. veebruar, täpsem info http://opilasliit.ee/esseekonkurss.

Teated

 • Teisipäeval, 29. jaanuaril ootab ajalooring jälle õpilasi, kel plaanis osaleda ühiskonnaõpetuse olümpiaadil või keda lihtsalt huvitavad sellised teemad nagu finantskirjaoskus, EV põhiseadus ja EL aluslepingud. Koguneme kell 15.45 ruumis 141.
 • Neljapäeval, 31. jaanuaril kell 16.00 algab auditooriumis kooli kõnevõistlus. Võistlejatel palutakse esmaspäevaks, 28. jaanuariks osalemissoovist emakeeleõpetajale teada anda.
 • 1. veebruaril kell 10.00 tähistavad Tartu gümnaasiumid ja keskharidust andvad koolid Tartu rahu 99. aastapäeva traditsioonilise mälestushetkega Jaan Poska Gümnaasiumi esisel platsil. Meie kooli õpilasesinduses on lisaks õpilaskogu juhtidele igast 10. ja 11. klassist 1 õpilane.
 • Laupäeval, 2. veebruaril toimub aulas ja võimlas kella 9.00 – 20.00ni üldtantsupeo „Minu arm“ täiskasvanud segarühmade I ettetantsimine.
 • I korruse koridoris on välja pandud karikatuurivõistluse „Mida naerad koolijüts“ 2018. aasta parimad tööd. Teemaks oli „Pidu“ ning kokku esitati võistlusele 402 tööd 24 koolist. Võistlus leiab aset igal aastal, käesoleva aasta teemaks on „Remont“. Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill. Rohkem infot saab õpetaja Raimond Lepiste käest.
 • Eesti informaatikaolümpiaadi žürii otsib 27. aprillist kuni 2. maini toimuvale Balti informaatikaolümpiaadile vabatahtlikke võistkondade giidideks. Vajalik on hea inglise või mõne muu võõrkeele oskus ning Tartu linna tundmine. Registreeruda saab aadressil: https://tinyurl.com/BOI-vabatahtlikud. Täpsema info jaoks tuleb ühendust võtta Sandra Schumanniga (sandra.schumann@ut.ee).
 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria juhilubade koolitusega 1. veebruaril kell 14.25 ruumis 141.
 • Koolimajas kaduma läinud eseme korral palutakse õpilastel toimida järgmiselt: eseme kadumisel duširuumi eest rõivistust tuleb pöörduda kehalise kasvatuse õpetaja poole. Kui aga läheb midagi kaotsi kas üleriiete rõivistus või koolimajas, pöörduda esmajärjekorras kantseleisse või valvuri poole, kuhu üldjuhul viiakse koolimajast leitud esemed. Samas ka üleskutse neile, kes koolimajast leiavad mõne laokil oleva eseme - leitud ese palun viia valvuri kätte kantseleisse.
 • 31. jaanuaril 16.00-18.00 toimub arvutiklassis 303 arvutikoolitus Tartu linna vene keele õpetajatele.

Õpilased

 • 22. jaanuaril kinnitati 16.-18. jaanuarini toimunud Tartu linna noortevolikogu valimiste tulemused. Volikogus on 15 liiget, esindatud on 10 Tartu kooli. HTGst kuulub volikokku Hanna Anepaio (10.c).

Õpetajad

 • Õpetaja Mari Jõgiste viibib tööalases lähetuses 28. jaanuarist 01. veebruarini. Õpetajad Tiina Niitvägi-Hellamaa ja Tiina Pluum sõidavad õpilastega õppekäigule 31. jaanuaril.
 • Õpetaja Eha Paabo on haigestunud.

Õpilaskogu

 • 22. ja 23. jaanuaril toimunud õpilaskogu koosolekutel arutati järgnevaid teemasid: avatud uste päevade korraldamine, valimisdebattide korraldamise tingimused, koolipäeva alustamise kellaaeg.

Sport

 • Tartu maakonna koolide korvpalliturniiril said HTG noormehed 7. koha. Kooli esindasid Argo Ers, Christofer Kalda (mõlemad 10.b), Henri Tein (11.a), Juhan Pikamäe (11.d), Raiki Mänd (12.a), Mark Olav Sepp (12.b), Jürgen Smidt (12.c) ja Brandon Undrus (12.e).
 • 26. jaanuaril Tallinnas toimunud rahvusvahelistel sisesõude võistlustel ALFA 2019 sõudeergomeetritel Concept2, saavutas meie kooli naiskond 4x500m distantsil suurepärase tulemuse, võites gümnaasiumide arvestuses esikoha. Võidukas naiskonnas sõudsid Rachel Kõllo (11.a), Helene Dimitrijev (10.a), Loreen Rahumeel (11.d) ja Sandra Reinvald (12.d).
  1000m individuaaldistantsi finaalsõidus saavutas Helene Dimitrijev tubli 5. koha ja Rachel Kõllo 11. koha.

Kooliõe teade

 • Kätte on jõudnud viirushaiguste kõrghooaeg, iga nädalaga tõuseb Terviseameti teatel grippi haigestunute arv, liikvel on ka muid viirushaigusi. Gripiviiruste osakaal moodustab muude viiruste seas 73%. Mida saab iga isik ise teha, et vältida haigestumist? Kõige lihtsam viis on käte pesemine. Selleks on koolis loodud tingimused: vesi, seep, valamu ja desinfitseerimisvahend. Lisaks viibige rohkem värskes õhus, tegelege talispordiharrastustega, toituge tervislikult ja magage piisavalt! Terviseamet soovitab gripi leviku tõkestamiseks ja tüsistuste vältimiseks haigestunutel kodus püsida.

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele veebruarikuu toiduraha:
  kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.70 eurot = 11.20 eurot, poisteports 16 päeva x 1.05 eurot = 16.80 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.70 eurot = 7.70 eurot, poisteports 11 päeva x 1.05 eurot = 11.55 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi 28.01.2019. a direktori käskkirjaga nr 7 avaldatakse kiitust

 

1.         Väga hea ja hea õppeedukuse eest I poolaastal järgmistele õpilastele:

10.a
Triinu-Mai Allingu, Helene Dimitrijev, Mart Dudin, Indrek Herodes, Mark Theodor Jalakas, Aleksander Kattel, Sander Kõiv, Iris Kreinin, Katrin Kulberg, Peeter Lääniste, Allan Mõts, Ingemari Org, Grete Paat, Hannes Palu, Kerstyn Pärn, Roberta Pärna, Ireen Randoja, Aksel Joonas Reedi, Austin Roose, Simon Selg, Katariina Siilak, Helen Sinivee, Karel Somelar, Katarina Süüden, Paul-Bryan Tanilsoo, Gregory Torim, Anette Valge, Priidik Meelo Västrik, Ingrid Veermäe.
 
10.b
Marilin Berg, Maria Eensoo, Argo Ers, Kadi-Liis Hansen, Charleen Konsa, Uku Konsap, Robert Kurvits, Laura Lehtme, Belinda Lepmets, Lauri Leppik, Helena Luude, Eliise Lõhmus, Lauren Mae, Kristelle Michelson, Jaan Otter, Hanna Paalmäe, Robert Pihu, Ruti Elise Puur, Joonatan Ristmäe, Erich Richard Rosental, Andres Sõmer, Jaagup Tamme.
 
10.c
Ingrid Alla, Kirke Laura Allik, Adelle Altnurme, Hanna Anepaio, Eliis Grigor, Maryleen Karise, Kerli Kivisikk, Kaur Oskar Kõrgvee, Piia Kängsep, Tõnis Leib, Sarah Maasikmets, Mia Marii Märks, Merette Möldre, Lisete Nukk, Teisi Petersell, Teivi Petersell, Annika Prillop, Maire Pärn, Jaak Pärtel, Rauno Raa, Liis Rossner, Tarvi Suur, Kaspar Sõukand, Johan Tamm, Olaf Hendrik Tamm, Liisa Tämm, Helen Vaino, Tanel Varblane.
 
10.d
Adele Adamson, Ave Albert, Agnes Arumetsa, Miikael Berg, Epp Katariina Jaanson, Emma Magdalena Keränen, Viktoria Kleer Kliimand, Daniel Moppel, Mirjam Mällo, Mihkel Ots, Laura Põld, Elisabeth Rebase, Jasmin Saar, Stella Starkopf, Meelimari Sutrop, Selinda Marie Rosalie Särev, Berta Ly Tepaskind, Kristian Tigane.
 
10.e
Emma Bauer, Ines Edur, Elisabeth Eerme, Liis Hakmann, Liisa-Lota Jõeleht, Karlis Karro, Kristjan Kesselmann, Kärt Kokkota, Greete Korol, Meeta Kõljalg, Mialiis Laanisto, Helo Laatspera, Veronika Maide, Hanna Milk, Orm Mõru, Mariel Pungar, Janne Rääk, Grethen Saar, Sandra Schihalejev, Joel Ruuben Seene, Sirli Sildever, Elis Riin Tars, Talis Timmi, Susann Vahrušev, Eliise Virumäe.
 
11.a
Hanna-Riia Allas, Artur Avameri, Ingvar Drikkit, Rachel Kõllo, Eva-Triin Kubpart, Mari Leito, Kertu Liisa Lepik, Paul Erik Olli, Ott Eric Ottender, Annabel Pure, Kadi Siigur, Teele Tars, Mihkel Tiks.
 
11.b
Annika Arrak, Andreas Eskor, Anette Habanen, Robert Höövel, Kevin Ibrus, Artur Kreegipuu, Sander Miller, Säde Liis Nelke, Talis Petersell, Raino Marten Rammo, Linda Grete Randla, Triin Sild, Aleksander Tamm, Hanna Liis Tamm, Paula Timmi, Ethel Uibo, Piibe Lotte Volke.
 
11.c
Heili Aavola, Tuuli Annok, Kristo Hunt, Katrin Kaareste, Säde Kannumäe, Merily Keskküla, Anu Kängsep, Anni Peegel, Ketlin Peldes, Keete Puidak, Mari Remm, Kaia-Riin Rohtmaa, Anna-Leena Rämson, Jaagup Savisaar, Uku Zingel,Denis Petrov, Maarjali Vaht, Mirian Valk, Kristiina Tideman, Tuule Tars, Jürgen Öövel.
 
11.d
Mariann Klaassen, Markus Laanoja, Grete Elanor Palgi, Eva Lotta Tamm, Anni Varjo.
 
11.e
Sander Aukust, Erika Buda, Eva Grete Huul, Saara Jaani, Katri Kahk, Agnes-Erika Kalm, Liisa-Maria Komissarov, Gerda Metsallik, Kätriin Pullerits.
 
12.a
Andre Anijärv, Kirke Joamets, Kadri Jõul, Kaarel Kangro, Karl Aleksander Kaplinski, Liis Karo, Karolin Kivilaan, Hanna-Maria Kukk, Richard Luhtaru, Raiki Mänd, Iris Niinemets, Lea Sophie Noe, Eva-Maria Rannik, Sullo Saan, Triin Schaffrik, Laur Sisask, Hanna Sõnajalg, Anna Talas, Karoliina Tomasson, Richard Toom, Markus Trasberg.
 
12.b
Maru Arukask, Kristina Keerdo, Hanna-Liina Kiisler, Rasmus Kruusa, Kärt Käämbre, Sarah Lannes, Ellen Leib, Joosep Lember, Eva Luude, Hanna Moor, Kristina Mumm, Laura Nemvalts, Ines Anett Nigol, Liisa‑Miina Pilv, Karolin Rips, Kadi Sammul, Henri Sellis, Mark Olav Sepp, Juhan Tamm, Sander Teder, Toomas Tennisberg.
 
12.c
Elise Helena Armulik, Alvaro Keskküla, Kirke Maria Lepik, Riti Ly Lukk, Henriette Liis Meeliste, Laura Maria Pennar, Sirle Tobber, Gerly Tohu, Iris Vaask.
 
12.d
Triinu Hommik, Liis Hääl, Helene Maria Kikas, Adeele-Ann Krigul, Liis-Kristiin Närska, Birgit Paju, Liisbet Palm, Liisi Tee, Rahel Uusküla, Anna Weidebaum.
 
12.e
Triinu Amboja, Hannabel Aria, Merette Arula, Ester Asso, Annabel Kaasik, Anni Leena Kolk, Hant Mikit Kolk, Karmen Kukk, Merili Elisabet Kõiv, Katri Kõva, Maarja Leedjärv, Anette Gertrud Pello, Olivia Vilma Maria Raudsik, Helena Saks, Katre Krit Sallum.
 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37